Tài nguyên

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

ABNORMAL RETURNS

Mô tả sự khác biệt giữa hiệu suất của danh mục đầu tư so với hiệu suất trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

ABSOLUTE ADVANTAGE

Một quốc gia được cho là có lợi thế tuyệt đối nếu sản lượng trên một đơn vị đầu vào của tất cả hàng hóa lớn hơn sản lượng của quốc gia khác.

ACCOUNT

Một bản sao kê các giao dịch tài chính của một cá nhân tại một ngân hàng hoặc một công ty môi giới.

ACCOUNT BALANCE

Số tiền hiện còn lại trong tài khoản

ACCOUNT EXECUTIVE

Một cá nhân làm việc cho một công ty môi giới và có quyền hợp pháp để mua hoặc bán các công cụ tài chính thay mặt cho khách hàng.

ACCOUNT STATEMENT

Bản tóm tắt tất cả các giao dịch và các lệnh (dài và ngắn) giữa nhà môi giới/đại lý và khách hàng.

ACCOUNTS PAYABLE

Tiền nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp.

ACCOUNTS RECEIVABLE

Tiền nợ của khách hàng.

ACCREDITED INVESTOR

Các nhà đầu tư được công nhận phải có tổng giá trị tài sản ròng kết hợp với vợ/chồng của họ vượt quá 1.000.000 đô la, hoặc thu nhập cá nhân trong hai năm qua vượt quá $200 000, hoặc có thu nhập chung với vợ/chồng của họ vượt quá $300 000 trong hai năm qua hoặc là giám đốc hoặc nhân viên điều hành của công ty.

ACTIVITY

Khối lượng của các sản phẩm tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.

ADJUSTABLE RATE

Lãi suất được điều chỉnh định kỳ, thường là theo tỷ giá thị trường tiêu chuẩn nằm ngoài sự kiểm soát của ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm.

 

AFFILIATE

Mối quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu lợi ích đáng kể của một công ty khác.

AFTER HOURS TRADING

Giao dịch sau giờ giao dịch thông thường trên các sàn giao dịch có tổ chức.

AGENT

Một đại lý đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán, không chịu rủi ro tài chính với tư cách cá nhân hay công ty và tính phí hoa hồng cho dịch vụ.

AGGREGATE DEMAND

Tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian. Nó bao gồm nhu cầu của người tiêu dùng về các mặt hàng lâu bền và không lâu bền, chi tiêu đầu tư của các công ty vào tư liệu sản xuất, chi tiêu của chính phủ đối với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp công khai, và chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của quốc gia.

AGGREGATE SUPPLY

Là thước đo tổng cung hàng hoá và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế từ các nguồn nội địa để đáp ứng tổng cầu.

ALL OR NONE

Lệnh tương lai chỉ dẫn nhà môi giới thực hiện toàn bộ lệnh hoặc hoàn toàn không.

ALPHA

Hệ số đo lường hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro của một quyền chọn tiền tệ hoặc cổ phiếu. Một alpha lớn chỉ ra rằng thị trường đã hoạt động tốt hơn những gì được dự đoán dựa trên phiên bản beta (biến động).

ALTERNATIVE INVESTMENTS

Đầu tư vào các quỹ đầu cơ theo đuổi các chiến lược không phổ biến trong các quỹ tương hỗ như vốn chủ sở hữu ngắn hạn, theo sự kiện, chênh lệch giá thống kê, chênh lệch thu nhập cố định, chênh lệch giá có thể chuyển đổi, thiên vị ngắn hạn, vĩ mô toàn cầu và thị trường chứng khoán trung lập.

AMERICAN OPTION

Một quyền chọn có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn, trái ngược với một quyền chọn kiểu Châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào một ngày cụ thể (thường là khi hết hạn).

AMEX

Sở giao dịch chứng khoán Mỹ.

AMMAN STOCK EXCHANGE

Thị trường chứng khoán chính thức ở Jordan.

AMORTIZATION

Việc hoàn trả khoản vay theo từng đợt.

ANALYST

Một nhân viên của công ty môi giới nghiên cứu các công ty và đưa ra các khuyến nghị mua/bán trên các công cụ khác nhau.

ANNOUNCEMENT DATE

Ngày mà tin tức liên quan đến một công ty được thông báo cho công chúng.

ANNUAL REPORT

Báo cáo hàng năm về tình hình tài chính của công ty. Nó bao gồm các hoạt động của công ty, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

ARBITRAGE

Việc mua và bán đồng thời cùng một công cụ tài chính (hoặc tương đương) trên các thị trường khác nhau để thu lợi từ chênh lệch giá.

ASK

Giá mà tiền tệ hoặc công cụ được cung cấp.

ASSET

Bất kỳ sở hữu nào có giá trị.

ASSET BACKED SECURITY

Chứng khoán được thế chấp bằng các hợp đồng cho vay, cho thuê, phải thu hoặc trả góp bằng tài sản cá nhân, không phải bất động sản.

ASSET MANAGEMENT ACCOUNT

Tài khoản tại nhà môi giới, ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm có tích hợp các dịch vụ ngân hàng và các tính năng môi giới.

AT BEST

Hướng dẫn cho một đại lý để mua hoặc bán tiền tệ hoặc công cụ với tỷ giá tốt nhất có thể nhận được.

AT OR BETTER

Hướng dẫn cho một đại lý để mua hoặc bán tiền tệ hoặc công cụ ở một tỷ giá cụ thể hoặc tốt hơn.

AT PAR

Giá bằng giá trị danh nghĩa hoặc mệnh giá của chứng khoán.

AT THE MARKET

Một lệnh mua hoặc bán phải được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Đây cũng được gọi là lệnh thị trường.

AT-THE-MONEY

Một quyền chọn có giá thực hiện(strike/exercise price) bằng hoặc gần giá thị trường hiện tại của công cụ cơ bản.

AUDIT

Việc kiểm tra hồ sơ và sổ sách kế toán của công ty do chuyên gia bên ngoài thực hiện để xác định xem công ty có đang lưu giữ hồ sơ theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hay không.

AWAY FROM THE MARKET

Đối với các lệnh giới hạn, lệnh mua ngoài thị trường sẽ được đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại và lệnh bán sẽ được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại. Các lệnh như vậy thường được giữ để thực hiện sau đó.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp