โปรโมชัน

โบนัส 10% เปลี่ยนเป็นเงินสดได้

หากคุณต้องการรับโปรโมชันโบนัส 10% ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ตลอดจนข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งานบัญชีของคุณ

เงินฝาก 10% เครดิตโบนัส จำนวน Lots ที่ต้องเทรด เงินรางวัล
1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 20 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ 40 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ
3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ 60 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ
4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ 80 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ
5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 100 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ
10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 200 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
มากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 200 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ


สูตรการคำนวน: เครดิตโบนัส / 5 = จำนวน lots ที่ต้องเทรด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โบนัส 10% จะได้รับทุกครั้งที่มีการฝากเงินมากกว่า 1,000 USD ขึ้นไป
 2. โบนัส 10% นี้ ใช้สำหรับการเทรดเท่านั้น จนกว่าจะเทรดครบตามจำนวนล็อตที่เงื่อนไขกำหนด หลังจากนั้นโบนัสจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 3. ทุกครั้งที่มีการฝากเงินมากกว่า 1,000 USD ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส ตราบใดที่ยอดโบนัสในบัญชีไม่เกิน 1,000 USD
 4. ลูกค้าสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ แต่โบนัสจะลดลง 10% จากยอดถอน
 5. หากลูกค้าฝากเงินมากกว่า 10,000 USD ก็ยังสามารถคงยอดโบนัส 1,000 USD ไว้ในบัญชีได้ ตราบใดที่ในบัญชียังมียอดมากกว่า 10,000 USD ตัวอย่างเช่น ลูกค้าทำการฝากเงินเข้ามา 10,000 USD และได้รับโบนัส 1,000 USD เรียบร้อยแล้ว จากนั้นลูกค้าได้ทำการฝากเงินอีก 5,000 USD เข้ามาที่บัญชีเดียวกัน (ลูกค้าจะไม่ได้รับโบนัสใดๆ อีกเนื่องจากในหนึ่งบัญชีจะรับโบนัสได้ไม่เกิน 1,000 USD) จากนั้นลูกค้าได้ถอนเงินจำนวน 5,000 USD ยอดโบนัส 1,000 USD จะยังคงอยู่ในบัญชี เนื่องจากโบนัสนี้มีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขเงินฝาก 10,000 USD
 6. ยอดโบนัสจะเปลี่ยนเป็นเงินสด เมื่อเทรดครบล็อต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ "ยอดโบนัส / 5 = จำนวนล็อตที่ต้องทำการเทรด"
 7. การถอนกำไรใดๆ จะต้องถอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้ถือบัญชีตรงกับชื่อบัญชีเทรดของ ICM Capital เท่านั้น
 8. สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 USD ต่อหนึ่งบัญชี เมื่อเทรดครบจำนวนล็อตที่กำหนด
 9. จำนวนล็อตที่เทรดไปจะถูกคำนวณทุกวัน โดยนับจากวันสุดท้ายของเดือน ยอดเงินโบนัสใดๆ ที่เปลี่ยนเป็นเงินสด จะเพิ่มเข้าในบัญชีจริงของลูกค้าภายใน 5 วันทำการ
 10. บัญชี Master และบัญชี Sub ได้รับสิทธิ์โปรโมชันนี้เช่นกัน และสามารถรับโบนัสได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 USD ต่อบัญชี
 11. โปรโมชันนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2014 เป็นต้นไป
 12. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่โปรโมชันจะสิ้นสุด และเงินโบนัสที่คงค้างอยู่จะถูกถอนออกจากบัญชี

 

ความล่าช้าในการสื่อสาร

ICM Capital จะไม่รับผิดชอบต่อความล้าช้าใดๆ ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากการขัดข้องหรือความล้มเหลวในการส่งข้อมูล หรืออุปกรณ์สื่อสาร หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือเหนือความคาดหมายตามสมควร

 

การละเมิดเงื่อนไข

ในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขในการเทรด เช่น การ Carry Trade การใช้เลเวอเรจที่ผิดปกติ การใช้คำสั่งผิดกับออเดอร์ เช่น การ "scalping" หรือ "sniping" หรือ "hedging" ที่ผิดปกติ ธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาพิจารณาและจะถือว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎ และอาจถูกลบออกจากบัญชีของลูกค้า โดยทาง ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมหรือยกเลิกการเทรดที่พบว่า ละเมิดกฎการซื้อขายหรือใช้กลยุทธ์การเทรดที่ไม่เหมาะสม โดยการ Scalping คือการเทรดที่เปิดและปิดภายในช่วงเวลาสั้นๆ Hedging คือเปิดออเดอร์ซื้อขายที่ตรงกันข้ามกับออเดอร์ที่มีอยู่ ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเดียวกัน กับ ICM Capital หรือบริษัทอื่น เพื่อรับผลกำไรจากเงื่อนไขการเทรด

 

การเลื่อนหรือการยกเลิก

ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือขยายเวลาโปรโมชัน การยกเลิกโปรโมชัน และ/หรือ ปฏิเสธการเข้าร่วมใดๆ แต่เพียงผู้เดียว หากพิจารณาแล้วว่า การกระทำนั้นมีความจำเป็นหรือมีความสมเหตุสมผล

โบนัสจะถูกริบและนำออกจากบัญชีภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • บัญชีถูกปิดหรือถูก Stop out หรือ
 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีติดลบ และไม่มีคำสั่งซื้อขายเปิดอยู่ในบัญชี และ บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ

ถ้า equity ลดต่ำกว่า 0% โบนัสจำถูกนำมาใช้เพื่อปรับยอดคงเหลือในบัญชีให้เท่ากับศูนย์
     มาจิ้น

 

เงื่อนไขโปรโมชัน

ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือละเว้นข้อบังคับใดๆ ระหว่าง และหลังจากโปรโมชันนี้ เราอาจเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข และแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบ โดยประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ICM Capital

CFDs และ Spot FX เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงในการเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วและมากกว่าเงินที่ฝากได้ เนื่องจากความผันผวน ซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่สูญเสียเงินทุนกับ CFDs และ Forex คุณควรเข้าใจวิธีการลงทุน CFDs และ Forex และประเมินว่า คุณสามารถรับความเสี่ยงได้หรือไม่ ข้อมูลทั้งหมดที่เราแบ่งปันเป็นพียงคำแนะนำส่วนบุคคลเท่านั้น การตัดใจซื้อหรือขายเป็นการตัดสินใจของคุณเอง ทางเราไม่รับผิดชอบต่อผลรับใดๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อกำหนดนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2016

CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท