Tài nguyên

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
01:30 CNY Chinese Industrial profit YTD (Oct) -7.8%   -9.0%
03:00 IDR M2 Money Supply (YoY) (Oct) 3.40%   6.00%
07:00 NOK Core Retail Sales (MoM) (Oct) 0.6% -0.3% -0.3%
08:30 HKD Exports (MoM) (Oct) 1.4%   -5.3%
08:30 HKD Imports (MoM) (Oct) 2.6%   -0.4%
08:30 HKD Trade Balance -25.8B   -64.6B
11:00 GBP CBI Distributive Trades Survey (Nov) -11 -30 -36
11:00 EUR France Jobseekers Total 2,821.4K   2,812.2K
11:25 BRL BCB Focus Market Readout      
12:00 MXN Trade Balance (Oct) -0.252B -1.650B -1.481B
12:00 MXN Trade Balance (USD) (Oct) 0.314B   -0.638B
12:50 USD Building Permits 1.498M 1.487M 1.471M
12:50 USD Building Permits (MoM) 1.8% 1.1% -4.5%
13:10 EUR German Buba Balz Speaks         
13:55 EUR French 12-Month BTF Auction 3.659%   3.650%
13:55 EUR French 3-Month BTF Auction 3.785%   3.791%
13:55 EUR French 6-Month BTF Auction 3.776%   3.788%
14:00 EUR ECB President Lagarde Speaks         
15:00 USD New Home Sales (Oct) 679K 721K 719K
15:00 USD New Home Sales (MoM) (Oct) -5.6% -4.5% 8.6%
15:30 USD Dallas Fed Mfg Business Index (Nov) -19.9   -19.2
16:30 USD 2-Year Note Auction 4.887%   5.055%
16:30 USD 6-Month Bill Auction 5.240%   5.230%
18:00 USD 3-Month Bill Auction 5.280%   5.270%
18:00 USD 5-Year Note Auction 4.420%   4.899%
20:30 GBP CFTC GBP speculative net positions -26.1K   -27.7K
20:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions 6.3K   6.2K
20:30 USD CFTC Copper speculative net positions -3.5K   -16.6K
20:30 USD CFTC Corn speculative net positions -124.0K   -109.2K
20:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions 207.3K   215.7K
20:30 USD CFTC Gold speculative net positions 171.7K   155.4K
20:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions 5.0K   0.3K
20:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions -120.3K   -102.6K
20:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions -80.1K   -52.8K
20:30 USD CFTC Silver speculative net positions 27.5K   22.4K
20:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions 73.8K   86.7K
20:30 USD CFTC Wheat speculative net positions -77.5K   -59.0K
20:30 CAD CFTC CAD speculative net positions -65.4K   -70.4K
20:30 MXN CFTC MXN speculative net positions 58.9K   43.4K
20:30 CHF CFTC CHF speculative net positions -19.0K   -20.2K
20:30 AUD CFTC AUD speculative net positions -78.0K   -71.0K
20:30 BRL CFTC BRL speculative net positions 33.9K   31.7K
20:30 JPY CFTC JPY speculative net positions -105.5K   -130.2K
20:30 NZD CFTC NZD speculative net positions -16.9K   -17.0K
20:30 EUR CFTC EUR speculative net positions 129.7K   108.9K
21:00 KRW Consumer Confidence (Nov) 97.2   98.1
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:01 GBP BRC Shop Price Index (YoY) 4.3%   5.2%
00:30 AUD Retail Sales (MoM) (Oct)   -0.2% 0.1% 0.9%
03:20 GBP MPC Member Ramsden Speaks         
03:20 AUD RBA Gov Bullock Speaks         
05:00 JPY BoJ Core CPI (YoY) 3.0% 3.4% 3.4%
07:00 EUR GfK German Consumer Climate (Dec) -27.8 -27.9 -28.3
07:45 EUR French Consumer Confidence (Nov) 87 84 84
08:00 EUR German Buba President Nagel Speaks         
09:00 EUR Italian Trade Balance Non-EU (Oct) 5.37B   2.82B
09:00 EUR M3 Money Supply (YoY) (Oct) -1.0% -0.9% -1.2%
09:00 EUR Loans to Non Financial Corporations (Oct) -0.3%   0.2%
09:00 EUR Private Sector Loans (YoY) 0.6% 0.7% 0.8%
10:00 GBP 30-Year Treasury Gilt Auction 4.664%   4.926%
10:10 EUR Italian 6-Month BOT Auction 3.859%   3.976%
12:00 BRL Mid-Month CPI (YoY) (Nov) 4.84% 4.80% 5.05%
12:00 BRL Mid-Month CPI (MoM) (Nov) 0.33% 0.30% 0.21%
12:30 EUR ECB McCaul Speaks         
13:30 BRL Federal Tax Revenue 215.60B 212.50B 174.32B
13:55 USD Redbook (YoY) 6.3%   3.4%
14:00 USD House Price Index (YoY) (Sep) 6.1%   5.8%
14:00 USD House Price Index (MoM) (Sep) 0.6% 0.4% 0.7%
14:00 USD House Price Index (Sep) 414.8   412.2
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Sep) 0.7%   0.8%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Sep) 0.2%   0.3%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Sep) 3.9% 4.0% 2.1%
15:00 USD CB Consumer Confidence (Nov) 102.0 101.0 99.1
15:00 USD Fed Goolsbee Speaks         
15:00 USD Richmond Manufacturing Index (Nov) -5 1 3
15:00 USD Richmond Manufacturing Shipments (Nov) -8   9
15:00 USD Richmond Services Index (Nov) 1   -11
15:05 USD Fed Waller Speaks         
15:30 USD Dallas Fed Services Revenues (Nov) -2.4   0.7
15:30 USD Texas Services Sector Outlook (Nov) -11.6   -18.2
15:45 USD FOMC Member Bowman Speaks         
16:00 BRL CAGED Net Payroll Jobs (Oct) 190.37K 123.40K 211.76K
16:00 EUR ECB President Lagarde Speaks         
16:30 USD 52-Week Bill Auction 4.935%   5.135%
17:00 GBP MPC Member Haskel Speaks         
18:00 USD 7-Year Note Auction 4.399%   4.908%
18:05 USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks         
18:30 EUR ECB's Lane Speaks         
20:30 USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks         
21:00 KRW Manufacturing BSI Index (Dec) 72   71
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock -0.817M -2.000M 9.047M
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Construction Work Done (QoQ) (Q3) 1.3% 0.4% 0.4%
00:30 AUD Monthly CPI Indicator (YoY) (Oct) 4.90% 5.20% 5.60%
01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision 5.50% 5.50% 5.50%
01:00 NZD RBNZ Monetary Policy Statement      
01:00 NZD RBNZ Rate Statement      
01:30 JPY BoJ Board Member Adachi Speaks         
02:00 NZD RBNZ Press Conference         
06:00 ZAR M3 Money Supply (YoY) (Oct) 6.08% 7.10% 7.67%
06:00 ZAR Private Sector Credit (Oct) 3.94% 4.40% 4.60%
06:30 EUR North Rhine Westphalia CPI (MoM) (Nov) -0.3% 0.0% 0.2%
06:30 EUR North Rhine Westphalia CPI (YoY) (Nov) 3.0% 3.1% 4.2%
06:30 EUR French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q3) 0.1% -0.1% -0.1%
07:00 EUR German Import Price Index (MoM) (Oct) 0.3%   1.6%
07:00 EUR German Import Price Index (YoY) (Oct) -13.0%   -14.3%
08:00 EUR Spanish CPI (MoM) (Nov)       0.3%
08:00 EUR Spanish CPI (YoY) (Nov)     3.7% 3.5%
08:00 EUR Spanish HICP (MoM) (Nov)       0.3%
08:00 EUR Spanish HICP (YoY) (Nov)     3.7% 3.5%
08:00 EUR Spanish Retail Sales (YoY) (Oct)     6.5%
08:00 EUR European Central Bank Non-monetary Policy Meeting      
09:00 EUR Italian Business Confidence (Nov)   96.0 96.0
09:00 EUR Italian Consumer Confidence (Nov)   102.0 101.6
09:00 CHF ZEW Expectations (Nov)     -37.8
09:00 EUR Baden Wuerttemberg CPI (YoY) (Nov)     4.4% 5.1%
09:00 EUR Bavaria CPI (MoM) (Nov)     0.0% 0.3%
09:00 EUR Bavaria CPI (YoY) (Nov)     3.7% 4.1%
09:00 EUR Brandenburg CPI (MoM) (Nov)     0.3% 0.3%
09:00 EUR Brandenburg CPI (YoY) (Nov)     4.6% 5.6%
09:00 EUR Hesse CPI (YoY) (Nov)   3.6% 4.7%
09:00 EUR Hesse CPI (MoM) (Nov)   -0.1% 0.3%
09:30 GBP BoE Consumer Credit (Oct)   1.500B 1.391B
09:30 GBP M3 Money Supply (Oct)     2,985.4B
09:30 GBP M4 Money Supply (MoM) (Oct)   -0.2% -1.1%
09:30 GBP Mortgage Approvals (Oct)   45.00K 43.33K
09:30 GBP Mortgage Lending (Oct)   -0.10B -0.94B
09:30 GBP Net Lending to Individuals   1.2B 0.5B
10:00 GBP 2-Year Treasury Gilt Auction     4.964%
10:00 EUR Italian PPI (MoM) (Oct)     0.6%
10:00 EUR Italian PPI (YoY) (Oct)     -14.1%
10:00 EUR Saxony CPI (YoY) (Nov)     4.5% 5.4%
10:00 EUR Saxony CPI (MoM) (Nov)     0.1% 0.3%
10:00 EUR Business and Consumer Survey (Nov)   93.7 93.3
10:00 EUR Business Climate (Nov)     -0.33
10:00 EUR Consumer Confidence (Nov)   -16.9 -17.9
10:00 EUR Consumer Inflation Expectation (Nov)     11.4
10:00 EUR Selling Price Expectations (Nov)     3.6
10:00 EUR Services Sentiment (Nov)   4.3 4.5
10:00 EUR Industrial Sentiment (Nov)   -8.9 -9.3
10:10 EUR Italian 10-Year BTP Auction     4.76%
10:10 EUR Italian 5-Year BTP Auction     4.12%
10:30 EUR German 10-Year Bund Auction     2.640%
11:00 EUR Italian Industrial Sales (MoM) (Sep)     -0.40%
11:00 EUR Italian Industrial Sales (YoY) (Sep)     -5.00%
11:00 BRL IGP-M Inflation Index (MoM) (Nov)   0.60% 0.50%
11:30 INR M3 Money Supply     11.0%
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate     7.41%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW)     3.0%
12:00 USD MBA Purchase Index     138.4
12:00 USD Mortgage Market Index     175.6
12:00 USD Mortgage Refinance Index     359.9
12:00 EUR Spanish Business Confidence     -8.7
12:00 BRL Brazilian PPI (MoM) (Oct)     1.11%
13:00 EUR German CPI (MoM) (Nov)     -0.2% 0.0%
13:00 EUR German CPI (YoY) (Nov)     3.5% 3.8%
13:00 EUR German HICP (YoY) (Nov)     2.7% 3.0%
13:00 EUR German HICP (MoM) (Nov)     -0.3% -0.2%
13:30 USD Core PCE Prices (Q3)     2.40% 3.70%
13:30 USD Corporate Profits (QoQ) (Q3)       0.5%
13:30 USD GDP (QoQ) (Q3)     4.9% 2.1%
13:30 USD GDP Price Index (QoQ) (Q3)     3.5% 1.7%
13:30 USD GDP Sales (Q3)     3.5% 2.1%
13:30 USD Goods Trade Balance (Oct)     -86.70B -86.84B
13:30 USD PCE Prices (Q3)     2.9% 2.5%
13:30 USD Real Consumer Spending (Q3)     4.0% 0.8%
13:30 USD Retail Inventories Ex Auto (Oct)       0.4%
13:30 USD Wholesale Inventories (MoM)     0.1% 0.2%
13:30 CAD Current Account (Q3)   1.0B -6.6B
15:05 GBP BoE Gov Bailey Speaks         
15:30 USD Crude Oil Inventories   -0.933M 8.701M
15:30 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW)     0.105M
15:30 USD Crude Oil Imports     0.259M
15:30 USD Cushing Crude Oil Inventories     0.858M
15:30 USD Distillate Fuel Production     0.185M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks   -0.394M -1.018M
15:30 USD Gasoline Production     -0.043M
15:30 USD Heating Oil Stockpiles     -0.179M
15:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)     0.9%
15:30 USD Gasoline Inventories   0.229M 0.749M
17:30 BRL Foreign Exchange Flows     -3.188B
18:45 USD FOMC Member Mester Speaks         
19:00 USD Beige Book      
21:45 NZD Building Consents (MoM) (Oct)     -4.7%
23:00 KRW Industrial Production (YoY) (Oct)   5.0% 0.3%
23:00 KRW Industrial Production (MoM) (Oct)   0.5% 1.8%
23:00 KRW Retail Sales (MoM) (Oct)     0.2%
23:00 KRW Service Sector Output (MoM) (Oct)     0.4%
23:50 JPY Foreign Bonds Buying     2.5B
23:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks     285.9B
23:50 JPY Industrial Production (MoM) (Oct)     0.8% 0.5%
23:50 JPY Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Nov)     3.9%
23:50 JPY Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Dec)     -2.8%
23:50 JPY Large Retailers' Sales (MoM)     -0.1%
23:50 JPY Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (Oct)     5.0%
23:50 JPY Retail Sales (YoY) (Oct)   5.9% 5.8%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 NZD ANZ Business Confidence (Nov)     23.4
00:00 NZD NBNZ Own Activity (Nov)     23.1%
00:30 AUD Building Approvals (YoY) (Oct)   -7.10% -7.10%
00:30 AUD Building Approvals (MoM) (Oct)     1.4% -4.6%
00:30 AUD Building Capital Expenditure (MoM) (Q3)     3.5%
00:30 AUD Housing Credit (Oct)     0.4%
00:30 AUD Plant/Machinery Capital Expenditure (QoQ) (Q3)     1.9%
00:30 AUD Private House Approvals (Oct)       -4.6%
00:30 AUD Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q3)   1.0% 2.8%
00:30 AUD Private Sector Credit (MoM) (Oct)   0.4% 0.5%
01:00 KRW Bank of Korea Monetary Policy Board’s Policy Setting Meeting Dates (MoM)      
01:00 KRW Monetary Policy Board's Policy Setting Meeting Dates      
01:00 KRW Interest Rate Decision (Nov)     3.50%
01:30 JPY BoJ Board Member Nakamura Speaks         
01:30 CNY Chinese Composite PMI (Nov)     50.7
01:30 CNY Manufacturing PMI (Nov)   49.6 49.5
01:30 CNY Non-Manufacturing PMI (Nov)   51.1 50.6
02:00 SGD Bank Lending     787.7B
02:00 NZD M3 Money Supply (Oct)     404,877.0B
03:35 JPY 2-Year JGB Auction     0.106%
05:00 JPY Construction Orders (YoY) (Oct)     -3.0%
05:00 JPY Household Confidence (Nov)   35.6 35.7
05:00 JPY Housing Starts (YoY) (Oct)   -6.8% -6.8%
07:00 GBP Nationwide HPI (YoY)     -3.3%
07:00 GBP Nationwide HPI (MoM)     0.9%
