Tỷ giá Swap ngoại hối

Phí qua đêm, còn được gọi tỉ giá hoán đổi ngoại hối, là phí thu lãi suất hoặc được tính để giữ một lệnh mở qua đêm. Nó là chênh lệch lãi suất giữa hai thành phần của cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch.

*Lưu ý: Nếu bạn giữ một lệnh qua đêm vào Thứ Tư, phí qua đên thanh toán hàng ngày sẽ cao gấp ba lần mức thông thường. Phí qua đêm đối với các cổ phiếu Mỹ, CFD tiền mặt, Bitcoin và Lira Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xuất hiện dưới dạng "Phí quản trị".

SẢN PHẨM MUA BÁN
USDTRYm -24.12 -18.85
BTCUSD -0.2% -0.2%
USDTRYr -24.12 -18.85
EURTRYm -25.72 -17.21
EURTRYr -25.72 -17.21
EURTRY -25.72 -17.21
USDTRY -24.12 -18.85
APPL -0.74401 -0.13528
AIG -0.56991 -0.10362
C -0.83336 -0.15152
CAT -1.56926 -0.28532
DIS -1.62338 -0.29516
GOOGL -14.731754 -2.6785
MSFT -1.66969 -0.30358
IBM -1.46509 -0.26638
GE -0.12188 -0.02216
MMM -1.88595 -0.3429
PFE -0.42097 -0.07654
F -0.09889 -0.09889
BABA -2.22024 -0.40368
KO -0.59829 -0.10878
CVX -1.29767 -0.23594
MS -0.54758 -0.09956
INTC -0.62436 -0.11352
NVDA -2.33288 -0.42416
NFLX -3.3825 -0.615
MU -0.52723 -0.09586
AMZN -19.2665 -3.503
CSCO -0.4818 -0.0876
EBAY -0.38335 -0.0697
FDX -1.72249 -0.31318
RACE -1.82699 -0.33218
GS -2.47115 -0.4493
HAL -0.24541 -0.04462
HOG -0.4059 -0.0738
HD -2.35796 -0.42872
JNJ -1.895863 -0.28074
LMT -4.25755 -0.7741
MAR -1.56453 -0.28446
MET -0.54439 -0.09898
MCO -2.54848 -0.46336
NKE -1.06678 -0.19396
NTRS -1.19801 -0.21782
PG -1.36576 -0.24832
RL -1.22804 -0.22328
CRM -1.738 -0.316
SIRI -0.07502 -0.01364
UA -0.19162 -0.03484
VZ -0.67298 -0.12236
V -2.00409 -0.36438
WU -0.29513 -0.05366
XRX -0.41492 -0.07544
MCD -2.14885 -0.3907
AMCX -0.567587 -0.0106
AXP -1.3266 -0.2412
BAC -0.37004 -0.06728
BB -0.078976 -0.001
BLK -5.45336 -0.99152
BMY -0.49154 -0.046
BRKB -2.44871 -0.44522
CL -0.815581 -0.0119
FB -2.21056 -0.40192
HON -1.92929 -0.35078
JPM -1.48511 -0.27002
MON -1.3874 -0.08
ORCL -0.60291 -0.10962
QCOM -0.9218 -0.1676
SBUX -0.94985 -0.1727
SNAP -0.16214 -0.02948
SYY -0.760472 -0.047
T -0.4202 -0.0764
TEVA -0.084834 -0.001
TSLA -0.73863 -0.13423
TWTR -0.33176 -0.06032
WFC -0.59785 -0.1087
XOM -0.814605 -0.0118
AAL -0.3047 -0.0554
CI -2.1879 -0.3978
COF -1.11507 -0.20274
EL -2.17613 -0.39566
EXPE -1.18459 -0.21538
GM -0.39083 -0.07106
GPS -0.17864 -0.03248
GRMN -1.0615 -0.193
GT -0.17699 -0.03218
HAS -1.11045 -0.2019
HLF -0.49951 -0.09082
HPE -0.17468 -0.03176
JD -0.36212 -0.06584
K -0.7282 -0.1324
KMB -1.507 -0.274
MA -3.19407 -0.58074
MASI -1.71017 -0.31094
MHK -1.5257 -0.2774
MRVL -0.26543 -0.04826
MSCI -2.9326 -0.5332
MSI -1.76781 -0.32142
PEP -1.51162 -0.27484
PRU -1.01475 -0.1845
SLB -0.40557 -0.07374
SNE -0.71797 -0.13054
STX -0.64856 -0.11792
TGI -0.31812 -0.05784
TRIP -0.319 -0.058
TRV -1.49303 -0.27146
WMT -1.31725 -0.2395
WYND -0.54252 -0.09864
WYNN -1.33892 -0.24344
#DOW30 -3.12 -1.03
#Germany40 -1.32 -1.12
#UK100 -1.65 -1.64
#USTech100 -2.75 -1.62
#US500 -1.1 -0.95
#Japan225 -2.85 -2.41
#Spain35 -1.12 -1.32
#France40 -1.65 -1.03
#Euro50 -1.32 -0.68
USDZARm -12.65 -2.42
USDPLNm -2.52 -1.74
USDRUBm -13.57 -7.54
USDMXNm -16.85 -6.35
USDNOKm -2.75 -5.37
USDSEKm -2.46 -3.85
USDDKKm -1.29 -3.91
USDCZKm -1.58 -0.85
#BRENT -2.01 -3.12
#WTI -2.12 -3.01
    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp