Chính sách

1. Khớp lệnh

ICM phải thông báo cho khách hàng của mình về các chính sách thực hiện Giao dịch của Khách hàng và chính sách Thực thi lệnh. Những điều này nên được đọc cùng với Thỏa thuận khách hàng để hiểu chính sách Thực thi lệnh của ICM trước khi sử dụng các dịch vụ thực hiện của ICM. Nếu có bất kỳ điều gì bạn không hiểu hoặc cần giải thích rõ, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

2. Phạm vi và Ứng dụng

2.1 ICM cung cấp các sản phẩm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và ngoại hối giao ngay cho khách hàng của chúng tôi bao gồm nhiều loại thị trường tài chính và sản phẩm. Mọi thị trường được ICM báo giá đều có nguồn gốc trực tiếp từ một sản phẩm tài chính cơ bản có nguồn gốc từ một sàn giao dịch hoặc từ một đối tác báo giá bán buôn (tức là các ngân hàng báo giá FX). ICM xác định thị trường4 để báo giá, thời gian mà các thị trường đó được báo giá. Các báo giá đó sau đó được xuất bản trên các nền tảng giao dịch ICM với mức chênh lệch chặt chẽ hoặc với một dấu hiệu đánh dấu mà khách hàng có thể giao dịch.

2.2 ICM thực hiện tất cả các phương thức hợp lý để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể khi thực hiện các lệnh của khách hàng.

3. Chính sách Thực thi Giao dịch

Cung cấp cho ICM cách thực hiện giao dịch hoặc lệnh của bạn, từ đó, ICM sẽ bỏ qua các bước cần thiết để giúp khách hàng thực hiện lệnh để giúp khách hàng khớp lệnh nhanh chóng. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất có thể khi mở và đóng các giao dịch đó theo Chính sách thực hiện lệnh của chúng tôi và theo bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào do chính bạn chỉ định. Trong tất cả các trường hợp khác, khi chúng tôi thực hiện giao dịch hoặc lệnh của bạn, chúng tôi sẽ cân nhắc một số yếu tố cho phép để đưa ra kết quả tốt nhất có thể. Thông tin được mô tả thêm bên dưới. Đối với khách hàng Bán lẻ, điều này chủ yếu được xác định bởi giá hoặc mức chênh lệch (spread), tiếp theo là quy mô và tính chất của giao dịch hoặc lệnh, tốc độ và khả năng thực hiện và thanh toán. Các yếu tố phổ biến nhất được làm nổi bật dưới đây.

3.1 Giá - Nếu giao dịch của bạn thông qua sàn giao dịch được ICM chấp nhận thì giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá bạn yêu cầu và không có giá nào khác. Nếu giao dịch của bạn được thực hiện qua điện thoại thì giả sử không có 'lỗi giá', giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá này. Nếu bạn giao dịch qua nền tảng của chúng tôi ở chế độ "Khớp lệnh tức thì" thì toàn bộ lệnh được đặt vào 'thị trường cơ sở' và được thực hiện với mức giá tốt nhất hiện có tại thời điểm đó.

3.2 Tốc độ giao dịch - Trong hầu hết mọi trường hợp, miễn là bạn có đủ tiền ký quỹ trong tài khoản của mình để giao dịch và miễn là quy mô giao dịch được yêu cầu bằng hoặc dưới kích thước internet tối đa cho phép, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện tại mức yêu cầu. Trong một số trường hợp nhất định do tốc độ đường truyền internet, thị trường biến động hoặc trong trường hợp cố tình thao túng giá niêm yết của chúng tôi, giao dịch của bạn có thể bị chúng tôi từ chối nếu giá mà bạn đã cố gắng giao dịch không đại diện cho 'thị trường cơ sở' giá khi nhận được bởi ICM.