07:00 EUR German Import Price Index (MoM) (Oct)   0.1% 1.6%
07:00 EUR German Import Price Index (YoY) (Oct)   -13.2% -14.3%
07:00 EUR German Retail Sales (YoY) (Oct)   -1.9% -4.3%
07:00 EUR German Retail Sales (MoM) (Oct)   0.5% -0.8%
07:30 CHF Retail Sales (YoY) (Oct)   0.2% -0.6%
07:45 EUR CPI NSA (MoM)       0.10%
07:45 EUR French Consumer Spending (MoM) (Oct)   -0.4% 0.2%
07:45 EUR French CPI (YoY) (Nov)       4.0%
07:45 EUR French CPI (MoM) (Nov)     0.1% 0.1%
07:45 EUR French GDP (YoY)   0.7% 0.9%
07:45 EUR French GDP (QoQ) (Q3)   0.1% 0.5%
07:45 EUR French HICP (MoM)     -0.1% 0.2%
07:45 EUR French HICP (YoY)     4.1% 4.5%
07:45 EUR PPI (YoY) (Oct)     -1.70%
07:45 EUR French PPI (MoM) (Oct)     0.7%
08:00 CHF KOF Leading Indicators (Nov)   96.7 95.8
08:00 CHF Official Reserves Assets (Oct)     747.9B
08:30 HKD M3 Money Supply (Oct)     2.3%
08:30 HKD Retail Sales (YoY) (Oct)     13.0%
08:55 EUR German Unemployment Change (Nov)   23K 30K
08:55 EUR German Unemployment Rate (Nov)   5.8% 5.8%
08:55 EUR German Unemployment (Nov)     2.678M
08:55 EUR German Unemployment n.s.a. (Nov)     2.607M
09:00 EUR Italian Monthly Unemployment Rate (Oct)   7.5% 7.4%
09:00 EUR Spanish Current account (Sep)     4.19B
09:00 NOK Central Bank Currency Purchase (Dec)     1,400.0M
09:30 ZAR PPI (YoY) (Oct)     5.1%
09:30 ZAR PPI (MoM) (Oct)     1.5%
10:00 EUR Italian CPI (MoM) (Nov)     -0.2% -0.2%
10:00 EUR Italian CPI (YoY) (Nov)       1.7%
10:00 EUR Italian HICP (YoY) (Nov)     1.4% 1.8%
10:00 EUR Italian HICP (MoM) (Nov)     0.1% 0.1%
10:00 INR Federal Fiscal Deficit (Oct)     7,018.61B
10:00 BRL BCB National Monetary Council Meeting      
10:00 EUR Core CPI (MoM)       0.2%
10:00 EUR Core CPI (YoY)     3.9% 4.2%
10:00 EUR CPI (MoM)       0.1%
10:00 EUR CPI (YoY) (Nov)     2.8% 2.9%
10:00 EUR CPI, n.s.a (Nov)       124.54
10:00 EUR HICP ex Energy & Food (YoY) (Nov)       5.0%
10:00 EUR Unemployment Rate (Oct)   6.5% 6.5%
11:30 INR RBI Monetary and Credit Information Review      
12:00 MXN Unemployment Rate (Oct)     2.70%
12:00 MXN Unemployment Rate n.s.a. (Oct)   2.80% 2.90%
12:00 INR GDP Quarterly (YoY) (Q2)     7.8%
12:00 INR Infrastructure Output (YoY) (Oct)     8.1%
12:00 BRL Unemployment Rate   7.7% 7.7%
12:00 ZAR Trade Balance (Oct)     13.14B
13:30 USD Continuing Jobless Claims   1,855K 1,840K
13:30 USD Core PCE Price Index (MoM) (Oct)   0.2% 0.3%
13:30 USD Core PCE Price Index (YoY) (Oct)   3.5% 3.7%
13:30 USD Initial Jobless Claims   218K 209K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg.     220.00K
13:30 USD PCE Price index (YoY) (Oct)   3.1% 3.4%
13:30 USD PCE price index (MoM) (Oct)   0.1% 0.4%
13:30 USD Personal Income (MoM) (Oct)   0.2% 0.3%
13:30 USD Personal Spending (MoM) (Oct)   0.2% 0.7%
13:30 USD Real Personal Consumption (MoM) (Oct)     0.4%
13:30 CAD Average Weekly Earnings (YoY) (Sep)     4.15%
13:30 CAD GDP Implicit Price (QoQ) (Q3)     0.70%
13:30 CAD GDP (YoY) (Q3)     1.12%
13:30 CAD GDP (QoQ) (Q3)     0.0%
13:30 CAD GDP (MoM) (Sep)   0.0% 0.0%
13:30 CAD GDP Annualized (QoQ) (Q3)   0.2% -0.2%
13:30 EUR ECB President Lagarde Speaks         
13:35 CAD GDP (MoM)       0.0%
13:45 EUR ECB's Enria Speaks         
14:05 USD FOMC Member Williams Speaks         
14:15 EUR ECB McCaul Speaks         
14:45 USD Chicago PMI (Nov)   45.0 44.0
15:00 USD Pending Home Sales (MoM) (Oct)   -1.5% 1.1%
15:00 USD Pending Home Sales Index (Oct)     72.6
15:30 USD Natural Gas Storage     -7B
15:45 EUR ECB's Supervisory Board Member Jochnick Speaks         
15:50 USD Dallas Fed PCE (Oct)     4.00%
15:50 ZAR Budget Balance (MoM) (Oct)     -14.59B
16:30 USD 4-Week Bill Auction     5.300%
16:30 USD 8-Week Bill Auction     5.280%
17:00 EUR German Buba President Nagel Speaks         
17:30 EUR German Buba Balz Speaks         
21:00 MXN Fiscal Balance (Oct)     -132.56B
21:30 USD Fed's Balance Sheet     7,811B
21:30 USD Reserve Balances with Federal Reserve Banks     3.455T
22:00 AUD Judo Bank Australia Manufacturing PMI   47.7 48.2
23:30 JPY Jobs/applications ratio (Oct)   1.29 1.29
23:30 JPY Unemployment Rate (Oct)   2.6% 2.6%
23:50 JPY Capital Spending (YoY) (Q3)   3.4% 4.5%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 KRW Exports (YoY) (Nov)     5.1%
00:00 KRW Imports (YoY) (Nov)     -9.7%
00:00 KRW Trade Balance (Nov)     1.63B
00:30 KRW S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Nov)     49.8
00:30 JPY au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Nov)   48.1 48.7
00:30 IDR Nikkei Manufacturing PMI (Nov)     51.5
01:45 CNY Caixin Manufacturing PMI (Nov)   49.3 49.5
04:00 IDR Core Inflation (YoY)   1.97% 1.91%
04:00 IDR Inflation (YoY)   2.71% 2.56%
04:00 IDR Inflation (MoM)     0.17%
05:00 INR S&P Global India Manufacturing PMI (Nov)     55.5
05:30 AUD Commodity Prices (YoY)     -16.8%
07:00 GBP Nationwide HPI (YoY) (Nov)     -3.3%
07:00 GBP Nationwide HPI (MoM) (Nov)     0.9%
07:45 EUR French Government Budget Balance (Oct)     -186.1B
07:45 EUR French Industrial Production (MoM)     -0.5%
08:00 USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks         
08:00 CHF GDP (QoQ) (Q3)   0.0% 0.0%
08:00 CHF GDP (YoY) (Q3)     0.5%
08:00 BRL IPC-Fipe Inflation Index (MoM)     0.30%
08:15 EUR HCOB Spain Manufacturing PMI (Nov)   45.6 45.1
08:30 CHF procure.ch PMI (Nov)   42.0 40.6
08:45 EUR HCOB Italy Manufacturing PMI (Nov)   45.5 44.9
08:50 EUR HCOB France Manufacturing PMI (Nov)   42.6 42.8
08:55 EUR HCOB Germany Manufacturing PMI (Nov)   42.3 40.8
09:00 EUR Italian GDP (YoY) (Q3)   0.0% 0.3%
09:00 EUR Italian GDP (QoQ) (Q3)   0.0% -0.4%
09:00 NOK Manufacturing PMI (Nov)     47.9
09:00 NOK Unemployment Change (Nov)     67.78K
09:00 NOK Unemployment Rate n.s.a. (Nov)     1.80%
09:00 EUR HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov)   43.8 43.1
09:00 ZAR Manufacturing PMI     45.4
09:30 GBP S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov)   46.6 44.8
10:00 EUR ECB's Elderson Speaks         
11:00 EUR Car Registration (MoM) (Nov)     13.20%
11:00 EUR Car Registration (YoY) (Nov)     18.10%
11:30 INR Bank Loan Growth     20.4%
11:30 INR Deposit Growth     13.5%
11:30 INR FX Reserves, USD     595.40B
11:30 EUR ECB President Lagarde Speaks         
11:30 EUR ECB's Enria Speaks         
12:00 BRL Industrial Production (YoY) (Oct)   0.8% 0.6%
12:00 BRL Industrial Production (MoM) (Oct)   0.1% 0.1%
12:30 ZAR Total Vehicle Sales     45.45K
13:00 BRL S&P Global Manufacturing PMI (Nov)     48.6
13:30 CAD Avg hourly wages Permanent employee (Nov)     5.0%
13:30 CAD Employment Change (Nov)   14.0K 17.5K
13:30 CAD Full Employment Change (Nov)     -3.3K
13:30 CAD Part Time Employment Change (Nov)     20.8K
13:30 CAD Participation Rate (Nov)     65.6%
13:30 CAD Unemployment Rate (Nov)   5.8% 5.7%
14:30 CAD S&P Global Canada Manufacturing PMI (Nov)     48.6
14:45 USD S&P Global US Manufacturing PMI (Nov)   49.4 50.0
15:00 USD Construction Spending (MoM) (Oct)   0.4% 0.4%
15:00 USD Fed Goolsbee Speaks         
15:00 USD ISM Manufacturing Employment (Nov)     46.8
15:00 USD ISM Manufacturing New Orders Index (Nov)     45.5
15:00 USD ISM Manufacturing PMI (Nov)   47.6 46.7
15:00 USD ISM Manufacturing Prices (Nov)   46.2 45.1
15:00 USD Total Vehicle Sales   15.50M 15.50M
15:00 MXN S&P Global Mexico Manufacturing PMI (Nov)     52.10
16:00 USD Fed Chair Powell Speaks         
16:30 USD Atlanta Fed GDPNow (Q4)     2.1% 2.1%
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count     500
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count     622
18:00 BRL Trade Balance (Nov)   9.50B 8.96B
20:30 GBP CFTC GBP speculative net positions     -26.1K
20:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions     6.3K
20:30 USD CFTC Copper speculative net positions     -3.5K
20:30 USD CFTC Corn speculative net positions     -124.0K
20:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions     207.3K
20:30 USD CFTC Gold speculative net positions     171.7K
20:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions     5.0K
20:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions     -120.3K
20:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -80.1K
20:30 USD CFTC Silver speculative net positions     27.5K
20:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions     73.8K
20:30 USD CFTC Wheat speculative net positions     -77.5K
20:30 CAD CFTC CAD speculative net positions     -65.4K
20:30 MXN CFTC MXN speculative net positions     58.9K
20:30 CHF CFTC CHF speculative net positions     -19.0K
20:30 AUD CFTC AUD speculative net positions     -78.0K
20:30 BRL CFTC BRL speculative net positions     33.9K
20:30 JPY CFTC JPY speculative net positions     -105.5K
20:30 NZD CFTC NZD speculative net positions     -16.9K
20:30 EUR CFTC EUR speculative net positions     129.7K
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
13:00 SGD S&P Global Singapore PMI (Nov)     50.2

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp