Tin tức

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
01:00 JPY Monetary Base (YoY) 3.9% 4.9% 4.6%
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
02:00 AUD MI Inflation Gauge (MoM) 0.3%   1.1%
02:30 AUD ANZ Job Advertisements (MoM) 1.4%   0.4%
02:30 AUD Building Approvals (MoM) (May) 9.9% -1.8% -2.4%
02:30 AUD Home Loans (MoM)     -7.3%
02:30 AUD Invest Housing Finance (MoM) 0.9%   -4.8%
02:30 AUD Private House Approvals (May) -2.7%   0.5%
07:00 EUR Gemran Current Account Balance n.s.a (May)     7.4B
07:00 EUR German Exports (MoM) (May)   0.9% 4.4%
07:00 EUR German Imports (MoM) (May)   0.9% 3.1%
07:00 EUR German Trade Balance (May)   2.7B 3.5B
07:30 CHF CPI (MoM) (Jun)   0.3% 0.7%
07:30 CHF CPI (YoY) (Jun)   3.2% 2.9%
08:00 EUR Spanish Unemployment Change     -99.5K
09:00 BRL IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Jun)     0.42%
09:30 EUR Sentix Investor Confidence (Jul)   -19.9 -15.8
10:00 EUR PPI (YoY) (May)   36.7% 37.2%
10:00 EUR PPI (MoM) (May)   1.0% 1.2%
11:45 EUR German Buba Balz Speaks         
12:00 EUR French 10-Year OAT Auction     1.72%
12:00 EUR Spanish 10-Year Obligacion Auction     2.046%
12:25 BRL BCB Focus Market Readout      
14:00 EUR French 12-Month BTF Auction     0.609%
14:00 EUR French 3-Month BTF Auction     -0.392%
14:00 EUR French 6-Month BTF Auction     -0.163%
14:00 SGD Manufacturing PMI (Jun)     50.4
14:30 CAD Manufacturing PMI (Jun)     56.8
14:30 BRL Bank lending (MoM) (Mar)     0.8%
14:30 BRL Budget Balance (May)   -44.298B -41.024B
14:30 BRL Budget Surplus (May)   -24.501B 38.876B
15:00 EUR German Buba President Nagel Speaks         
15:30 CAD BoC Business Outlook Survey      
15:30 INR Exports (USD)       38.94B
15:30 INR Imports (USD)       63.22B
15:30 INR Trade Balance       -24.29B
15:30 EUR ECB's Elderson Speaks         
16:00 EUR German Buba Mauderer Speaks         
16:00 EUR German Buba Vice President Buch Speaks         
16:00 EUR ECB's De Guindos Speaks         
22:00 KRW FX Reserves - USD (Jun)     447.71B
23:00 NZD NZIER Business Confidence (Q2)     -40%
23:00 NZD NZIER QSBO Capacity Utilization (Q2)     97.1%
23:30 AUD AIG Construction Index (Jun)     50.4
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 KRW CPI (MoM) (Jun)   0.5% 0.7%
00:00 KRW CPI (YoY) (Jun)   5.9% 5.4%
00:00 KRW Service Sector Output (MoM) (May)     1.4%
00:00 AUD Services PMI     52.6
00:30 JPY Average Cash Earnings (YoY)     1.7%
00:30 JPY Overall wage income of employees (May)     1.7%
00:30 JPY Overtime Pay (YoY) (May)     5.90%
01:30 JPY Services PMI (Jun)     54.2
02:00 NZD ANZ Commodity Price Index (MoM)     -2.8%
02:30 AUD Retail Sales (MoM)     0.9%
02:45 CNY Caixin Services PMI (Jun)     41.4
04:35 JPY 10-Year JGB Auction     0.239%
05:30 AUD RBA Interest Rate Decision (Jul)   1.35% 0.85%
05:30 AUD RBA Rate Statement      
06:00 INR Nikkei Services PMI (Jun)   58.7 58.9
06:00 SGD Retail Sales (MoM) (May)     1.2%
06:00 SGD Retail Sales (YoY) (May)     12.1%
07:45 EUR French Industrial Production (MoM) (May)   0.3% -0.1%
08:15 EUR Spanish Services PMI (Jun)   53.7 56.5
08:15 ZAR South Africa Standard Bank PMI (Jun)     50.7
08:45 EUR Italian Composite PMI (Jun)     52.4
08:45 EUR Italian Services PMI (Jun)   51.5 53.7
08:50 EUR French S&P Global Composite PMI (Jun)   52.8 52.8
08:50 EUR French Services PMI (Jun)   54.4 54.4
08:55 EUR German Composite PMI (Jun)   51.3 51.3
08:55 EUR German Services PMI (Jun)   52.4 52.4
09:00 EUR S&P Global Composite PMI (Jun)   51.9 51.9
09:00 EUR Services PMI (Jun)   52.8 52.8
09:30 GBP Composite PMI (Jun)   53.1 53.1
09:30 GBP Services PMI (Jun)   53.4 53.4
09:40 EUR Spanish 12-Month Letras Auction     0.479%
09:40 EUR Spanish 6-Month Letras Auction     -0.078%
10:00 NOK House Price Index (YoY) (Jun)     6.40%
10:30 GBP BoE Financial Stability Report      
10:30 GBP BoE FPC Meeting Minutes      
11:00 GBP 30-Year Treasury Gilt Auction     2.040%
11:00 GBP BoE Gov Bailey Speaks         
11:30 EUR Spanish Consumer Confidence     76.0
12:00 MXN Consumer Confidence     44.2
12:00 MXN Consumer Confidence n.s.a.     43.8
13:00 BRL Industrial Production (MoM) (May)   0.7% 0.1%
13:00 BRL Industrial Production (YoY) (May)   1.1% -0.5%
13:30 CAD Building Permits (MoM) (May)   0.7% -0.6%
14:00 BRL S&P Global Composite PMI (Jun)     58.0
14:00 BRL S&P Global Services PMI (Jun)     58.6
15:00 USD Durables Excluding Defense (MoM) (May)     0.6%
15:00 USD Factory Orders (MoM) (May)   0.5% 0.3%
15:00 USD Factory orders ex transportation (MoM) (May)     0.3%
16:00 NZD GlobalDairyTrade Price Index     -1.3%
16:30 USD 3-Month Bill Auction     1.750%
16:30 USD 6-Month Bill Auction     2.500%
17:00 EUR German Buba Balz Speaks         
17:30 GBP MPC Member Tenreyro Speaks         
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
01:30 HKD Manufacturing PMI (Jun)     54.9
02:30 AUD RBA Chart Pack Release      
07:00 EUR German Factory Orders (MoM) (May)   -0.6% -2.7%
08:00 EUR Spanish Industrial Production (YoY) (May)   3.4% 2.4%
08:00 EUR European Central Bank Non-monetary Policy Meeting      
08:30 EUR IHS S&P Global Construction PMI (Jun)     45.4
09:10 GBP BoE MPC Member Pill Speaks         
09:30 GBP Construction PMI (Jun)   55.0 56.4
09:30 GBP Housing Equity Withdrawal (QoQ)     -7.1B
10:00 EUR EU Economic Forecasts      
10:00 EUR Retail Sales (YoY) (May)   5.4% 3.9%
10:00 EUR Retail Sales (MoM) (May)   0.4% -1.3%
10:30 EUR German 10-Year Bund Auction     1.330%
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate     5.84%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW)     0.7%
12:00 USD MBA Purchase Index     243.1
12:00 USD Mortgage Market Index     322.7
12:00 USD Mortgage Refinance Index     726.1
12:00 MXN Gross Fixed Investments (MoM) (Apr)     2.90%
12:00 MXN Gross Fixed Investments (YoY) (Apr)   6.70% 5.90%
13:30 GBP BoE MPC Member Cunliffe Speaks         
13:55 USD Redbook (YoY)     11.7%
14:00 USD FOMC Member Williams Speaks         
14:45 USD S&P Global Composite PMI (Jun)     51.2
14:45 USD Services PMI (Jun)     51.6
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Business Activity (Jun)     54.5
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Employment (Jun)     50.2
15:00 USD ISM Non-Manufacturing New Orders (Jun)     57.6
15:00 USD ISM Non-Manufacturing PMI (Jun)   54.5 55.9
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Prices (Jun)     82.1
15:00 USD JOLTs Job Openings (May)   11.050M 11.400M
16:00 BRL Foreign Exchange Flows     -0.132B
19:00 USD FOMC Meeting Minutes      
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock     -3.799M
23:30 AUD AIG Services Index (Jun)     49.2
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 USD Total Vehicle Sales     12.70M
00:00 KRW Current Account (May)     -0.08B
00:50 JPY Foreign Bonds Buying     -1,600.6B
00:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks     -429.7B
00:50 JPY Foreign Reserves (USD) (Jun)     1,329.7B
02:30 AUD Exports (MoM) (May)     1%
02:30 AUD Imports (MoM) (May)     -1%
02:30 AUD Trade Balance (May)   10.600B 10.495B
04:35 JPY 30-Year JGB Auction     1.049%
05:00 IDR FX Reserves (USD) (Jun)     135.60B
06:00 JPY Coincident Indicator (MoM) (May)       0.0%
06:00 JPY Leading Index (MoM) (May)       2.1%
06:00 JPY Leading Index       102.9
06:45 CHF Unemployment Rate n.s.a. (Jun)     2.1%
06:45 CHF Unemployment Rate s.a. (Jun)   2.2% 2.2%
07:00 GBP Halifax House Price Index (YoY)     10.5%
07:00 GBP Halifax House Price Index (MoM) (Jun)     1.0%
07:00 EUR German Industrial Production (MoM) (May)   0.4% 0.7%
07:00 NOK Manufacturing Production (MoM) (May)     1.0%
07:00 ZAR Foreign Reserves (USD) (Jun)     59.26B
07:00 ZAR Net FX Reserves (USD) (Jun)     54.431B
07:45 EUR French Reserve Assets Total (Jun)     237,654.0M
08:00 EUR ECB's Enria Speaks         
08:45 EUR ECB McCaul Speaks         
09:00 CNY FX Reserves (USD)     3.128T
09:30 GBP Labour Productivity     -0.7%
09:30 HKD Foreign Reserves (USD)     465.00B
09:30 HKD Foreign Reserves (USD) (Jun)     465.00B
10:00 EUR French 10-Year OAT Auction     1.72%
10:00 SGD Foreign Reserves USD (MoM) (Jun)     345.3B
10:30 EUR ECB's Supervisory Board Member Jochnick Speaks         
10:45 EUR ECB's Lane Speaks         
12:00 MXN Core CPI (MoM) (Jun)   0.81% 0.59%
12:00 MXN CPI (MoM) (Jun)   0.82% 0.18%
12:00 MXN CPI (YoY) (Jun)   7.96% 7.65%
12:00 BRL IGP-DI Inflation Index (MoM) (Jun)   0.57% 0.69%
12:30 USD Challenger Job Cuts (Jun)     20.712K
12:30 USD Challenger Job Cuts (YoY)     -15.8%
12:30 EUR ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting      
13:00 BRL Retail Sales (YoY)     4.5%
13:00 BRL Retail Sales (MoM)     0.9%
13:30 USD Continuing Jobless Claims   1,328K 1,328K
13:30 USD Exports     252.60B
13:30 USD Imports     339.70B
13:30 USD Initial Jobless Claims   230K 231K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg.     231.75K
13:30 USD Trade Balance (May)   -85.00B -87.10B
13:30 CAD Exports (May)     64.31B
13:30 CAD Imports (May)     62.81B
13:30 CAD Trade Balance (May)   2.40B 1.50B
14:00 GBP BoE MPC Member Mann         
15:00 CAD Ivey PMI n.s.a (Jun)     66.7
15:00 CAD Ivey PMI (Jun)     72.0
15:30 USD Natural Gas Storage     82B
16:00 USD Crude Oil Inventories   -0.569M -2.762M
16:00 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW)     0.403M
16:00 USD Crude Oil Imports     -0.036M
16:00 USD Cushing Crude Oil Inventories     -0.782M
16:00 USD Distillate Fuel Production     0.085M
16:00 USD EIA Weekly Distillates Stocks   -0.190M 2.559M
16:00 USD Gasoline Production     0.143M
16:00 USD Heating Oil Stockpiles     -0.050M
16:00 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)   0.4% 1.0%
16:00 USD Gasoline Inventories   -0.138M 2.645M
16:30 USD 4-Week Bill Auction     1.240%
16:30 USD 8-Week Bill Auction     1.650%
17:05 GBP BoE MPC Member Pill Speaks         
18:00 USD Fed Waller Speaks         
18:00 USD FOMC Member Bullard Speaks         
18:30 EUR German Buba President Nagel Speaks         
20:29 CNY FX Reserves (USD) (Jun)     3.128T
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 JPY Household Spending (YoY) (May)   2.1% -1.7%
00:30 JPY Household Spending (MoM) (May)   0.8% 1.0%
00:50 JPY Adjusted Current Account     0.51T
00:50 JPY Bank Lending (YoY) (Jun)     0.7%
00:50 JPY Current Account n.s.a. (May)   0.186T 0.501T
04:00 IDR Consumer Confidence (Jun)     128.9
06:00 JPY Economy Watchers Current Index (Jun)     54.0
07:00 GBP BoE Deputy Governor Woods Speaks         
07:00 NOK Trade Balance (Jun)     86.6B
07:45 EUR French Current Account (May)     -3.40B
07:45 EUR French Exports (May)     46.7B
07:45 EUR French Imports (May)     58.9B
07:45 EUR French Trade Balance (May)   -12.2B -12.2B
09:00 EUR Italian Industrial Production (YoY) (May)   -0.2% 4.2%
09:00 EUR Italian Industrial Production (MoM) (May)   -1.0% 1.6%
12:30 INR FX Reserves, USD     590.59B
12:55 EUR ECB President Lagarde Speaks         
13:00 BRL CPI (YoY)   11.90% 11.73%
13:00 BRL CPI (MoM)   0.70% 0.47%
13:00 BRL Brazilian IPCA Inflation Index SA (MoM) (Jun)     0.52%
13:30 USD Average Hourly Earnings (MoM) (Jun)   0.3% 0.3%
13:30 USD Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Jun)   5.0% 5.2%
13:30 USD Average Weekly Hours (Jun)   34.6 34.6
13:30 USD Government Payrolls (Jun)     57.0K
13:30 USD Manufacturing Payrolls (Jun)   14K 18K
13:30 USD Nonfarm Payrolls (Jun)   270K 390K
13:30 USD Participation Rate (Jun)     62.3%
13:30 USD Private Nonfarm Payrolls (Jun)   240K 333K
13:30 USD U6 Unemployment Rate (Jun)     7.1%
13:30 USD Unemployment Rate (Jun)   3.6% 3.6%
13:30 CAD Employment Change (Jun)   22.5K 39.8K
13:30 CAD Full Employment Change (Jun)     135.4K
13:30 CAD Part Time Employment Change (Jun)     -95.8K
13:30 CAD Participation Rate (Jun)   65.3% 65.3%
13:30 CAD Unemployment Rate (Jun)   5.1% 5.1%
15:00 USD Wholesale Inventories (MoM)     2.0%
15:00 USD Wholesale Trade Sales (MoM) (May)     0.7%
16:00 USD FOMC Member Williams Speaks         
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count     595
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count     750
20:00 USD Consumer Credit (May)   31.40B 38.07B
20:30 GBP CFTC GBP speculative net positions     -53.1K
20:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions     4.0K
20:30 USD CFTC Copper speculative net positions     -30.7K
20:30 USD CFTC Corn speculative net positions     328.1K
20:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions     299.7K
20:30 USD CFTC Gold speculative net positions     157.7K
20:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions     24.2K
20:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions     -129.4K
20:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -139.2K
20:30 USD CFTC Silver speculative net positions     10.9K
20:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions     137.2K
20:30 USD CFTC Wheat speculative net positions     7.7K
20:30 CAD CFTC CAD speculative net positions     9.1K
20:30 MXN CFTC MXN speculative net positions     -14.0K
20:30 CHF CFTC CHF speculative net positions     -8.6K
20:30 AUD CFTC AUD speculative net positions     -43.0K
20:30 BRL CFTC BRL speculative net positions     37.0K
20:30 JPY CFTC JPY speculative net positions     -52.6K
20:30 NZD CFTC NZD speculative net positions     -5.3K
20:30 EUR CFTC EUR speculative net positions     -10.6K
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
02:30 CNY CPI (MoM) (Jun)     -0.2%
02:30 CNY CPI (YoY) (Jun)   2.2% 2.1%
02:30 CNY PPI (YoY) (Jun)   6.4% 6.4%
09:50 EUR German Buba Mauderer Speaks         

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp