Top
 
Trách nhiệm giao dịch: CFD và Spot FX là công cụ phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. Bạn cần hiểu rõ bản chất và mức độ rủi ro thua lỗ trong giao dịch trước khi quyết định tham gia đầu tư. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ biến động của giá của các thị trường cơ bản khi giao dịch.

THƯỞNG

Chỉ có sẵn cho khách hàng "ICM VC"

DÀNH CHO MỖI
LẦN NẠP MỚI*

 

THƯỞNG 10% TRÊN TIỀN NẠP

 

Điều kiện và Điều khoản

 

 

Thưởng liên tục 10% "Tín dụng đến Tiền mặt"

 

Chương trình này không có sẵn cho khách hàng của ICM UK và ICM Châu Âu. Quảng cáo này chỉ dành cho những khách hàng mở tài khoản trực tiếp với ICM Capital Limited (Saint Vincent). Chương trình này hiện chỉ khả dụng trên nền tảng MT4.

Để tham gia Chương trình khuyến mãi tiền thưởng liên tục 10% "Tín dụng đến Tiền mặt", bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này cũng như các điều khoản chung áp dụng cho tài khoản của bạn.

TIỀN NẠP
TIỀN THƯỞNG TÍN DỤNG 10%
LOT PHẢI ĐƯỢC GIAO DỊCH
PHẦN THƯỞNG TIỀN MẶT
1,000 USD
100 USD
20
100 USD
2,000 USD
200 USD
40
200 USD
3,000 USD
300 USD
60
300 USD
4,000 USD
400 USD
80
400 USD
5,000 USD
500 USD
100
500 USD
10,000 USD
1,000 USD
200
1,000 USD
Above 10,000 USD
1,000 USD
200
1,000 USD

Công thức: Tiền thưởng tín dụng/5 = số lot phải được giao dịch

 1. Tiền thưởng tín dụng 10% sẽ được cung cấp cho mỗi khoản nạp tiền mới trên 1.000 USD.
 2. Phần thưởng tín dụng 10% sẽ được gửi vào tài khoản thực của khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nạp tiền thực tế của khách hàng hoàn thành.
 3. Phần thưởng tín dụng 10% chỉ dành cho mục đích giao dịch cho đến khi số lượng lot đã được giao dịch; sau đó tiền thưởng tín dụng có thể được chuyển thành tiền mặt.
 4. Đối với mỗi khoản tiền nạp mới trên 1.000 USD được thực hiện phần thưởng mới có thể được nhận miễn là số tiền thưởng không vượt quá 1.000 USD tiền thưởng cho mỗi tài khoản.
 5. Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản của họ nhưng điều này có thể dẫn đến mất 10% số tiền thưởng tín dụng từ tài khoản đó.
 6. Trong trường hợp khách hàng gửi hơn 10.000 USD thì họ sẽ có thể duy trì tiền thưởng 1.000 USD miễn là duy trì hơn 10.000 USD trong tài khoản. Ví dụ: Khách hàng gửi 10.000 USD và nhận tiền thưởng 1.000 USD, sau đó họ gửi thêm 5.000 USD vào cùng một tài khoản (họ không nhận được bất cứ điều gì vì phần thưởng tối đa họ có thể nhận được trong một tài khoản là 1.000 USD). Khách hàng sau đó rút 5.000 USD; họ giữ tiền thưởng 1.000 USD vì điều này tương quan với khoản tiền gửi 10.000 USD ban đầu.
 7. Phần thưởng sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt khi số lượng lot được yêu cầu theo công thức sau Phần thưởng Tín dụng / 5 = lot phải được giao dịch, đã được giao dịch.
 8. Có thể nhận tối đa 1.000 USD tiền mặt cho mỗi tài khoản khi đạt được số lượng lot cố định.
 9. Các lot được giao dịch sẽ được tính vào cuối mỗi tháng. Bất kỳ phần thưởng tiền mặt áp dụng nào sẽ được gửi vào tài khoản thực của khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc sau khi kết thúc tháng.
 10. Bất kỳ giao dịch nào được đóng trong vòng chưa đầy 7 phút hoặc được đóng bởi chức năng của chế độ “close by” hoặc “close all”, sẽ bị loại trừ khỏi tính toán Khối lượng.
 11. Nếu khách hàng giao dịch số lượng lot cần thiết để chuyển đổi phần thưởng tín dụng của mình thành phần thưởng bằng tiền mặt, nhưng khách hàng rút tiền từ tài khoản của họ trước khi phần thưởng tiền mặt được gửi vào tài khoản của họ, điều này có thể dẫn đến mất 10% số tiền thưởng tín dụng / phần thưởng tiền mặt từ tài khoản đó.
 12. Khách hàng rút tiền và nạp lại vào tài khoản của họ sẽ không đủ điều kiện nhận 10% tiền thưởng tín dụng.
 13. Khách hàng gửi tiền và rút tiền thường xuyên có thể bị loại khỏi việc đủ điều kiện nhận tiền thưởng theo quyết định riêng của công ty.
 14. Công ty có thể tự quyết định loại bỏ bất kỳ người tham gia nào đủ điều kiện nhận tiền thưởng tín dụng nếu xác định rằng hành động đó là hợp lý và/hoặc cần thiết.
 15. Chương trình khuyến mãi sửa đổi này bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 và vẫn đang diễn ra. Khách hàng sẽ được thông báo trước khi chương trình khuyến mãi này kết thúc và mọi khoản tín dụng giao dịch còn lại sẽ được rút.

 

 

Độ trễ truyền thông

 

ICM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nhận hoặc truyền lệnh do sự cố hoặc sự cố của các cơ sở truyền tải hoặc truyền thông, hoặc vì bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát hoặc dự đoán hợp lý của nó.

 

 

Bất mãn

 

Trong trường hợp có bất kỳ sự thiếu thận trọng nào trong giao dịch, quá mức, lạm dụng các lệnh trong đó "scalping" hoặc “sniping” hoặc “hedging” có thể được tham gia, các giao dịch đó sẽ không được xem xét và sẽ bị coi là hoạt động bất hợp pháp và thậm chí có thể bị xóa khỏi tài khoản người tham gia. ICM có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia hoặc hủy bỏ các giao dịch được tìm thấy vi phạm các quy tắc giao dịch hoặc áp dụng các chiến lược giao dịch không phù hợp. Scalping là giao dịch được mở và đóng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sniping được định nghĩa như khi khách hàng giao dịch trên nền tảng bị trì hoãn hoặc giá "Kẹt giá" của ICM. Hedging có nghĩa là khách hàng phát hiện tài khoản của mình với giao dịch ngược lại với giao dịch hiện tại có cùng khối lượng giao dịch với ICM hoặc bên ngoài một công ty khác để lạm dụng phần thưởng tín dụng trên tài khoản. Trong những trường hợp như vậy, ICM có quyền hủy giao dịch, lãi hoặc lỗ và vô hiệu hóa tài khoản.

 

 

Trì hoãn hoặc hủy bỏ

 

Theo quyết định riêng của mình, ICM có quyền gia hạn hoặc hoãn các chương trình khuyến mãi, hủy bỏ khuyến mãi và/hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu nào của người tham gia nếu xác định rằng hành động đó là hợp lý và/hoặc cần thiết.

Phần thưởng tín dụng sẽ bị mất và bị xóa khỏi tài khoản trong các trường hợp sau:

 • Tài khoản bị thanh lý/stopped outHOẶC
 • Số dư tài khoản trở nên âm tài khoản không có vị trí mở

Nếu vốn giảm xuống dưới 0%, phần thưởng tín dụng sẽ được sử dụng để điều chỉnh số dư về 0.

 

 

Điều khoản khuyến mãi

 

ICM có quyền sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ quy tắc nào trong và sau chương trình khuyến mãi này. Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản và Điều kiện và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web ICM.

CFD và Spot FX là các sản phẩm có đòn bẩy. Giao dịch CFD hoặc Spot FX có rủi ro cao đối với vốn của bạn và có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá số tiền gửi của bạn. Bạn không nên tham gia vào hình thức đầu tư này trừ khi bạn hiểu bản chất của các giao dịch bạn đang tham gia và mức độ chấp nhận đối với rủi ro thua lỗ đó. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ biến động của giá của các thị trường cơ sở mà giao dịch được dựa trên.

Xin vui lòngnhấp vào đây để xem điều khoản và điều kiện giao dịch đầy đủ.

Các điều khoản được đăng ngày 11 tháng 6 năm 2017.

CUỘC THI

Sắp ra mắt...