ทรัพยากร

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

ABNORMAL RETURNS

ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของพอร์ตฟอลิโอและค่าเฉลี่ยของตลาดในเวลาที่กำหนด

ABSOLUTE ADVANTAGE

ประเทศที่ได้รับขนานนามว่า มีข้อได้เปรียบในผลผลิตต่อหน่วยในปัจจัยการผลิตสินค้าทั้งหมด ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอื่น

ACCOUNT

บันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับบุคคลที่ออกโดยธนาคารหรือโบรกเกอร์

ACCOUNT BALANCE

จำนวนเงินที่เหลืออยู่ในบัญชี

ACCOUNT EXECUTIVE

บุคคลที่ทำงานให้กับบริษัทนายหน้าและมีอำนาจตามกฏหมายในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในนามของลูกค้า

ACCOUNT STATEMENT

สรุปธุรกรรมและตำแหน่งทั้งหมด (ซื้อและขาย) ระหว่างโบรกเกอร์ พาร์ทเนอร์ และลูกค้า

ACCOUNTS PAYABLE

เงินค้างชำระให้กับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

ACCOUNTS RECEIVABLE

ลูกค้าค้างชำระ

ACCREDITED INVESTOR

นักลงทุนรายใหญ่ที่ได้รับการรับรองจะต้องมีมูลค่าสุทธิรวมกับคู่สมรสที่ $1,000,000 หรือรายได้ส่วนบุคคลในช่วงสองปีที่ผ่านมาเกิน $200,000 หรือมีรายได้รวมกับคู่สมรสเกินกว่า $300,000 ในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือเป็นกรรมการผู้จัดการหรือฝ่ายบริหารของบริษัท

ACTIVITY

ปริมาณการซื้อขายตราสารทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด

ADJUSTABLE RATE

อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับแบบเป็นระยะ โดยปกติจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานโดยที่ไม่ได้อิงกับธนาคารหรือสถาบันการออมอื่นๆ

AFFILIATE

ความสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัท เมื่ออบริษัทหนึ่งถือผลประโยชน์ของบริษัทหนึ่ง

AFTER HOURS TRADING

การซื้อขายหลังจากช่วงเวลาการซื้อขายปกติ

AGENT

ตัวแทนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยอิงผลประโยชน์ด้านการซื้อขายเป็นการส่วนตัวหรือบริษัท โดยได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทน

AGGREGATE DEMAND

ความต้องการสินค้าและบริการที่ผลิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าคงทนหรือไม่คงทน การลงทุนในสถาบันการเงินหรือสินทรัพย์ การใช้จ่ายของรัฐบาลในสินค้าและบริการ และความแตกต่างระหว่างการนำเขาและส่งออกสินค้าและบริการในประเทศ

AGGREGATE SUPPLY

การวัดปริมาณสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตจากระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการโดยรวม

ALL OR NONE

คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าที่แนะนำให้โบรกเกอร์กรอกคำสั่งซื้อขายทั้งหมดหรือไม่กรอกเลย

ALPHA

การวัดประสิทธิภาพความเสี่ยงของสกุลเงินหรือหุ้น ซึ่งค่าอัลฟ่าแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในที่ดีกว่า ในขณะที่เบต้าแสดงถึงความผันผวน

ALTERNATIVE INVESTMENTS

การลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใช้กลยุทธ์พิเศษในกองทุนรวม เช่น ตราสารทุนระยะยาว-สั้น การผลักดันอีเว้นต์ การเก็งกำไรทางสถิติ การเก็งกำไรตราสารหนี้ การเก็งกำไรจากการแปลงสภาพ การมีอคติในฝั่งขาย เศรษฐกิจระดับมหาภาค และตลาดตราสารทุนที่เป็นกลาง

AMERICAN OPTION

ออปชั่นที่สามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้ก่อนถึงวันหมดอายุ โดยตรงกันข้ามกับ European option ซึ่งโดยปกติจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่กำหนดมาให้แล้วเท่านั้น

AMEX

American Stock Exchange

AMMAN STOCK EXCHANGE

ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจอร์แดน

AMORTIZATION

การจ่ายชำระคืนเงินกู้เป็นงวด

ANALYST

เจ้าหน้าที่ของโบรกเกอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์และแนะนำการซื้อขายตราสารต่างๆ ให้ลูกค้า

ANNOUNCEMENT DATE

วันที่มีการประกาศข่าวของบริษัทต่อสาธารณะ

ANNUAL REPORT

รายงานการบันทึกสถานะทางการเงินของบริษัทประจำปี ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการ งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสดของบริษัท

ARBITRAGE

การซื้อและขายในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

ASK

ราคาเสนอขายในสกุลเงินหรือตราสาร

ASSET

สินทรัพย์มีค่า

ASSET BACKED SECURITY

หลักประกันที่ค้ำประกันโดยเงินกู้สัญญาเช่าลูกหนี้ หรือสัญญาผ่อนชำระทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์

ASSET MANAGEMENT ACCOUNT

บัญชีที่รวมบริการระหว่างโบรกเกอร์ ธนาคาร และสถานบันการเงิน

AT BEST

อัตราที่มอบให้กับตัวแทนการซื้อขายสกุลเงินหรือตราสารอื่นๆ ในเรทที่ดีที่สุด

AT OR BETTER

อัตราที่มอบให้กับตัวแทนการซื้อขายสกุลเงินหรือตราสารอื่นๆ ในเรทที่กำหนดหรือดีกว่า

AT PAR

ราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่ระบุหรือตามมูลค่าของหลักทรัพย์

AT THE MARKET

ราคาซื้อหรือขายที่ดีที่สุดในตลาด ซึ่งเรียกว่าคำสั่งซื้อในราคาตลาด (Market orders)

AT-THE-MONEY

ออปชั่นราคาที่เท่ากับหรือใกล้กับราคาปัจจุบันของตลาด

AUDIT

การตรวจสอบและการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก เพื่อดูว่าบริษัทมีการบันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่

AWAY FROM THE MARKET

คำสั่งซื้อในราคาจำกัด (Limit Orders) ที่คำสั่งซื้อจะต่ำกว่าราคาในตลาดปัจจุบัน และคำสั่งขายจะสูงกว่าราคาในตลาดปัจจุบัน โดยคำสั่งเหล่านี้จะถูกตั้งไว้เพื่อดำเนินการในภายหลัง

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp