Sumber

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

ABNORMAL RETURNS (PULANGAN ABNORMAL)

Menjelaskan perbezaan antara prestasi portfolio berbanding prestasi pasaran purata dalam jangka masa yang ditetapkan.

ABSOLUTE ADVANTAGE (KELEBIHAN MUTLAK)

Sesebuah negara dikatakan mempunyai kelebihan mutlak jika keluaran per unit input semua barang lebih besar daripada negara lain.

ACCOUNT (AKAUN)

Rekod urus niaga kewangan bagi individu di bank atau syarikat broker.

ACCOUNT BALANCE (BAKI AKAUN)

Jumlah dolar yang masih ada dalam akaun.

ACCOUNT EXECUTIVE (EKSEKUTIF AKAUN)

Individu yang biasanya bekerja untuk syarikat broker dan mempunyai kuasa yang sah untuk membeli atau menjual instrumen kewangan bagi pihak pelanggan.

ACCOUNT STATEMENT (PENYATA AKAUN)

Ringkasan bagi semua urus niaga dan kedudukan (long dan short) di antara broker/pedagang dan pelanggan.

ACCOUNTS PAYABLE (AKAUN PERLU DIBAYAR)

Wang yang dihutang kepada pelanggan atau pembekal.

ACCOUNTS RECEIVABLE (AKAUN BELUM TERIMA)

Wang yang dihutang oleh pelanggan.

ACCREDITED INVESTOR (PELABUR BERTAULIAH)

Pelabur yang bertauliah seharusnya mempunyai nilai bersih harta gabungan dengan pasangan mereka melebihi $1,000,000, atau pendapatan individu selama dua tahun terakhir melebihi $200,000, atau mempunyai pendapatan bersama dengan pasangan mereka melebihi $300,000 selama dua tahun terakhir atau menjadi pengarah atau pegawai eksekutif syarikat.

ACTIVITY (AKTIVITI)

Jumlah instrumen kewangan dalam jangka masa tertentu.

ADJUSTABLE RATE (KADAR BOLEH DILARAS)

Kadar faedah yang diselaraskan secara berkala, biasanya mengikut kadar pasaran standard di luar kawalan bank atau institusi simpanan.

AFFILIATE (SEKUTU)

Hubungan antara dua syarikat apabila satu syarikat memiliki kepentingan besar terhadap syarikat lain.

AFTER HOURS TRADING (SELEPAS JAM PERDAGANGAN)

Berdagang selepas waktu dagangan biasa di bursa yang teratur.

AGENT (EJEN)

Seseorang ejen yang bertindak sebagai perantara di antara pembeli dan penjual, tidak mengambil risiko kewangan secara peribadi atau sebagai syarikat, dan mengenakan komisen untuk perkhidmatan tersebut.

AGGREGATE DEMAND (PERMINTAAN AGREGAT)

Jumlah permintaan untuk barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi dalam jangka masa tertentu. Ini merangkumi permintaan pengguna barang tahan lama dan tidak tahan lama, perbelanjaan pelaburan oleh syarikat untuk barangan modal, perbelanjaan kerajaan untuk barangan dan perkhidmatan yang disediakan secara terbuka, dan perbezaan antara eksport dan import barangan dan perkhidmatan negara.

AGGREGATE SUPPLY (BEKALAN AGREGAT)

Ukuran daripada jumlah pembekalan barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi dari sumber domestik yang tersedia untuk memenuhi permintaan agregat.

ALL OR NONE (SEMUA ATAU TIADA)

Pesanan Niaga Hadapan yang mengarahkan broker untuk mengisi keseluruhan pesanan atau tidak sama sekali.

ALPHA (ALFA)

Pekali mengukur prestasi yang disesuaikan risiko matawang atau pilihan saham. Alpha yang besar menunjukkan bahawa yang mendasari telah menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada yang dijangkakan memandangkan beta (turun naik pasaran).

ALTERNATIVE INVESTMENTS (PELABURAN ALTERNATIF)

Pelaburan dalam dana lindung nilai yang mengejar strategi yang tidak biasa dalam dana bersama seperti ekuiti panjang-pendek, berdasarkan peristiwa, arbitraj statistik, arbitraj pendapatan tetap, arbitraj boleh tukar, bias pendek, makro global, dan pasaran ekuiti yang neutral.

AMERICAN OPTION (PILIHAN AMERIKA)

Pilihan yang dapat dilaksanakan pada bila-bila masa sebelum tarikh luput, berbanding dengan pilihan di Eropah yang hanya dapat dilaksanakan pada tarikh tertentu (biasanya pada tarikh luput).

AMEX

Bursa Saham Amerika.

AMMAN STOCK EXCHANGE

Pasaran sekuriti formal di Jordan.

AMORTIZATION (AMORTISASI)

Pembayaran balik pinjaman secara ansuran.

ANALYST (PENGANALISIS)

Seseorang pekerja rumah broker yang mengkaji syarikat dan membuat cadangan jual beli pada pelbagai instrumen.

ANNOUNCEMENT DATE (TARIKH PENGUMUMAN)

Tarikh apabila berita tertentu mengenai syarikat diumumkan kepada orang awam.

ANNUAL REPORT (LAPORAN TAHUNAN)

Rekod tahunan mengenai keadaan kewangan syarikat. Ia merangkumi operasi syarikat, penyata baki, penyata pendapatan, dan penyata aliran tunai.

ARBITRAGE (ARBITRAJ)

Pembelian dan penjualan serentak instrumen kewangan yang sama (atau setara) di pasaran yang berlainan untuk mendapat keuntungan daripada perbezaan harga.

ASK (PERMINTAAN)

Harga di mana matawang atau instrumen ditawarkan.

ASSET (ASET)

Sebarang pemilikan yang mempunyai nilai.

ASSET BACKED SECURITY (KESELAMATAN DISOKONG ASET)

Sekuriti yang dijamin dengan pinjaman, pajakan, penghutang, atau kontrak ansuran harta peribadi, bukan hartanah.

ASSET MANAGEMENT ACCOUNT (AKAUN PENGURUSAN ASET)

Akaun di rumah broker, bank, atau institusi simpanan yang menggabungkan perkhidmatan perbankan dan ciri broker.

AT BEST (YANG TERBAIK)

Arahan yang diberikan kepada pedagang untuk membeli atau menjual matawang atau instrumen pada kadar terbaik yang boleh diperoleh.

AT OR BETTER (PADA ATAU LEBIH BAIK)

Arahan yang diberikan kepada pedagang untuk membeli atau menjual matawang atau instrumen pada kadar tertentu atau lebih baik.

AT PAR (PADA PAR)

Harga yang sama dengan nilai nominal atau nilai muka sekuriti.

AT THE MARKET (DI PASAR)

Pesanan beli atau jual yang mesti dilaksanakan dengan harga terbaik yang ada di pasaran. Ini juga disebut pesanan pasaran.

AT-THE-MONEY

Pilihan yang harga mogok/pelaksanaannya sama dengan atau hampir dengan harga pasaran semasa instrumen yang mendasari.

AUDIT

Pemeriksaan terhadap rekod dan buku perakaunan syarikat yang dilakukan oleh ahli profesional luar untuk menentukan sama ada syarikat itu menyimpan rekod mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum.

AWAY FROM THE MARKET (JAUH DARI PASARAN)

Pada had pesanan, pesanan belian yang jauh daripada pasaran akan ditempatkan lebih rendah dari harga pasaran semasa, dan pesanan jualan akan ditempatkan lebih tinggi daripada harga pasaran semasa. Pesanan sedemikian biasanya dianggap akan dilaksanakan kemudian.

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
    Baca selanjutnya
    E-mel Hubungi Chat Whatsapp