Công cụ giao dịch

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
02:07 CNY FX Reserves (USD) (Feb) 3.205T 3.200T 3.211T
03:03 CNY Exports (YoY) (Feb) 60.6% 38.9% 18.1%
03:04 CNY Imports (YoY) (Feb) 22.2% 15.0% 6.5%
04:46 CNY Trade Balance (USD) (Feb) 103.25B 60.00B 78.17B
23:50 JPY Bank Lending (YoY) (Feb) 6.2%   6.1%
23:50 JPY Current Account n.s.a. (Jan) 0.647T 1.230T 1.166T
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
03:00 IDR FX Reserves (USD)     138.00B
05:00 JPY Coincident Indicator (MoM) (Jan)       -0.7%
05:00 JPY Leading Index (MoM) (Jan)       -0.8%
06:00 JPY Economy Watchers Current Index (Feb)     31.2
06:45 CHF Unemployment Rate n.s.a. (Feb)     3.7%
06:45 CHF Unemployment Rate s.a. (Feb)   3.6% 3.5%
07:00 EUR German Industrial Production (MoM) (Jan)   0.2% 0.0%
07:00 NOK Manufacturing Production (MoM) (Jan)     -0.2%
08:00 EUR Spanish Industrial Production (YoY) (Jan)   -0.7% -0.6%
09:00 SGD Foreign Reserves USD (MoM) (Feb)     370.1B
09:30 EUR Sentix Investor Confidence (Mar)   1.9 -0.2
09:30 ZAR Business Confidence     94.5
11:00 BRL IGP-DI Inflation Index (MoM) (Feb)   2.32% 2.91%
11:25 BRL BCB Focus Market Readout      
12:00 MXN Consumer Confidence     38.4
12:00 NOK Unemployment Rate       5.0%
14:00 EUR French 12-Month BTF Auction     -0.590%
14:00 EUR French 3-Month BTF Auction     -0.606%
14:00 EUR French 6-Month BTF Auction     -0.603%
14:51 IDR FX Reserves (USD) (Feb)     138.00B
15:00 USD CB Employment Trends Index (Feb)     99.27
15:00 USD Wholesale Inventories (MoM)     1.3%
15:00 USD Wholesale Trade Sales (MoM) (Jan)   1.4% 1.2%
16:00 EUR Consumer Inflation Expectation     15.7
16:30 USD 3-Month Bill Auction     0.040%
16:30 USD 6-Month Bill Auction     0.060%
21:45 NZD Manufacturing Sales Volume (QoQ) (Q4)     17.3%
23:00 KRW Current Account (Jan)     11.51B
23:00 BRL CAGED Net Payroll Jobs   122.00K -67.90K
23:30 JPY Average Cash Earnings (YoY)     -3.2%
23:30 JPY Household Spending (YoY)     -0.6%
23:30 JPY Household Spending (MoM)     0.9%
23:30 JPY Overall wage income of employees (Jan)     -3.0%
23:30 JPY Overtime Pay (YoY) (Jan)     -8.60%
23:50 JPY GDP (YoY) (Q4)   12.8% 12.7%
23:50 JPY GDP (QoQ) (Q4)   3.0% 3.0%
23:50 JPY GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q4)   4.1% 4.5%
23:50 JPY GDP External Demand (QoQ) (Q4)     1.0%
23:50 JPY GDP Private Consumption (QoQ) (Q4)     2.2%
23:50 JPY M2 Money Stock (YoY)     9.4%
23:50 JPY M3 Money Supply (Feb)     1,939.3T
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 AUD HIA New Home Sales (MoM)     -69.4%
00:00 NZD ANZ Business Confidence       7.0
00:01 GBP BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Feb)     7.1%
00:30 AUD NAB Business Confidence (Feb)     10
00:30 AUD NAB Business Survey (Feb)     7
03:00 CNY Trade Balance (USD) (Feb)   60.15B 78.17B
06:00 JPY Machine Tool Orders (YoY)     9.7%
06:30 EUR French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q4)     -0.2%
07:00 EUR Gemran Current Account Balance n.s.a (Jan)     28.2B
07:00 EUR German Exports (MoM) (Jan)     0.1%
07:00 EUR German Imports (MoM) (Jan)     -0.1%
07:00 EUR German Trade Balance (Jan)     16.1B
09:00 EUR Italian Industrial Production (MoM) (Jan)   0.7% -0.2%
09:00 EUR Italian Industrial Production (YoY) (Jan)   -1.4% -2.0%
09:00 NOK Norges Bank regional network Survey     0.10
09:30 ZAR GDP (YoY) (Q4)   -4.6% -6.0%
09:30 ZAR GDP Annualized (QoQ) (Q4)   4.5% 66.1%
10:00 EUR Spanish 3-Month Letras Auction     -0.558%
10:00 EUR Employment Change (QoQ) (Q4)   0.3% 1.0%
10:00 EUR Employment Change (YoY) (Q4)   -2.0% -2.0%
10:00 EUR Employment Overall (Q4)     157,927.0K
10:00 EUR GDP (YoY) (Q4)     -5.0% -5.0%
10:00 EUR GDP (QoQ) (Q4)     -0.6% -0.6%
11:00 USD NFIB Small Business Optimism (Feb)     95.0
12:00 USD EIA Short-Term Energy Outlook      
12:00 MXN Core CPI (MoM) (Feb)   0.38% 0.36%
12:00 MXN CPI (YoY) (Feb)   3.72% 3.54%
12:00 MXN CPI (MoM) (Feb)   0.59% 0.86%
12:00 BRL Brazilian Service Sector Growth (YoY) (Jan)   -5.2% -3.3%
12:00 BRL Brazilian Service Sector Growth (MoM) (Jan)   0.1% -0.2%
13:55 USD Redbook (MoM)     -0.3%
13:55 USD Redbook (YoY)     4.6%
17:00 USD WASDE Report      
18:00 USD 3-Year Note Auction     0.196%
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock     7.356M
21:45 NZD Electronic Card Retail Sales (MoM) (Feb)     -0.4%
21:45 NZD Electronic Card Retail Sales (YoY) (Feb)     1.9%
23:30 AUD Westpac Consumer Sentiment (Mar)     1.9%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Building Approvals (MoM)     -19.4%
01:30 CNY CPI (YoY) (Feb)   -0.4% -0.3%
01:30 CNY CPI (MoM) (Feb)   0.4% 1.0%
01:30 CNY PPI (YoY) (Feb)   1.5% 0.3%
07:00 NOK Core CPI YTD (Feb)   2.4% 2.7%
07:00 NOK Core Inflation (MoM) (Feb)   -0.2% 0.1%
07:00 NOK CPI (YoY) (Feb)   2.8% 2.5%
07:00 NOK CPI (MoM) (Feb)   0.9% 1.1%
07:00 NOK PPI (YoY) (Feb)     0.6%
07:45 EUR French Industrial Production (MoM) (Jan)   0.5% -0.8%
09:00 EUR Italian PPI (MoM) (Jan)     0.5%
09:00 EUR Italian PPI (YoY) (Jan)     -1.8%
10:40 EUR German 5-Year Bobl Auction     -0.690%
10:45 EUR Italian 12-Month BOT Auction     -0.454%
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate     3.23%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW)     0.5%
12:00 USD MBA Purchase Index     269.7
12:00 USD Mortgage Market Index     794.5
12:00 USD Mortgage Refinance Index     3,850.4
13:30 USD Core CPI (YoY) (Feb)   1.4% 1.4%
13:30 USD Core CPI (MoM) (Feb)   0.2% 0.1%
13:30 USD Core CPI Index (Feb)     270.03
13:30 USD CPI (MoM) (Feb)   0.4% 0.3%
13:30 USD CPI (YoY) (Feb)   1.7% 1.4%
13:30 USD CPI Index, n.s.a. (Feb)   263.01 261.58
13:30 USD CPI Index, s.a (Feb)     262.23
13:30 USD CPI, n.s.a (MoM) (Feb)     0.43%
13:30 USD Real Earnings (MoM) (Feb)   0.1% 0.8%
15:00 USD Cleveland CPI (MoM) (Feb)     0.1%
15:00 CAD BoC Rate Statement      
15:00 CAD BoC Interest Rate Decision   0.25% 0.25%
15:30 USD Crude Oil Inventories     21.563M
15:30 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW)     -2.327M
15:30 USD Crude Oil Imports     1.656M
15:30 USD Cushing Crude Oil Inventories     0.485M
15:30 USD Distillate Fuel Production     -0.723M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks   -3.035M -9.719M
15:30 USD Gasoline Production     0.565M
15:30 USD Heating Oil Stockpiles     -1.123M
15:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)     -12.6%
15:30 USD Gasoline Inventories     -13.624M
16:00 USD Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     50.92
16:00 BRL Brazil Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     41.87
17:30 BRL Foreign Exchange Flows     4.358B
18:00 USD 10-Year Note Auction     1.155%
18:01 USD 10-Year Note Auction     1.155%
19:00 USD Federal Budget Balance (Feb)   -150.0B -163.0B
21:45 NZD FPI (MoM) (Feb)     1.3%
22:00 AUD RBA Governor Lowe Speaks         
23:50 JPY Foreign Bonds Buying     -1,719.0B
23:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks     -454.6B
23:50 JPY PPI (YoY) (Feb)   -0.7% -1.6%
23:50 JPY PPI (MoM) (Feb)   0.5% 0.4%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 AUD MI Inflation Expectations     3.7%
00:01 GBP RICS House Price Balance (Feb)   45% 50%
08:00 CHF SECO Economic Forecasts      
09:00 CNY M2 Money Stock (YoY)     9.4%
09:00 CNY New Loans     3,580.0B
09:00 CNY Outstanding Loan Growth (YoY)     12.7%
09:00 CNY Chinese Total Social Financing     5,170.0B
09:00 ZAR Current Account (Q4)   156.5B 297.5B
09:00 ZAR Current Account % of GDP (Q4)   2.00% 5.90%
09:30 ZAR Gold Production (YoY) (Jan)     -0.9%
09:30 ZAR Mining Production (Jan)   -8.0% 0.1%
10:45 EUR Italian 3-Year BTP Auction     -0.33%
10:45 EUR Italian 30-Year BTP Auction     1.470%
10:45 EUR Italian 7-Year BTP Auction     0.18%
11:00 GBP Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     45.9
11:00 USD OPEC Monthly Report      
11:00 EUR Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     38.52
11:00 EUR Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     51.31
11:00 EUR France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     39.75
11:00 ZAR Manufacturing Production (MoM) (Jan)   -0.5% -0.1%
12:00 USD OPEC Monthly Report      
12:00 BRL CPI (MoM) (Feb)   0.73% 0.25%
12:00 BRL CPI (YoY) (Feb)   5.06% 4.56%
12:00 BRL Brazilian IPCA Inflation Index SA (MoM) (Feb)     0.18%
12:45 EUR Deposit Facility Rate (Mar)   -0.50% -0.50%
12:45 EUR ECB Marginal Lending Facility     0.25%
12:45 EUR ECB Interest Rate Decision (Mar)      
13:30 USD Continuing Jobless Claims     4,295K
13:30 USD Initial Jobless Claims   725K 745K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg.     790.75K
13:30 EUR ECB Press Conference         
15:00 USD JOLTs Job Openings (Jan)   6.500M 6.646M
15:30 USD Natural Gas Storage   -136B -98B
16:30 USD 4-Week Bill Auction     0.030%
16:30 USD 8-Week Bill Auction     0.035%
18:00 USD 30-Year Bond Auction     1.933%
18:30 CAD BoC Gov Council Member Schembri Speaks         
21:30 NZD Business NZ PMI (Feb)     57.5
23:50 JPY BSI Large Manufacturing Conditions (Q1)     21.6
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
02:00 JPY Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     35.84
02:00 CNY China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Mar)     67.37
07:00 GBP Construction Output (MoM) (Jan)   -1.0% -2.9%
07:00 GBP U.K. Construction Output (YoY) (Jan)   -4.8% -3.7%
07:00 GBP GDP (QoQ)     1.0%
07:00 GBP GDP (MoM)     -2.6%
07:00 GBP GDP (YoY)     -7.8%
07:00 GBP Industrial Production (YoY) (Jan)   -4.0% -3.3%
07:00 GBP Industrial Production (MoM) (Jan)   -0.5% 0.2%
07:00 GBP Manufacturing Production (MoM) (Jan)   -0.7% 0.3%
07:00 GBP Manufacturing Production (YoY) (Jan)   -3.6% -2.5%
07:00 GBP Monthly GDP 3M/3M Change     1.0%
07:00 GBP Trade Balance (Jan)   -12.85B -14.32B
07:00 GBP Trade Balance Non-EU (Jan)     -5.20B
07:00 EUR German CPI (MoM) (Feb)   0.7% 0.7%
07:00 EUR German CPI (YoY) (Feb)   1.3% 1.3%
07:00 EUR German HICP (MoM) (Feb)   0.6% 0.6%
07:00 EUR German HICP (YoY) (Feb)   1.6% 1.6%
07:45 EUR French CPI (MoM) (Feb)     0.1%
08:00 EUR Spanish CPI (YoY) (Feb)   0.6% 0.6%
08:00 EUR Spanish CPI (MoM) (Feb)   -0.6% 0.0%
08:00 EUR Spanish HICP (MoM) (Feb)   -0.6% -0.6%
08:00 EUR Spanish HICP (YoY) (Feb)   -0.1% -0.1%
08:00 EUR Spanish Retail Sales (YoY) (Jan)     -1.5%
09:00 EUR Italian Quarterly Unemployment Rate     9.8%
09:30 GBP Inflation Expectations     2.7%
10:00 EUR Industrial Production (MoM) (Jan)   0.3% -1.6%
10:00 EUR Industrial Production (YoY) (Jan)   -2.7% -0.8%
11:30 INR Bank Loan Growth     6.6%
11:30 INR Deposit Growth     11.8%
11:30 INR FX Reserves, USD     583.87B
12:00 MXN Industrial Production (YoY) (Jan)   -2.2% -2.1%
12:00 MXN Industrial Production (MoM) (Jan)     0.1%
12:00 INR CPI (YoY) (Feb)   4.45% 4.06%
12:00 INR Cumulative Industrial Production (Jan)     -13.50%
12:00 INR Industrial Production (YoY) (Jan)   -0.2% 1.0%
12:00 INR Manufacturing Output (MoM) (Jan)     1.6%
12:00 BRL IBC-Br Economic Activity     0.64%
12:00 BRL Retail Sales (MoM) (Jan)   -0.5% -6.1%
12:00 BRL Retail Sales (YoY) (Jan)   6.0% 1.2%
12:00 CNY FDI     4.60%
12:30 CAD New Motor Vehicle Sales (MoM)     -6.7%
13:30 USD Core PPI (MoM) (Feb)   0.3% 1.2%
13:30 USD Core PPI (YoY) (Feb)   2.6% 2.0%
13:30 USD PPI (MoM) (Feb)   0.4% 1.3%
13:30 USD PPI (YoY) (Feb)   2.7% 1.7%
13:30 CAD Capacity Utilization Rate (Q4)   77.5% 76.5%
13:30 CAD Employment Change (Feb)   52.5K -212.8K
13:30 CAD Full Employment Change (Feb)     12.6K
13:30 CAD Part Time Employment Change (Feb)     -225.4K
13:30 CAD Participation Rate (Feb)   64.9% 64.7%
13:30 CAD Unemployment Rate (Feb)   9.3% 9.4%
13:30 CAD Wholesale Sales (MoM) (Jan)   -1.5% -1.3%
14:00 GBP NIESR Monthly GDP Tracker     -2.5%
15:00 USD Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar)       2.70%
15:00 USD Michigan Consumer Expectations (Mar)     74.0 70.7
15:00 USD Michigan Consumer Sentiment (Mar)     78.0 76.8
15:00 USD Michigan Current Conditions (Mar)     88.3 86.2
15:00 USD Michigan Inflation Expectations (Mar)       3.3%
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count     309
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count     402
19:00 USD US Federal Budget     -430.0B
20:30 GBP CFTC GBP speculative net positions     36.1K
20:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions     4.3K
20:30 USD CFTC Copper speculative net positions     66.0K
20:30 USD CFTC Corn speculative net positions     503.8K
20:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions     519.0K
20:30 USD CFTC Gold speculative net positions     189.6K
20:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions     -23.5K
20:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions     17.8K
20:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions     23.2K
20:30 USD CFTC Silver speculative net positions     39.6K
20:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions     223.7K
20:30 USD CFTC Wheat speculative net positions     29.9K
20:30 CAD CFTC CAD speculative net positions     15.3K
20:30 MXN CFTC MXN speculative net positions     4.4K
20:30 CHF CFTC CHF speculative net positions     12.3K
20:30 AUD CFTC AUD speculative net positions     6.0K
20:30 BRL CFTC BRL speculative net positions     -21.1K
20:30 JPY CFTC JPY speculative net positions     19.3K
20:30 NZD CFTC NZD speculative net positions     16.4K
20:30 EUR CFTC EUR speculative net positions     126.0K

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
Đọc thêm
Mail Gọi điện Chat