Chương trình Liên tiếp thưởng Bonus 10% “Từ tín dụng thành tiền mặt”

Chương trình Liên tiếp thưởng Bonus 10% “Từ tín dụng thành tiền mặt”

Chương trình khuyến mãi này không dành cho khách hàng của ICM Capital Limited UK hoặc ICM Europe. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho những khách hàng mở tài khoản trực tiếp với ICM Capital Limited (MU) và ICM Capital Limited (VC). Khuyến mãi này hiện chỉ có sẵn trên nền tảng MT4.

Để tham gia Chương trình Khuyến mãi Liên tiếp thưởng Bonus 10% “Tín dụng thành tiền mặt”, bạn phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện này cũng như các điều khoản chung áp dụng cho tài khoản của bạn.

NẠP TIỀN BONUS 10% SỐ LOT CẦN TRADE THƯỞNG TIỀN MẶT
USD 1,000  USD 100 20  USD 100
USD 2,000  USD 200 40  USD 200
USD 3,000  USD 300 60  USD 300
USD 4,000  USD 400 80  USD 400
USD 5,000  USD 500 100  USD 500
USD 10,000  USD 1,000 200  USD 1,000
Trên USD 10,000  USD 1,000 200  USD 1,000


Công thức: Tiền thưởng Bonus / 5 = số lot cần được giao dịch

Các điều khoản và điều kiện

 1. Tiền thưởng Bonus 10% sẽ được phát hành cho mỗi lần nạp mới trên 1.000 USD.
 2. Tiền thưởng Bonus 10% sẽ được gửi vào tài khoản trực tiếp của khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc sau khi khách hàng nạp tiền.
 3. Tiền thưởng Bonus 10% chỉ dành cho mục đích giao dịch cho đến khi đạt đủ số lượng lot cần giao dịch; sau đó tiền thưởng tín dụng có thể được chuyển thành tiền mặt.
 4. Với mỗi lần nạp mới trên 1.000 USD, bạn có thể nhận được tiền thưởng mới miễn là số tiền thưởng không vượt quá 1.000 USD bonus cho mỗi tài khoản.
 5. Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản của mình tiền bonus sẽ bị trừ 10% trên số tiền rút.
 6. Trong trường hợp khách hàng nạp nhiều hơn 10.000 USD thì họ sẽ có thể duy trì bonus 1.000 USD miễn là có hơn 10.000 USD trong tài khoản. Ví dụ: Khách hàng gửi 10.000 USD và nhận được 1.000 USD tiền bonus, sau đó họ gửi thêm 5.000 USD vào cùng một tài khoản (họ không nhận được gì vì tiền thưởng tối đa mà họ có thể nhận được trong một tài khoản là 1.000 USD). Sau đó khách hàng rút 5.000 USD; họ giữ được tiền bonus 1.000 USD vì vẫn tương ứng với khoản tiền gửi 10.000 USD ban đầu.
 7. Tiền bonus sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt khi giao dịch đủ số lượng lot yêu cầu theo công thức sau “Tiền thưởng bonus / 5 = lot cần giao dịch”.
 8. Có thể phát hành tối đa 1.000 USD tiền mặt cho mỗi tài khoản mỗi khi đạt đến số lượng lot cố định.
 9. Tổng số lot đã giao dịch sẽ được tính vào cuối mỗi tháng. Mọi phần thưởng tiền mặt áp dụng sẽ được gửi vào tài khoản trực tiếp của khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc sau khi kết thúc tháng.
 10. Bất kỳ giao dịch nào được đóng trong vòng ít hơn 7 phút hoặc được đóng bằng chức năng “đóng lệnh” hoặc “đóng tất cả” sẽ không được tính khối lượng.
 11. Nếu khách hàng giao dịch đủ số lot cần thiết để chuyển tiền thưởng tín dụng của mình thành tiền mặt, nhưng khi khách hàng rút tiền từ tài khoản của họ trước khi khoản tiền thưởng thực gửi vào tài khoản của họ, thì tiền bonus/thưởng tiền mặt sẽ giảm xuống 10% số tiền rút.
 12. Khách hàng rút tiền và gửi lại vào tài khoản sẽ không đủ điều kiện nhận 10% tiền thưởng bonus.
 13. Những khách hàng gửi và rút tiền thường xuyên có thể không đủ điều kiện nhận tiền thưởng bonus theo quy định riêng của công ty.
 14. Công ty có toàn quyền quyết định loại ra bất kỳ người tham gia nào đủ điều kiện để nhận tiền thưởng bonus nếu xác định rằng hành động đó là hợp lý và/hoặc cần thiết.
 15. Chương trình khuyến mãi được sửa đổi này bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 và vẫn đang diễn ra. Khách hàng sẽ được thông báo trước khi chương trình khuyến mãi này kết thúc và mọi khoản bonus giao dịch còn lại sẽ bị thu hồi.

