Tài nguyên

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
11:00 USD OPEC Meeting         
22:00 KRW FX Reserves - USD (May) 420.98B   426.68B
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 AUD Services PMI 52.1 51.8 53.7
01:30 JPY Services PMI (May) 55.9 56.3 55.4
01:30 HKD Manufacturing PMI (May) 50.6 53.0 52.4
01:30 IDR Nikkei Manufacturing PMI (May) 50.3   52.7
02:00 AUD MI Inflation Gauge (MoM) 0.9%   0.2%
02:30 AUD ANZ Job Advertisements (MoM) 0.1%   -0.7%
02:30 AUD Business inventories (MoM) (Q1) 1.2% 0.5% 0.3%
02:30 AUD Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q1) 0.5% 1.5% 12.7%
02:30 AUD Company Profits Pre-Tax (QoQ) (Q1) -7.5%   20.4%
02:45 CNY Caixin Services PMI (May) 57.1 55.2 56.4
02:45 CNY Chinese Composite PMI 55.6   52.9
05:00 IDR Core Inflation (YoY) (May) 2.66% 2.80% 2.83%
05:00 IDR Inflation (YoY) (May) 4.00% 4.23% 4.33%
05:00 IDR Inflation (MoM) (May) 0.09% 0.30% 0.33%
06:00 INR Nikkei Services PMI (May) 61.2 57.0 62.0
06:00 SGD Retail Sales (MoM) (Apr) 0.3% 0.0% 2.2%
06:00 SGD Retail Sales (YoY) (Apr) 3.6% 8.6% 4.5%
07:00 EUR German Exports (MoM) (Apr) 1.2% -2.5% -6.0%
07:00 EUR German Imports (MoM) (Apr) -1.7% -1.0% -5.5%
07:00 EUR German Trade Balance (Apr) 18.4B 16.0B 14.9B
07:30 CHF CPI (YoY) (May) 2.2% 2.8% 2.6%
07:30 CHF CPI (MoM) (May) 0.3% 0.3% 0.0%
08:15 EUR Spanish Services PMI (May) 56.7 59.9 57.9
08:15 ZAR South Africa Standard Bank PMI (May) 47.9   49.6
08:45 EUR Italian Composite PMI (May) 52.0   55.3
08:45 EUR Italian Services PMI (May) 54.0 56.5 57.6
08:50 EUR French S&P Global Composite PMI (May) 51.2 51.4 52.4
08:50 EUR French Services PMI (May) 52.5 52.8 54.6
08:55 EUR German Composite PMI (May) 53.9 54.3 54.2
08:55 EUR German Services PMI (May) 57.2 57.8 56.0
09:00 EUR S&P Global Composite PMI (May) 52.8 53.3 54.1
09:00 EUR Services PMI (May) 55.1 55.9 56.2
09:30 GBP Composite PMI (May) 54.0 53.9 54.9
09:30 GBP Services PMI (May) 55.2 55.1 55.9
09:30 EUR Sentix Investor Confidence (Jun) -17.0 -15.2 -13.1
10:00 NOK House Price Index (YoY) (May) 0.10% 0.90% 0.50%
10:00 EUR PPI (MoM) (Apr) -3.2% -3.1% -1.3%
10:00 EUR PPI (YoY) (Apr) 1.0% 5.9% 5.5%
11:00 EUR German Car Registration (YoY) 19.2%   12.6%
12:25 BRL BCB Focus Market Readout      
13:00 MXN Consumer Confidence 44.4 43.7 44.1
13:00 MXN Consumer Confidence n.s.a. 44.7   44.6
13:00 MXN Gross Fixed Investments (YoY) (Mar) 9.10% 10.40% 12.70%
13:00 MXN Gross Fixed Investments (MoM) (Mar) 0.50% -0.10% 1.90%
13:55 EUR French 12-Month BTF Auction     3.359%
13:55 EUR French 3-Month BTF Auction     3.202%
13:55 EUR French 6-Month BTF Auction     3.274%
14:00 BRL S&P Global Composite PMI (May)   52.8 51.8
14:00 BRL S&P Global Services PMI (May)   57.0 54.5
14:00 EUR ECB President Lagarde Speaks         
14:45 USD S&P Global Composite PMI (May)   54.5 53.4
14:45 USD Services PMI (May)   55.1 53.6
15:00 USD CB Employment Trends Index (May)   116.31 116.18
15:00 USD Durables Excluding Defense (MoM) (Apr)     -0.6%
15:00 USD Durables Excluding Transport (MoM) (Apr)     0.2%
15:00 USD Factory Orders (MoM) (Apr)   1.1% 0.9%
15:00 USD Factory orders ex transportation (MoM) (Apr)   0.6% -0.7%
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Business Activity (May)   54.5 52.0
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Employment (May)   51.0 50.8
15:00 USD ISM Non-Manufacturing New Orders (May)   56.5 56.1
15:00 USD ISM Non-Manufacturing PMI (May)   51.8 51.9
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Prices (May)   57.8 59.6
15:00 EUR German Buba President Nagel Speaks         
15:00 BRL Federal Tax Revenue     171.06B
16:30 USD 3-Month Bill Auction     5.300%
16:30 USD 6-Month Bill Auction     5.290%
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:01 GBP BRC Retail Sales Monitor (YoY) (May)   5.2% 5.2%
00:30 JPY Average Cash Earnings (YoY)   1.9% 1.1%
00:30 JPY Household Spending (MoM) (Apr)   1.5% -0.8%
00:30 JPY Household Spending (YoY) (Apr)   0.4% -1.9%
00:30 JPY Overall wage income of employees (Apr)   0.5% 0.8%
00:30 JPY Overtime Pay (YoY) (Apr)   1.40% 1.10%
02:00 NZD ANZ Commodity Price Index (MoM)   -0.2% -1.7%
02:30 AUD Building Approvals (MoM)   -8.1% -1.0%
02:30 AUD Current Account (Q1)   6.5B 14.1B
02:30 AUD Net Exports Contribution (Q1)   1.3% 1.1%
02:30 AUD Private House Approvals   -3.8% -2.8%
04:35 JPY 30-Year JGB Auction     1.252%
05:30 AUD RBA Interest Rate Decision (Jun)   3.85% 3.85%
05:30 AUD RBA Rate Statement      
07:00 EUR German Factory Orders (MoM) (Apr)   -2.2% -10.7%
08:00 EUR Spanish Industrial Production (YoY) (Apr)   1.7% 4.5%
08:30 EUR Italian IHS S&P Global Construction PMI (MoM) (May)     49.0
08:30 EUR German IHS S&P Global Construction PMI (May)     42.0
08:30 EUR French IHS S&P Global Construction PMI (MoM) (May)     46.0
08:30 EUR IHS S&P Global Construction PMI (MoM) (May)     45.2
09:30 GBP Construction PMI (May)   51.0 51.1
09:40 EUR Spanish 12-Month Letras Auction     3.216%
09:40 EUR Spanish 6-Month Letras Auction     3.129%
10:00 GBP 30-Year Treasury Gilt Auction     4.083%
10:00 EUR Retail Sales (YoY) (Apr)   -3.1% -3.8%
10:00 EUR Retail Sales (MoM) (Apr)   0.2% -1.2%
10:30 ZAR GDP Annualized (QoQ)   -1.1% -1.3%
10:30 ZAR GDP (YoY) (Q1)   2.2% 0.9%
13:30 CAD Building Permits (MoM) (Apr)   -2.9% 11.3%
13:55 USD Redbook (YoY)     1.2%
14:00 BRL Auto Production (MoM)     -19.4%
14:00 BRL Auto Sales (MoM)     -19.2%
15:00 USD IBD/TIPP Economic Optimism   45.2 41.6
15:00 CAD Ivey PMI n.s.a (May)     55.6
15:00 CAD Ivey PMI (May)   57.2 56.8
16:00 NZD GlobalDairyTrade Price Index   0.0% -0.9%
17:00 USD EIA Short-Term Energy Outlook      
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock     5.202M
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 AUD AIG Construction Index (May)     -12.4
00:00 AUD AIG Manufacturing Index (May)     -20.2
00:20 AUD RBA Governor Lowe Speaks         
00:50 AUD RBA Assist Gov Bullock Speaks         
00:50 JPY Foreign Reserves (USD) (May)     1,265.4B
02:30 AUD GDP (YoY) (Q1)   2.7% 2.7%
02:30 AUD GDP (QoQ) (Q1)   0.8% 0.5%
02:30 AUD GDP Capital Expenditure (Q1)   -5.6% -1.4%
02:30 AUD GDP Chain Price Index (Q1)   4.3% 0.6%
02:30 AUD GDP Final Consumption (Q1)   1.4% 0.4%
02:30 AUD RBA Chart Pack Release      
04:00 CNY Exports (YoY) (May)   8.0% 8.5%
04:00 CNY Imports (YoY) (May)   -8.0% -7.9%
04:00 CNY Trade Balance (USD) (May)   71.60B 90.21B
05:00 IDR FX Reserves (USD) (May)     144.20B
06:00 JPY Coincident Indicator (MoM) (Apr)       0.1%
06:00 JPY Leading Index (MoM) (Apr)       -0.5%
06:00 JPY Leading Index       97.7
06:45 CHF Unemployment Rate n.s.a. (May)   1.9% 2.0%
06:45 CHF Unemployment Rate s.a. (May)   1.9% 1.9%
07:00 GBP Halifax House Price Index (YoY) (May)   -0.9% 0.1%
07:00 GBP Halifax House Price Index (MoM) (May)   0.0% -0.3%
07:00 EUR German Industrial Production (MoM) (Apr)   -1.3% -3.4%
07:00 EUR Industrial Production (YoY) (Apr)     1.56%
07:00 NOK Manufacturing Production (MoM) (Apr)   -0.3% -0.4%
07:00 NOK Current Account (Q1)   465.8B 361.2B
07:00 ZAR Foreign Reserves (USD) (May)   62.01B 61.72B
07:00 ZAR Net FX Reserves (USD) (May)   55.506B 55.370B
07:45 EUR French Current Account (Apr)   -0.80B 1.40B
07:45 EUR French Exports (Apr)     50.5B
07:45 EUR French Imports (Apr)     58.5B
07:45 EUR French Reserve Assets Total (May)     216,264.0M
07:45 EUR French Trade Balance (Apr)   -7.7B -8.0B
08:50 EUR ECB's De Guindos Speaks         
09:00 EUR Italian Retail Sales (YoY) (Apr)   4.3% 5.8%
09:00 EUR Italian Retail Sales (MoM) (Apr)   0.3% 0.0%
09:00 CNY FX Reserves (USD) (May)   3.192T 3.205T
09:30 HKD Foreign Reserves (USD) (May)   424.40B 427.40B
10:00 GBP 2-Year Treasury Gilt Auction     4.121%
10:00 SGD Foreign Reserves USD (MoM) (May)   336.3B 312.0B
10:10 EUR ECB Supervisory Board Member Fernandez-Bollo Speaks         
10:10 EUR ECB's Panetta Speaks         
11:00 GBP Mortgage Rate (GBP)     7.41%
11:00 ZAR Business Confidence     111.3
11:30 EUR German Buba Wuermeling Speaks         
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate     6.91%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW)     -3.7%
12:00 USD MBA Purchase Index     154.4
12:00 USD Mortgage Market Index     197.4
12:00 USD Mortgage Refinance Index     412.5
12:00 CAD Leading Index (MoM) (May)     -0.11%
13:00 BRL CPI (YoY) (May)   4.10% 4.18%
13:00 BRL CPI (MoM) (May)   0.54% 0.61%
13:00 BRL Brazilian IPCA Inflation Index SA (MoM) (May)     0.58%
13:30 USD Exports     256.20B
13:30 USD Imports     320.40B
13:30 USD Trade Balance (Apr)   -63.30B -64.20B
13:30 CAD Exports (Apr)     63.56B
13:30 CAD Imports (Apr)     62.59B
13:30 CAD Labor Productivity (QoQ) (Q1)   0.2% -0.5%
13:30 CAD Trade Balance (Apr)   0.20B 0.97B
15:00 CAD BoC Rate Statement      
15:00 CAD BoC Interest Rate Decision   4.50% 4.50%
15:30 USD Crude Oil Inventories   1.152M 4.488M
15:30 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW)     0.096M
15:30 USD Crude Oil Imports   0.416M 1.001M
15:30 USD Cushing Crude Oil Inventories   0.719M 1.628M
15:30 USD Distillate Fuel Production   -0.025M 0.165M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks   -0.110M 0.985M
15:30 USD Gasoline Production   -0.015M -0.344M
15:30 USD Heating Oil Stockpiles   -0.310M -1.289M
15:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)     1.4%
15:30 USD Gasoline Inventories   -0.239M -0.207M
18:30 BRL Foreign Exchange Flows     -2.925B
20:00 USD Consumer Credit (Apr)   16.50B 26.51B
23:45 NZD Manufacturing Sales Volume (QoQ) (Q1)   3.9% -4.7%
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:01 GBP RICS House Price Balance (May)   -39% -39%
00:50 JPY Adjusted Current Account (Apr)     100.91T
00:50 JPY Bank Lending (YoY) (May)   3.1% 3.2%
00:50 JPY Current Account n.s.a. (Apr)   2.947T 2.278T
00:50 JPY Foreign Bonds Buying     1,028.8B
00:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks     379.2B
00:50 JPY GDP (YoY) (Q1)   1.6% 1.6%
00:50 JPY GDP (QoQ) (Q1)   0.4% 0.4%
00:50 JPY GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q1)   0.9% 0.9%
00:50 JPY GDP (YoY) (Q1)     2.1%
00:50 JPY GDP External Demand (QoQ) (Q1)   -0.3% -0.3%
00:50 JPY GDP Price Index (YoY)   2.1% 1.2%
00:50 JPY GDP Private Consumption (QoQ) (Q1)   0.6% 0.3%
02:30 AUD Exports (MoM) (Apr)     4.0%
02:30 AUD Imports (MoM) (Apr)     2.0%
02:30 AUD Trade Balance (Apr)   12.650B 15.269B
05:30 INR Cash Reserve Ratio   4.50% 4.50%
05:30 INR Interest Rate Decision   6.50% 6.50%
05:30 INR Reverse REPO Rate     3.35%
06:00 JPY Economy Watchers Current Index (May)   55.1 54.6
06:30 EUR French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q1)   0.2% 0.2%
10:00 EUR Employment Change (YoY) (Q1)   1.7% 1.7%
10:00 EUR Employment Change (QoQ) (Q1)   0.6% 0.6%
10:00 EUR Employment Overall (Q1)     166,063.4K
10:00 EUR GDP (YoY) (Q4)     1.2% 1.8%
10:00 EUR GDP (QoQ) (Q1)     0.0% 0.1%
10:00 ZAR Current Account (Q1)   -180.0B -174.0B
10:00 ZAR Current Account % of GDP (Q1)   -1.30% -2.60%
12:00 ZAR Manufacturing Production (MoM) (Apr)   -0.5% 4.0%
12:00 ZAR Manufacturing Production (YoY) (Apr)   2.5% -1.1%
13:00 MXN Core CPI (MoM) (May)   0.41% 0.39%
13:00 MXN CPI (YoY) (May)   6.23% 6.25%
13:00 MXN CPI (MoM) (May)   -0.04% -0.02%
13:00 MXN Month Core Inflation (MoM) (May)   7.70% 7.67%
13:00 MXN PPI (YoY) (May)     1.40%
13:00 MXN PPI (MoM) (May)     0.20%
13:30 USD Continuing Jobless Claims   1,800K 1,795K
13:30 USD Initial Jobless Claims   238K 232K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg.   209.67K 229.50K
15:00 USD Wholesale Inventories (MoM) (Apr)   -0.2% -0.2%
15:00 USD Wholesale Trade Sales (MoM) (Apr)   0.4% -2.1%
15:30 USD Natural Gas Storage   104B 110B
16:10 CAD BoC Deputy Governor Beaudry Speaks         
16:30 USD 4-Week Bill Auction     5.130%
16:30 USD 8-Week Bill Auction     5.220%
21:30 USD Fed's Balance Sheet     8,386B
21:30 USD Reserve Balances with Federal Reserve Banks     3.206T
23:30 NZD Business NZ PMI     49.1
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 KRW Current Account (Apr)   -1.38B 0.27B
00:50 JPY M2 Money Stock (YoY)   2.7% 2.5%
00:50 JPY M3 Money Supply (May)     2,110.8T
02:30 CNY CPI (MoM) (May)   -0.1% -0.1%
02:30 CNY CPI (YoY) (May)   0.4% 0.1%
02:30 CNY PPI (YoY) (May)   -3.2% -3.6%
07:00 NOK Core CPI YTD (May)   6.1% 6.3%
07:00 NOK Core Inflation (MoM) (May)   0.7% 1.0%
07:00 NOK CPI (MoM) (May)   0.7% 1.1%
07:00 NOK CPI (YoY) (May)   6.1% 6.4%
07:00 NOK PPI (YoY) (May)   -31.2% -15.3%
09:00 EUR Italian Industrial Production (YoY) (Apr)   -1.7% -3.2%
09:00 EUR Italian Industrial Production (MoM) (Apr)   0.3% -0.6%
09:00 EUR ECB's De Guindos Speaks         
09:30 EUR ECB's Enria Speaks         
10:10 EUR Italian 12-Month BOT Auction     3.460%
11:30 EUR Spanish Consumer Confidence   69.6 73.0
12:30 INR FX Reserves, USD   580.62B 589.14B
13:00 MXN Industrial Production (MoM) (Apr)   0.0% -0.9%
13:00 MXN Industrial Production (YoY) (Apr)   2.7% 1.6%
13:00 INR Industrial Production (YoY)     1.1%
13:00 INR Manufacturing Output (MoM) (Apr)     0.5%
13:30 CAD Capacity Utilization Rate (Q1)   82.2% 81.7%
13:30 CAD Employment Change (May)   20.0K 41.4K
13:30 CAD Full Employment Change (May)     -6.2K
13:30 CAD Part Time Employment Change (May)     47.6K
13:30 CAD Participation Rate (May)   65.6% 65.6%
13:30 CAD Unemployment Rate (May)   5.1% 5.0%
17:00 USD WASDE Report      
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count     555
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count     696
21:30 GBP CFTC GBP speculative net positions     13.2K
21:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions     6.4K
21:30 USD CFTC Copper speculative net positions     -35.7K
21:30 USD CFTC Corn speculative net positions     -20.4K
21:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions     162.6K
21:30 USD CFTC Gold speculative net positions     169.3K
21:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions     8.5K
21:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions     -106.2K
21:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -434.2K
21:30 USD CFTC Silver speculative net positions     21.1K
21:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions     29.8K
21:30 USD CFTC Wheat speculative net positions     -94.0K
21:30 CAD CFTC CAD speculative net positions     -29.9K
21:30 MXN CFTC MXN speculative net positions     78.0K
21:30 CHF CFTC CHF speculative net positions     -0.4K
21:30 AUD CFTC AUD speculative net positions     -44.1K
21:30 BRL CFTC BRL speculative net positions     31.3K
21:30 JPY CFTC JPY speculative net positions     -96.2K
21:30 NZD CFTC NZD speculative net positions     -0.1K
21:30 EUR CFTC EUR speculative net positions     165.7K
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
09:00 CNY M2 Money Stock (YoY)     12.4%
09:00 CNY New Loans     718.8B
09:00 CNY Outstanding Loan Growth (YoY)     11.8%
09:00 CNY Chinese Total Social Financing     1,220.0B

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp