Giải thưởng

2021

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối Đáng Tin Cậy Nhất năm 2021

MEA Markets - UAE Business Awards

2020

MOST TRUSTED FOREX BROKER Middle East 2020

Global Forex Awards 2020 Retail

Sàn giao dịch FOREX toàn cầu của năm

Hội nghị FOREX Dubai năm 2020

2019

BEST FOREX BROKER

The Forex Expo Dubai March 2019

MOST TRUSTED FOREX BROKER

Egypt 2019

BEST FOREX BROKER 2019

The Forex Expo Dubai Oct. 2019

2018

FINEST IN FINANCE 2018

Most Trusted Online Trading Firm 2018

BEST INSTITUTIONAL FOREX PROVIDER

Best of the Best JFEX Award 2018

2017

BEST FOREX GLOBAL PLATFORM

12th Jordan Forex Expo 2017

BEST MOBILE TRADING PLATFORM

12th Jordan Forex Expo 2017

2016

BEST INSTITUTIONAL FOREX BROKER

16th MENA Forex Expo 2016

2015

BEST REBATE PROVIDER 2015

Forex Mena Expo 2015

BEST FOREX ECN BROKER 2015

14th MENA Forex Expo 2015

MOST TRANSPARENT FX BROKER 2015

8th Saudi Money Expo and Conference 2015

2014

BEST FOREX REWARDS PROGRAM 2014

JFEX Awards 2014

BEST AFFILIATE PROGRAM 2014

13th MENA Forex Show 2014

2013

BEST FX SPREADS PROVIDER

4th Saudi Money Exhibition and Conference 2013

MOST TRANSPARENT FX BROKER 2013

MENA Forex Show 2013

FASTEST GROWING ONLINE FOREX BROKER 2013

Jordan Forex Expo & Award 2013

BEST FOREX CUSTOMER SERVICE 2013

QFX 2013 First International Exhibition for Forex & E-Trading in Qatar

BEST TECHNOLOGY PROVIDER 2013

5th Saudi Money Expo 2013

BEST GLOBAL TRADE EXECUTIONS 2013

12th MENA Forex Event

2012

BEST CUSTOMER SERVICE PROVIDER

3rd Arab FX
Championship 2012

2011

BEST FOREX BROKER

Middle East Forex and Investment Summit 2011

BEST RETAIL FX PROVIDER

Middle East Forex and Investment Summit 2011

CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
Đọc thêm
Mail Gọi điện Chat Whatsapp