Đường truyền chậm

ICM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc chấp nhận hoặc đặt lệnh giao dịch do sự cố hoặc hỏng hóc của phương tiện truyền dẫn hoặc liên lạc, hoặc vì bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hoặc kế hoạch dự phòng của bạn.

Cảnh báo

Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào trong giao dịch, sử dụng quá mức, lạm dụng các lệnh có thể liên quan đến "scalping" hoặc "sniping" hoặc "hedging", các giao dịch đó sẽ không được công nhận và sẽ bị coi là hoạt động bất hợp pháp và thậm chí có thể bị xóa khỏi tài khoản tham gia chương trình. ICM có quyền hủy tư cách nhà giao dịch nào hoặc hủy bỏ các giao dịch bị phát hiện vi phạm các quy tắc giao dịch hoặc sử dụng các chiến lược giao dịch không phù hợp. Scalping được định nghĩa là giao dịch được mở và đóng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sniping được định nghĩa là khi khách hàng giao dịch bị trì hoãn hoặc "Treo giá" trên nền tảng ICM. Hedging có nghĩa là khách hàng giao dịch tài khoản của mình với một giao dịch ngược lại với một giao dịch hiện tại có cùng khối lượng giao dịch với ICM hoặc với một công ty bên ngoài để lạm dụng bonus trên tài khoản. Trong những trường hợp như vậy, ICM có quyền hủy giao dịch, lãi hoặc lỗ và vô hiệu hóa tài khoản.

Tạm Hoãn hoặc Huỷ bỏ

Theo quyết định riêng của ICM, chúng tôi có quyền kéo dài hoặc tạm hoãn thời gian khuyến mãi, hủy bỏ chương trình khuyến mãi và/hoặc từ chối đơn đăng ký của bất kỳ nhà giao dịch nào nếu xác định hành động đó là hợp lý và/hoặc cần thiết. Số tiền Bonus sẽ bị mất và bị xóa khỏi tài khoản trong các trường hợp sau:

 • Tài khoản bị cháy/stop out HOẶC
 • Số dư tài khoản giảm xuống âm và tài khoản không có lệnh mở
 • Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản và chỉ giao dịch trên tiền bonus có thể khiến số tiền bonus bị hủy bỏ

Nếu vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới 0%, số tiền bonus sẽ được điều chỉnh số dư về 0.

Điều khoản khuyến mãi

ICM có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ quy tắc nào trong và sau chương trình khuyến mãi này. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web ICM.

CFD and Spot FX là tạp chí công cụ có rủi ro lớn, rủi ro mất tiền nhanh. Bạn cần hiểu rõ chất lượng và mức độ rủi ro thua lỗ trong giao dịch trước khi quyết định tham gia đầu tư. Lợi nhuận và lỗ của bạn sẽ thay đổi theo giá của biến đổi mức độ của các cơ sở thị trường khi giao dịch.

Vui lòng  nhấp vào đây để xem đầy đủ các điều khoản và điều kiện khi giao dịch.

Các điều khoản này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2017.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp