فرصت های شغلی در آی سی ام

ما به آموزش و توسعه و تشویق هر یک از کارکنان برای آموختن مهارت های جدید و کمک به توسعه شرکت ارزش قائل میشویم.

ما به درستکاری و صداقت ارج می نهیم و بالاترین استانداردهای حرفه ای را در تمام دادوستدهای خود با یکدیگر، مشتریان و شرکای خود به کار میگیریم.

ما به نوآوری، خلاقیت و تلاش برای ایجاد ارزش افزوده واقعی و ارائه بهترین راه حل برای رفع نیازهای مشتری ارج می نهیم.

ما برای یک محیط کار ایمن، رضایت شغلی، کار تیمی ارزش قائل میشویم و باور داریم که هیچ بخشی از آی سی ام کاپیتال بیشتر یا کمتر از دیگربخش ها مهم نیست.

اگر فکر می کنید شما شرایط پیوستن به تیم ما را دارا هستید ، اگرچه در ابتدای کار میباشید، و یا یک حرفه ای با تجربه هستید ,پس لطفا رزومه خود را به بخش منابع انسانی ما در hr@icm.com ارسال کنید.