Tài khoản

LOẠI TÀI KHOẢN ICM DIRECT (ECN) ICM ZERO
Đơn vị tiền nạp USD, EUR, GBP or SGD USD, EUR, GBP or SGD
Đòn bẩy(1) 1:200 1:200
Spread Xem Điều khoản hợp đồng 0(2)
Hoa hồng 0 $7/Round lot(3)
Kích thước lot thấp nhất 0.01 của 1 lot tiêu chuẩn 0.01 của 1 lot tiêu chuẩn
Sản phẩm Forex, Kim loại quý, Hợp đồng kỳ hạn, Cổ phiếu, and CFDs tiền mặt Forex, Kim loại quý, Hợp đồng kỳ hạn, Cổ phiếu, and CFDs tiền mặt
Mức dừng/Mức giới hạn Không có mức tối thiểu đối với Forex và Kim Loại Quý Không có mức tối thiểu đối với Forex và Kim Loại Quý
Thông số sản phẩm Xem Điều khoản hợp đồng Xem Điều khoản hợp đồng
Hiệu lực Toàn cầu Toàn cầu
Tin tức thị trường từ Trading Central
Expert Advisor Robot
Tin tức thời gian thực
Nền tảng Giao dịch Di động
Tài khoản tách biệt
Biểu đồ & nền tảng
Video hướng dẫn miễn phí
Số thập phân thứ năm
Cung cấp dịch vụ cá nhân với hơn 16 ngôn ngữ
Cập nhật SMS
Phí qua đêm(4)
Dịch vụ Cao cấp bổ sung
Điều kiện giao dịch tùy chỉnh
Khớp lệnh Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh thị trường
Mức Stop Out(5) 0 0
Nền tảng Giao dịch MT4: Windows, Mac, iOS, Android MT4: Windows, Mac, iOS, Android
  Bắt đầu giao dịch Bắt đầu giao dịch

 

(1) Đòn bẩy tài khoản của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự biến động giá của tài sản cơ bản.
(2) Bắt đầu từ 0 đối với cặp EURUSD
(3) Chỉ dành cho FX và Metal - Không tính phí hoa hồng cho tất cả các sản phẩm khác
(4) Tài khoản miễn phí qua đêm có sẵn cho khách hàng theo tín ngưỡng Hồi giáo
(5) Áp dụng trong các điều kiện giao dịch ngoại hối bình thường

LOẠI TÀI KHOẢN ICM DIRECT (ECN) ICM ZERO ICM MICRO
Nạp USD, EUR, GBP or SGD USD, EUR, GBP or SGD USD, EUR, GBP or SGD
Đòn bẩy(1) 1:500 1:500 1:500
Spread Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng 0(2) Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng
Hoa hồng 0 $7/Lot chẵn(3) 0
Lot tối thiểu 0.01 Lot tiêu chuẩn 0.01 Lot tiêu chuẩn Micro Lot bắt đẩu từ 0.01
Công cụ hiện có Forex, Kim loại, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu và CFD tiền mặt Forex, Kim loại, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu và CFD tiền mặt Forex, Kim loại, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu và CFD tiền mặt
Mức dừng/giới hạn Không có mức tối thiểu cho Forex & Kim loại Không có mức tối thiểu cho Forex & Kim loại Không có mức tối thiểu cho Forex & Kim loại
Thông số Kỹ thuật Công cụ Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng
Áp dụng cho Toàn cầu Toàn cầu Toàn cầu
Tin tức Thị trường Trung tâm Giao dịch
Tiền thưởng tín dụng(5)
Công cụ Chuyên gia Tư vấn (EA)
Bảng tin Real Time
Nền tảng Giao dịch Di động
Tài khoản riêng lẻ
Biểu đồ & Nền tảng
Video hướng dẫn miễn phí
Số thập phân thứ năm
Dịch vụ Cá nhân hóa với hơn 16 ngôn ngữ
Thông báo SMS
Miễn phí Swap (6)
Dịch vụ Bổ sung Premium
Điều kiện Giao dịch Tùy chọn
Thực hiện lệnh Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh thị trường
Mức Stop out (7) 0%(8) 0%(8) 0%(8)
Nền tảng Giao dịch MT4/MT5/cTrader: Windows, Mac, iOS, Android, Web Terminal MT4/MT5/cTrader: Windows, Mac, iOS, Android, Web Terminal MT4/MT5/cTrader: Windows, Mac, iOS, Android, Web Terminal
  Bắt đầu giao dịch Bắt đầu giao dịch Bắt đầu giao dịch

 

(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
(2) Bắt đầu từ 0
(3) Chỉ dành cho FX và Kim loại quý - Không tính phí hoa hồng cho tất cả các sản phẩm khác
(4) Đối với Châu Á, các sản phẩm có sẵn là Forex, Năng lượng kỳ hạn và Kim loại quý
(5) Tiền thưởng tín dụng hỗ trợ cho ở tất cả các vùng
(6) Tài khoản miễn phí qua đêm hỗ trợ cho khách hàng theo đạo Hồi
(7) Áp dụng trong các điều kiện giao dịch Forex bình thường
(8) Đối với Châu Á, Mức Stop Out là 50%

LOẠI TÀI KHOẢN ICM DIRECT (ECN) ICM ZERO ICM MICRO
Nạp USD, EUR, GBP or SGD USD, EUR, GBP or SGD USD, EUR, GBP or SGD
Đòn bẩy(1) 1:500 1:500 1:500
Spread Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng 0(2) Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng
Hoa hồng 0 $7/Lot chẵn(3) 0
Lot tối thiểu 0.01 Lot tiêu chuẩn 0.01 Lot tiêu chuẩn Micro Lot bắt đẩu từ 0.01
Công cụ hiện có Forex, Kim loại, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu và CFD tiền mặt Forex, Kim loại, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu và CFD tiền mặt Forex, Kim loại, Hợp đồng tương lai, Cổ phiếu và CFD tiền mặt
Mức dừng/giới hạn Không có mức tối thiểu cho Forex & Kim loại Không có mức tối thiểu cho Forex & Kim loại Không có mức tối thiểu cho Forex & Kim loại
Thông số Kỹ thuật Công cụ Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng Xem Thông số Kỹ thuật Hợp đồng
Áp dụng cho Toàn cầu Toàn cầu Toàn cầu
Tin tức Thị trường Trung tâm Giao dịch
Tiền thưởng tín dụng(5)
Công cụ Chuyên gia Tư vấn (EA)
Bảng tin Real Time
Nền tảng Giao dịch Di động
Tài khoản riêng lẻ
Biểu đồ & Nền tảng
Video hướng dẫn miễn phí
Số thập phân thứ năm
Dịch vụ Cá nhân hóa với hơn 16 ngôn ngữ
Thông báo SMS
Miễn phí Swap (6)
Dịch vụ Bổ sung Premium
Điều kiện Giao dịch Tùy chọn
Thực hiện lệnh Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh thị trường Khớp lệnh thị trường
Mức Stop out (7) 0%(8) 0%(8) 0%(8)
Nền tảng Giao dịch MT4: Windows, Mac, iOS, Android cTrader: Windows, Mac, iOS, Android, Web Terminal MT4: Windows, Mac, iOS, Android cTrader: Windows, Mac, iOS, Android, Web Terminal MT4: Windows, Mac, iOS, Android cTrader: Windows, Mac, iOS, Android, Web Terminal
  Bắt đầu giao dịch Bắt đầu giao dịch Bắt đầu giao dịch

 

(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
(2) Bắt đầu từ 0
(3) Chỉ dành cho FX và Kim loại quý - Không tính phí hoa hồng cho tất cả các sản phẩm khác
(4) Đối với Châu Á, các sản phẩm có sẵn là Forex, Năng lượng kỳ hạn và Kim loại quý
(5) Tiền thưởng tín dụng hỗ trợ cho ở tất cả các vùng
(6) Tài khoản miễn phí qua đêm hỗ trợ cho khách hàng theo đạo Hồi
(7) Áp dụng trong các điều kiện giao dịch Forex bình thường
(8) Đối với Châu Á, Mức Stop Out là 50%

Market Execution (Khớp lệnh thị trường)

Với Market Execution, lệnh của bạn được khớp trong vòng vài giây và được gửi để thực hiện thông qua thanh khoản được tạo qua ICM Direct mang lại cho bạn hiệu quả về giá. Không có trao đổi trung ương trong thị trường Forex, có nghĩa là thanh khoản được tích lũy thông qua các ngân hàng lớn cấp 1 toàn cầu và các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu.

Với Market Execution, bạn có thể nhận được mức giá sẵn có tốt nhất hiện tại trên thị trường, nhiều cơ hội để mở lệnh với mức giá tốt hơn, điều này được gọi là trượt giá tích cực. Hãy nhớ rằng, điều này có thể có nghĩa là lệnh của bạn được lấp đầy ở một mức giá khác với giá ban đầu được hiển thị.

Expert Advisors

Tại ICM Capital, tất cả khách hàng có thể hưởng lợi từ giao dịch tự động. Sử dụng Expert advisor trong thiết bị đầu cuối là các chương trình được viết bằng MetaQuotes Language 4 và cho phép phân tích và giao dịch ở chế độ tự động thay cho khách hàng.

ICM Capital không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất giao dịch nào khi sử dụng Expert advisor và có thể hủy giao dịch nếu EA được thiết lập để lạm dụng dịch vụ tự động của chúng tôi. Chúng tôi tại ICM Capital có thể tùy ý hủy kích hoạt tính năng này nếu khách hàng được coi là đang sử dụng tính năng này cho mục đích lạm dụng. Cũng xin lưu ý rằng ICM Capital không cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân và các cá nhân nên tìm kiếm lời khuyên độc lập khi cần thiết

Gapping/Slippage


Gaps đề cập đến sự xuất hiện trong đó thị trường di chuyển từ một mức giá được niêm yết và rằng báo giá thứ hai này khác biệt đáng kể so với lần đầu tiên. Trường hợp một sự kiện như vậy xảy ra và lần báo giá thứ hai thông qua cấp độ lệnh (Stop Loss, Limit hoặc New Order), khi báo giá đầu tiên không có, điều này có thể kích hoạt sự kiện Gaps.

Có nhiều lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Một số thông thường hơn, bởi vì Thị trường cơ bản cụ thể mà lệnh được đặt đã mở và bắt đầu giao dịch ở một mức giá khác biệt đáng kể so với giá đóng cửa phiên trước đó;

Tuy nhiên, trong giờ giao dịch, Thị trường cơ bản có thể trở nên biến động bất thường hoặc thanh khoản kém trong một khoảng thời gian gây ra biến động giá đột ngột; hoặc Thị trường cơ bản có thể đã chuyển từ giá này sang giá khác, giá giao dịch khác nhau đáng kể do một mẩu tin tức về kinh tế, chính trị, môi trường hoặc doanh nghiệp.

Hơn nữa, chúng tôi khuyên khách hàng hạn chế tiếp xúc khi giữ các vị trí vào cuối tuần hoặc trước khi đóng cửa thị trường hoặc trong khi phát hành bất kỳ sự kiện chính trị nào và lưu ý rằng những gap như vậy có thể xảy ra.

 

Mức Stop-out

Các mức dừng ở trên được áp dụng trong các điều kiện giao dịch Forex thông thường. ICM Capital có quyền sửa đổi các mức chênh lệch trên theo các điều kiện thị trường theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

 

Tài khoản miễn phí qua đêm

ICM Capital cung cấp tài khoản Hồi giáo cho khách hàng theo đức tin Hồi giáo. Tài khoản Hồi giáo Forex còn được gọi là tài khoản miễn phí swap vì chúng ngụ ý không có phí qua đêm hoặc tái đầu tư vào các vị trí qua đêm, điều này chống lại đức tin Hồi giáo.

ICM Capital có quyền ngừng tài khoản Hồi giáo / miễn phí SWAP mà không cần cảnh báo. ICM Capital sẽ gọi quyền này trong trường hợp nghi ngờ lạm dụng, trong trường hợp đó, ICM Capital có thể, theo quyết định riêng của mình, quyết định đóng tất cả các vị trí mở trong tài khoản và khấu trừ hoặc thêm phí qua đêm cho tất cả các giao dịch hiện tại và/hoặc được thực hiện trong tài khoản và từ chối chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào khác từ Khách hàng để được miễn SWAP.

Tất cả người dùng của tài khoản miễn phí swap phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

 

 

ICM Capital VC được thành lập tại Saint Vincent và Grenadines và được Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Saint Vincent và Grenadines đăng ký theo Mã số: 1853 LLC 2022.
Địa chỉ đăng ký: Beachmont Business Centre, Suite 288, Kingstown, St. Vincent và Grenadines.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp