Top
 
Trách nhiệm giao dịch: CFD và Spot FX là công cụ phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. Bạn cần hiểu rõ bản chất và mức độ rủi ro thua lỗ trong giao dịch trước khi quyết định tham gia đầu tư. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ biến động của giá của các thị trường cơ bản khi giao dịch.

Sản phẩm của chúng tôi

Hưởng lợi từ thị trường tài chính và hãy xem toàn bộ dòng sản phẩm đầu tư của chúng tôi để hỗ trợ các mục tiêu giao dịch của bạn.