Promosi

Bonus 10% yang berterusan untuk Ganjaran Tunai

Sekiranya anda ingin menyertai promosi Bonus 10% untuk Bonus Tunai Berterusan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini serta syarat umum yang diaplikasikan kepada akaun anda.

Deposit 10% Bonus Kredit Lot untuk diperdagangkan Ganjaran tunai
2,000 USD 200 USD 40 200 USD
3,000 USD 300 USD 60 300 USD
4,000 USD 400 USD 80 400 USD
5,000 USD 500 USD 100 500 USD
10,000 USD 1,000 USD 200 1,000 USD
10,000 USD dan ke atas 1,000 USD 200 1,000 USD


Formula: Bonus kredit/5 = lot untuk diperdagangkan

 1. Bonus kredit sebanyak 10% akan diberikan pada setiap deposit baru yang melebihi 2,000 USD.
 2. Bonus kredit sebanyak 10% hanya untuk tujuan perdagangan sehingga jumlah lot yang ditetapkan berjaya diperdagangkan; selepas itu bonus kredit boleh ditukar menjadi wang tunai.
 3. Untuk setiap deposit baru melebihi 2,000 USD yang dilakukan, bonus baru boleh diterima selagi jumlah bonus tidak melebihi 1,000 USD bonus untuk setiap akaun.
 4. Pelanggan boleh mengeluarkan dana daripada akaun mereka tetapi ini boleh mengakibatkan penolakan bonus kredit sebanyak 10% daripada jumlah pengeluaran.
 5. Sekiranya pelanggan menyimpan lebih daripada 10,000 USD, mereka akan dapat mengekalkan bonus sebanyak 1,000 USD selagi lebih daripada 10,000 USD disimpan di dalam akaun. Contoh: Pelanggan mendepositkan 10,000 USD dan menerima bonus 1,000 USD, mereka kemudian mendepositkan 5,000 USD lagi ke dalam akaun yang sama (mereka tidak akan menerima apa-apa kerana bonus maksimum yang dapat mereka terima dalam satu akaun adalah 1,000 USD). Pelanggan kemudian mengeluarkan 5,000 USD; mereka masih menyimpan bonus 1,000 USD kerana ini berkaitan dengan deposit 10,000 USD yang asal.
 6. Bonus akan ditukar menjadi wang tunai setelah jumlah lot yang diperlukan mengikut formula berikut "Bonus kredit/5 = lot yang akan diperdagangkan", telah diperdagangkan.
 7. Tidak ada had masa untuk lot yang akan diperdagangkan.
 8. Sebarang pengeluaran daripada keuntungan haruslah dipindahkan ke dalam akaun bank yang sepadan dengan nama pemegang akaun ICM Capital.
 9. Maksimum tunai 1,000 USD dapat dikeluarkan setiap akaun setiap kali jumlah lot yang telah ditentukan telah dicapai.
 10. Lot yang diperdagangkan akan dikira pada hari terakhir bekerja pada setiap bulan. Sebarang ganjaran tunai yang berkenaan akan dimasukkan ke dalam akaun langsung pelanggan dalam masa 5 hari bekerja.
 11. Akaun utama dan sub-akaun berhak mendapat promosi ini dan boleh menerima maksimum 1,000 USD bonus untuk setiap akaun.
 12. Promosi yang disemak semula ini bermula pada 1 Mac 2014 dan sedang berlangsung.
 13. Pelanggan akan dimaklumkan sebelum promosi ini berakhir dan sebarang baki kredit perdagangan akan ditarik balik.

Kelewatan Komunikasi

ICM Capital tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan penerimaan atau penghantaran pesanan disebabkan kerosakan atau kegagalan kemudahan penghantaran atau komunikasi, atau atas sebab lain di luar kawalan atau jangkaan mereka yang munasabah.

Pelucutan Hak

Dalam kes-kes yang tidak bertanggungjawab dalam perdagangan, leverage yang melampau, penyalahgunaan pesanan di mana "scalping" atau "sniping" atau "hedging" mungkin terlibat, transaksi tersebut tidak akan dipertimbangkan dan akan dianggap sebagai aktiviti haram dan berkemungkinan akan dikeluarkan daripada akaun peserta. ICM Capital berhak untuk mendiskualifikasi mana-mana peserta atau membatalkan perdagangan yang didapati melanggar peraturan perdagangan atau menerapkan strategi perdagangan yang tidak sesuai. Scalping didefinisikan sebagai perdagangan yang dibuka dan ditutup dalam jangka waktu yang sangat singkat. Hedging bermaksud pelanggan terlalu banyak mendedahkan akaunnya dengan perdagangan yang berlawanan kepada perdagangan yang ada dengan jumlah perdagangan yang sama dengan ICM Capital atau syarikat lain untuk mendapatkan keuntungan dari terma perjanjian.

Penangguhan atau Pembatalan

ICM Capital mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk memperpanjang atau menangguhkan tempoh promosi, untuk membatalkan promosi dan/atau menolak permohonan mana-mana peserta sekiranya ditentukan bahawa tindakan tersebut wajar dan/atau diperlukan.

Bonus kredit akan dilucutkan dan dikeluarkan dari akaun dalam keadaan berikut:

 • Akaun dibubarkan/dihentikan ATAU
 • Baki akaun menjadi negatif dan akaun tidak mempunyai posisi terbuka

Jika ekuiti jatuh di bawah 0% bonus kredit akan digunakan untuk menyesuaikan baki menjadi sifar.
        margin

Syarat Promosi

ICM Capital berhak untuk mengubah atau mengetepikan peraturan semasa dan selepas promosi ini. Kami mungkin akan membuat perubahan kepada Terma dan Syarat dan akan memberitahu anda mengenai perubahan ini dengan menyiarkan syarat yang diubah pada laman web ICM Capital.

CFD dan Spot FX adalah produk berunsur leverage. Berdagang CFD atau Spot FX membawa risiko tinggi terhadap modal anda dan boleh mengakibatkan kerugian melebihi amaun yang didepositkan. Anda tidak boleh terlibat dalam bentuk pelaburan ini melainkan anda memahami sifat urus niaga yang akan dilakukan dan sejauh mana pendedahan anda terhadap risiko kerugian. Untung dan rugi anda akan berbeza-beza mengikut sejauh mana turun naiknya harga pasaran yang mendasari perdagangan tersebut.

Sila klik di sini untuk terma dan syarat perdagangan penuh.

Terma dan syarat ini bertarikh 4 September 2016.

CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
Baca selanjutnya
E-mel Hubungi Chat