3.3 Quy mô giao dịch - Tất cả các giao dịch thực hiện đều phải xem xét quy mô. Nếu quy mô giao dịch được yêu cầu lớn hơn, ICM có thể giao dịch trên công cụ 'thị trường cơ sở' trên sàn giao dịch liên quan tại thời điểm đó, thì toàn bộ giao dịch hoặc lệnh có thể bị từ chối, tuy nhiên, ICM có thể cung cấp tính thanh khoản cao hơn so với 'thị trường cơ sở ' theo quyết định của mình. ICM sẽ không 'lấp đầy một phần' bất kỳ giao dịch nào ngoại trừ theo thỏa thuận trong trường hợp giao dịch qua điện thoại. Mỗi thị trường được ICM báo giá đều có mức tối thiểu và tối đa được phép tuyệt đối, được tìm thấy bằng cách nhấp vào nút biểu tượng thông tin được liên kết với mỗi thị trường. Những thông tin như vậy có thể được tìm thấy trên Nền tảng giao dịch ICM. Xin lưu ý rằng quy mô giao dịch tối đa này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và luôn tùy theo quyết định của ICM.

3.4 Tổng quát - Trong hầu hết các trường hợp, một lệnh khi được kích hoạt bởi hành động giá thị trường, sẽ được thực hiện ở cùng một mức giá (hoặc rất gần với cùng một mức giá) theo yêu cầu đặt hàng của bạn. Nếu thị trường mở cửa vào đầu ngày giao dịch với mức giá khác hẳn so với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó thì bất kỳ lệnh nào có giá kích hoạt nằm giữa giá đóng cửa của ICM của ngày đóng cửa giao dịch trước đó và giá mở cửa của ngày hôm sau phiên giao dịch sẽ được thực hiện với mức giá đầu tiên hợp lý mà ICM có được liên quan đến 'thị trường cơ sở'.

3.5 Chênh lệch giá và trượt giá - Tất cả các lệnh (Cắt lỗ, Giới hạn hoặc Lệnh mới) đều có thể bị trượt giá trên thị trường mở. Trong tình huống trượt giá xảy ra trong giờ giao dịch, bất kỳ lệnh mua nào (mới hoặc giới hạn) dưới thị trường hoặc lệnh bán (mới hoặc giới hạn), trên thị trường và lệnh bán (đóng hoặc dừng), dưới thị trường hoặc lệnh mua (đóng hoặc dừng), hoặc cao hơn thị trường, có thể bị trượt giá. Nếu bất kỳ khoảng trống thị trường nào từ giá niêm yết này sang giá niêm yết khác do bất kỳ thông tin nhạy cảm nào của thị trường (chẳng hạn như cảnh báo lợi nhuận hoặc công bố dữ liệu kinh tế), thì mọi lệnh đặt giữa các mức giá này sẽ được kích hoạt. ICM cung cấp khớp lệnh thông qua Bàn giao dịch nơi nó cung cấp giá cả và khớp lệnh và khách hàng sẽ giao dịch với tính thanh khoản của ICM. Xin lưu ý rằng đôi khi có thể có giới hạn về tính thanh khoản, điều này có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện của bạn. ICM đối xử công bằng với tất cả khách hàng và trong trường hợp vượt qua mức giá tốt nhất do một trong các nhà cung cấp thanh khoản hoặc nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu của ICM cung cấp sẽ được chuyển cho khách hàng. Nếu bất kỳ lúc nào ICM nhận được sự cải thiện về giá đối với một trong hai loại lệnh này thì việc cải thiện giá này sẽ được chuyển cho khách hàng. Do hạn chế về khả năng tiếp cận độ sâu thị trường trên nền tảng MT4 và vấn đề độ trễ không thể tránh khỏi và quy mô của lệnh cũng như bản chất của phong cách giao dịch, ICM không đảm bảo việc thực hiện và trượt giá sẽ tốt hơn bất kỳ mô hình nào khác hoặc các hình thức khớp lệnh khác có sẵn và ICM sẽ chuyển giá thị trường hợp lý cho khách hàng, trong cả hai lệnh Giới hạn và Dừng.

3.6 Giờ thị trường - Ngoài những thị trường được xác định là được báo giá 'ngoài giờ', sẽ không có lệnh nào được thực hiện ngoài giờ báo giá của ICM. Xin lưu ý rằng các thị trường sẽ tiếp tục giao dịch ngoài giờ báo giá do ICM cung cấp và trong những trường hợp này, có khả năng sẽ có khoảng gap đáng kể từ phiên giao dịch này sang phiên giao dịch tiếp theo của ICM. Tất cả các lệnh trong số này sẽ phải chịu khoảng chênh lệch giá này. Các lệnh được thực thi trong 'thị trường theo giờ của chúng tôi' do ICM báo giá được coi là công vụ cơ bản đã mở và giao dịch ở mức cần thiết để kích hoạt lệnh.

4. Các lệnh hoạt động

4.1 Cả hai lệnh Giới hạn và lệnh Dừng đều có thể được khách hàng hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng một khi lệnh đã được kích hoạt, chúng tôi không chắc bạn sẽ có thể hủy toàn bộ giao dịch và bạn sẽ có nghĩa vụ chấp nhận bất kỳ phần nào của lệnh đã thực hiện trước khi hủy.

5. Lỗi kết nối

5.1 Trong những trường hợp ngoại lệ, khi bạn gặp sự cố khi kết nối với máy chủ của chúng tôi và cần đặt, sửa đổi, xóa hoặc đóng giao dịch hoặc yêu cầu bất kỳ loại hành động nào hoặc thông tin liên quan đến Tài khoản giao dịch trực tuyến của bạn, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận giao dịch của chúng tôi theo thông tin được cập nhật trên trang web của ICM.

Bảng chú thích thuật ngữ

Thỏa thuận khách hàng (Client Agreement) - Thỏa thuận hợp đồng mà bạn ký khi mở tài khoản với ICM. Các điều khoản liên quan đến các sản phẩm CFD và Spot FX của chúng tôi.

Địa điểm thực hiện (Execution venue) - Một địa điểm nơi các công cụ tài chính có thể được giao dịch (tức là Sở giao dịch chứng khoán New York, NYSE) ICM là địa điểm thực hiện duy nhất cho các giao dịch của bạn được thực hiện qua cổng internet hoặc qua điện thoại

Thực hiện tức thì (Instant Execution) - Một thuật ngữ được MetaQuotes Software Corp sử dụng trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và có nghĩa là các nhà giao dịch không phải yêu cầu báo giá, nhưng xem giá theo thời gian thực trong cửa sổ đặt hàng của họ. Thuật ngữ này cũng có thể được hiểu là thực hiện chính xác, nghĩa là thiết bị đầu cuối ICM gửi yêu cầu mua hoặc bán với mức giá hiển thị trên màn hình. Phụ thuộc vào internet và các kết nối bên ngoài, quá trình xử lý giao dịch sau khi giao dịch đã được đặt có thể mất vài giây, sau đó lệnh sẽ được thực hiện. Trong những trường hợp hiếm hoi, giá chính xác được hiển thị có thể không còn nữa. Nếu đúng như vậy thì một mức giá mới sẽ được hiển thị mà tại đó nhà giao dịch có thể gửi hoặc hủy lệnh.

Thị trường (Market) - Một thị trường riêng lẻ mà bạn có thể thực hiện giao dịch.

Lệnh (Order) - Đây là nơi bạn đưa ra chỉ thị để thực hiện giao dịch ở mức giá hiện không có sẵn trên thị trường nhưng có thể có vào một ngày/giờ trong tương lai.

Báo giá của chúng tôi (Our Quote) - Giá do chúng tôi báo trên từng thị trường thông qua nền tảng giao dịch của chúng tôi hoặc qua điện thoại.

Lệnh Mở (Open Position) - Một tình huống mà bạn tiếp xúc với một thị trường cụ thể do thực tế là bạn có một giao dịch chưa hết hạn đang hoạt động trên tài khoản của mình.

Giao dịch (Trade) - Hành động thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng báo giá do ICM đưa ra để mở một lệnh hoặc để đóng (hoặc đóng một phần) một lệnh đang mở.

Thị trường cơ sở (Underlying Market) - Một công cụ tài chính có được từ một địa điểm thực hiện hoặc từ một đối tác báo giá bán buôn, làm cơ sở cho báo giá do ICM đưa ra. Ví dụ: giá FTSE Rolling Daily được tính theo hợp đồng tương lai FTSE thanh khoản nhất (thường được gọi là Tháng trước) cộng với hoặc trừ đi Giá trị hợp lý (FV), bao gồm giá trị thời gian 'chi phí thực hiện' cộng với bất kỳ khoản cổ tức dự kiến ​​nào thành phần từ bây giờ đến khi hết hạn trong tương lai FTSE. Vì vậy, 'thị trường cơ sở' cho thị trường FTSE Daily Rolling là tương lai của FTSE (không phải chỉ số FTSE 100).

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp