اظهارنامه حفظ حریم خصوصی

ICM Trader هیچ یک از اطلاعات مشتریان را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد، به جز در مواردی که قانون ایجاب کند. ما با جدیت به حفظ و ایمن نگه داشتن اطلاعات شخصی مشتریان خود پایبند هستیم زیرا حفظ اسرار را یکی از ضرورت‌های اصلی تداوم رابطه خود با مشتریان می‌دانیم.

ICM Trader هر گونه اطلاعات شخصی که درباره مشتریان جمع‌آوری شده، از قبیل نام، نشانی، تاریخ تولد، و اطلاعات تماس، را فقط و فقط برای اهداف مربوط به تجارت با ICM Trader مورد استفاده قرار می‌دهد. سایر اطلاعات مانند معاملات مشتری، کپی گذرنامه و گواهی نشانی کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و فقط در اختیار «دایره حسابداری» و «دایره قانونمندی» ما قرار خواهد گرفت. به علاوه، ممکن است ICM Trader درباره اعتبار مشتری تحقیقاتی را به عمل آورد؛ نتایج این تحقیقات نیز کاملاً محرمانه و در پرونده مشتری باقی خواهد ماند. چنین اطلاعاتی ممکن است یا به صورت فیزیکی و یا به صورت الکترونیکی و با اتخاذ رویه‌های سختگیرانه حفاظت از اطلاعات نگهداری شود.

ICM Trader ممکن است با هدف نیل به عملیات تجاری عادی، اطلاعات مشتری را در اختیار دوایر درون‌سازمانی یا دفاتر وابسته‌ای قرار دهد که خدمات بازاریابی، پشتیبانی، یا مشتری را ارائه می‌دهند. به هرحال، کلیه کارکنان ICM Trader ملزم به محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشتریان هستند، زیرا یک توافقنامه عدم افشای اطلاعات را در این رابطه امضاء کرده‌اند.

برای دریافت پاسخ سؤالات خود و یا کسب اطلاعات بیشتر درباره خط‌مشی حفظ حریم خصوصی ما می‌توانید، از طریق نشانی.
support@ICM.com با «دایره خدمات مشتریان» ما تماس بگیرید.