Top
 
Trách nhiệm giao dịch: CFD và Spot FX là công cụ phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. Bạn cần hiểu rõ bản chất và mức độ rủi ro thua lỗ trong giao dịch trước khi quyết định tham gia đầu tư. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ biến động của giá của các thị trường cơ bản khi giao dịch.

Mở Tài khoản an toàn

Tạo Hồ sơ ICM của bạn (Trong vòng 30 giây)

Chọn quy định của bạn

Nhập chính xác email của bạn.
Nhập chính xác số điện thoại di động của bạn.

Đăng ký


Bảo mật và được ủy quyền bởiFSA

ICM Capital VC 
Quy định
FSA
Đòn bẩy
Lên đến 1:200
Tiền thưởng tín dụng
Mức ngưng giao dịch*
50%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp
Không
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5

* Đối với khu vực ngoài Châu Á, mức Stop Out (mức ngưng giao dịch) là 0%<.p>

ICM Capital UK 
Quy định
FCA
Đòn bẩy
Lên đến 30:1*
Tiền thưởng tín dụng
Không
Mức ngưng giao dịch
50%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5

ICM Capital EU 
Quy định
Cysec
Đòn bẩy
Lên đến 30:1*
Tiền thưởng tín dụng
Không
Mức ngưng giao dịch
50%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5

ICM Capital APAC

 
Quy định
FSA
Đòn bẩy
Lên đến 1:100
Tiền thưởng tín dụng
Mức ngưng giao dịch
0%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp
Không
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5

ICM Capital MU 
Quy định
FSC Mauritius
Đòn bẩy
Lên đến 1:200
Tiền thưởng tín dụng
Mức ngưng giao dịch*
50%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp
Không
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5

* Đối với khu vực ngoài Châu Á, mức Stop Out (mức ngưng giao dịch) là 0%<.p>