Tin tức

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
01:30 CNY Chinese Industrial profit (YoY) (Oct) -3.00%   -2.30%
01:30 CNY Chinese Industrial profit YTD (Oct) -3.0%   -2.3%
04:10 JPY BOJ Deputy Governor Amamiya Speaks         
23:00 AUD RBA Governor Lowe Speaks         
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Retail Sales (MoM) (Oct)   -0.2% 0.5% 0.6%
07:00 NOK Core Retail Sales (MoM) (Oct) -0.3%   0.1%
08:30 HKD Exports (MoM) (Oct) -10.4%   -9.1%
08:30 HKD Imports (MoM) (Oct) -11.9%   -7.8%
08:30 HKD Trade Balance -20.9B   -44.9B
09:00 EUR M3 Money Supply (YoY) (Oct) 5.1% 6.2% 6.3%
09:00 EUR Loans to Non Financial Corporations (Oct) 8.9%   8.9%
09:00 EUR Private Sector Loans (YoY) 4.2% 4.5% 4.4%
11:00 GBP CBI Distributive Trades Survey (Nov) -19 2 18
11:25 BRL BCB Focus Market Readout      
11:25 EUR ECB McCaul Speaks         
12:00 MXN Trade Balance (Oct) -2.012B -3.216B -0.895B
12:00 MXN Trade Balance (USD) (Oct) -0.986B   -0.055B
12:01 BRL Bank lending (MoM) (Oct) 1.0%   2.2%
13:30 CAD Current Account (Q3) -11.1B 6.6B 2.7B
14:00 EUR French 12-Month BTF Auction 2.346%   2.275%
14:00 EUR French 3-Month BTF Auction 1.500%   1.341%
14:00 EUR French 6-Month BTF Auction 1.927%   1.838%
14:00 EUR ECB President Lagarde Speaks         
15:30 USD Dallas Fed Mfg Business Index (Nov) -14.4   -19.4
16:30 USD 3-Month Bill Auction 4.285%   4.220%
16:30 USD 6-Month Bill Auction 4.550%   4.520%
17:00 USD FOMC Member Bullard Speaks         
17:00 USD FOMC Member Williams Speaks         
17:10 EUR German Buba President Nagel Speaks         
19:30 GBP CFTC GBP speculative net positions -35.9K   -32.8K
19:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions 6.7K   6.7K
19:30 USD CFTC Copper speculative net positions 3.1K   9.8K
19:30 USD CFTC Corn speculative net positions 248.8K   252.9K
19:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions 252.5K   278.3K
19:30 USD CFTC Gold speculative net positions 116.1K   126.3K
19:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions 3.0K   -5.3K
19:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions -170.9K   -152.1K
19:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions -191.5K   -202.6K
19:30 USD CFTC Silver speculative net positions 16.8K   17.6K
19:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions 70.2K   76.8K
19:30 USD CFTC Wheat speculative net positions -27.5K   -22.5K
19:30 CAD CFTC CAD speculative net positions -11.7K   -12.9K
19:30 MXN CFTC MXN speculative net positions 63.3K   67.9K
19:30 CHF CFTC CHF speculative net positions -14.5K   -16.8K
19:30 AUD CFTC AUD speculative net positions -42.8K   -44.7K
19:30 BRL CFTC BRL speculative net positions 8.7K   9.0K
19:30 JPY CFTC JPY speculative net positions -64.9K   -65.8K
19:30 NZD CFTC NZD speculative net positions -4.3K   -6.6K
19:30 EUR CFTC EUR speculative net positions 123.1K   112.7K
23:30 JPY Jobs/applications ratio (Oct) 1.35 1.35 1.34
23:30 JPY Unemployment Rate (Oct) 2.6% 2.5% 2.6%
23:50 JPY Large Retailers' Sales (MoM) 0.2%   1.5%
23:50 JPY Retail Sales (YoY) (Oct) 4.3% 5.0% 4.8%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
03:35 JPY 2-Year JGB Auction -0.029%   -0.031%
06:00 ZAR M3 Money Supply (YoY) (Oct) 9.82% 8.25% 8.75%
06:00 ZAR Private Sector Credit (Oct) 9.34% 8.15% 9.74%
08:00 CHF GDP (YoY) (Q3) 0.5% 1.0% 2.2%
08:00 CHF GDP (QoQ) (Q3) 0.2% 0.3% 0.1%
08:00 EUR Spanish CPI (YoY)   6.8% 7.4% 7.3%
08:00 EUR Spanish CPI (MoM)   -0.1%   0.3%
08:00 EUR Spanish HICP (YoY)   6.6% 7.5% 7.3%
08:00 EUR Spanish HICP (YoY) (Nov)   6.6% 7.5% 7.3%
08:10 EUR ECB's De Guindos Speaks         
09:00 EUR Italian Industrial Sales (MoM) (Sep) -1.20%   3.40%
09:00 EUR Italian Industrial Sales (YoY) (Sep) 18.00%   22.90%
09:30 GBP BoE Consumer Credit (Oct) 0.769B 0.900B 0.608B
09:30 GBP M4 Money Supply (MoM) (Oct) 0.0% 0.8% 2.1%
09:30 GBP Mortgage Approvals (Oct) 58.98K 60.20K 65.97K
09:30 GBP Mortgage Lending (Oct) 3.97B 5.02B 5.88B
09:30 GBP Net Lending to Individuals 4.7B 6.7B 6.5B
09:30 ZAR Unemployment Rate (Q3) 32.90% 33.40% 33.90%
09:30 ZAR Unemployment (Q3) 7.700M   8.000M
10:00 EUR Business and Consumer Survey (Nov) 93.7 93.5 92.7
10:00 EUR Business Climate (Nov) 0.54   0.74
10:00 EUR Consumer Confidence (Nov) -23.9 -23.9 -23.9
10:00 EUR Consumer Inflation Expectation (Nov) 30.1   37.3
10:00 EUR Selling Price Expectations (Nov) 40.4   44.8
10:00 EUR Services Sentiment (Nov) 2.3 2.0 2.1
10:00 EUR Industrial Sentiment (Nov) -2.0 -0.5 -1.2
10:10 EUR Italian 10-Year BTP Auction 3.96%   4.24%
11:00 BRL CAGED Net Payroll Jobs (Oct) 159.45K 238.00K 278.09K
11:00 BRL IGP-M Inflation Index (MoM) (Nov) -0.56% -0.38% -0.97%
12:00 MXN Unemployment Rate (Oct) 3.20% 3.30% 3.10%
12:00 MXN Unemployment Rate n.s.a. (Oct) 3.30% 3.20% 3.30%
12:00 EUR Spanish Business Confidence -7.7   -4.2
12:00 BRL Brazilian PPI (MoM) (Oct) -0.85%   -1.89%
12:28 EUR Italian PPI (MoM) (Oct) -3.3%   2.7%
12:28 EUR Italian PPI (YoY) (Oct) 28.0%   41.7%
12:35 GBP BoE MPC Member Mann         
13:00 EUR German CPI (MoM) (Nov)   -0.5% -0.2% 0.9%
13:00 EUR German CPI (YoY) (Nov)   10.0% 10.4% 10.4%
13:00 EUR German HICP (MoM) (Nov)   0.0% 0.1% 1.1%
13:00 EUR German HICP (YoY) (Nov)   11.3% 11.3% 11.6%
13:30 CAD GDP Implicit Price (QoQ) (Q3) -1.40%   3.20%
13:30 CAD GDP (MoM) (Sep)   0.1% 0.1% 0.3%
13:30 CAD GDP (YoY) (Q3) 3.93%   4.66%
13:30 CAD GDP (QoQ) (Q3) 0.7% 0.4% 0.8%
13:30 CAD GDP Annualized (QoQ) (Q3) 2.9% 1.5% 3.2%
13:30 BRL Federal Tax Revenue (Oct) 205.48B   166.29B
13:30 EUR ECB's Schnabel Speaks         
13:55 USD Redbook (YoY) 10.4%   7.5%
14:00 USD House Price Index (YoY) (Sep) 11.0%   12.0%
14:00 USD House Price Index (MoM) (Sep) 0.1% -1.2% -0.7%
14:00 USD House Price Index (Sep) 392.3   392.0
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Sep) -1.2% -1.2% -1.3%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Sep) 10.4% 10.8% 13.1%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Sep) -1.5% -0.7% -1.6%
15:00 GBP BoE Gov Bailey Speaks         
15:00 USD CB Consumer Confidence (Nov) 100.2 100.0 102.2
15:00 CHF SNB Vice Chairman Schlegel Speaks         
15:30 USD Dallas Fed Services Revenues (Nov) 5.5   8.5
15:30 USD Texas Services Sector Outlook (Nov) -11.0   -13.6
16:30 USD 52-Week Bill Auction 4.555%   4.505%
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock -7.850M -2.487M -4.819M
21:45 NZD Building Consents (MoM) (Oct) -10.7%   3.6%
23:00 KRW Industrial Production (MoM) (Oct) -3.5% -1.0% -1.9%
23:00 KRW Industrial Production (YoY) (Oct) -1.1% 0.0% 0.7%
23:00 KRW Retail Sales (MoM) -0.2%   -1.9%
23:00 KRW Service Sector Output (MoM) (Oct) -0.8%   -0.2%
23:50 JPY Industrial Production (MoM) (Oct)   -2.6% -1.5% -1.7%
23:50 JPY Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Nov) 3.3%   -0.4%
23:50 JPY Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Dec) 2.4%   0.8%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 AUD RBA Kearns Speaks         
00:00 NZD ANZ Business Confidence (Nov) -57.1   -42.7
00:00 NZD NBNZ Own Activity (Nov) -13.7%   -2.5%
00:01 GBP BRC Shop Price Index (YoY) 7.4%   6.6%
00:30 AUD Building Approvals (MoM) (Oct)   -6.0% -1.8% -8.1%
00:30 AUD Construction Work Done (QoQ) (Q3) 2.2% 1.5% -3.8%
00:30 AUD CPI (YoY) 6.9% 7.4% 7.3%
00:30 AUD Housing Credit (Oct) 0.4%   0.5%
00:30 AUD Private House Approvals (Oct)   -2.2%   -7.8%
00:30 AUD Private Sector Credit (MoM) (Oct) 0.6% 0.6% 0.7%
01:30 CNY Chinese Composite PMI (Nov) 47.1   49.0
01:30 CNY Manufacturing PMI (Nov) 48.0 49.0 49.2
01:30 CNY Non-Manufacturing PMI (Nov) 46.7 48.0 48.7
02:00 SGD Bank Lending 826.1B   838.8B
05:00 JPY Construction Orders (YoY) (Oct) 7.9%   36.6%
05:00 JPY Housing Starts (YoY) (Oct) -1.8% -1.3% 1.1%
07:45 EUR French Consumer Spending (MoM) (Oct) -2.8% -0.6% 1.3%
07:45 EUR French CPI (MoM)   0.4% 0.4% 1.0%
07:45 EUR French CPI (YoY)   6.2% 6.2% 6.2%
07:45 EUR French GDP (QoQ) (Q3)   0.2% 0.2% 0.2%
07:45 EUR French HICP (YoY)   7.1% 7.1% 7.1%
07:45 EUR French HICP (MoM)   -0.5% 0.4% 1.2%
07:45 EUR French PPI (MoM) (Oct) -0.1%   1.0%
08:00 CHF KOF Leading Indicators (Nov) 89.5 91.3 90.9
08:00 EUR Spanish Retail Sales (YoY) (Oct) 1.0%   0.4%
08:00 EUR European Central Bank Non-monetary Policy Meeting      
08:30 GBP BoE MPC Member Pill Speaks         
08:30 HKD M3 Money Supply (Oct) -2.2%   -0.8%
08:55 EUR German Unemployment Change (Nov) 17K 13K 9K
08:55 EUR German Unemployment Rate (Nov) 5.6% 5.5% 5.5%
08:55 EUR German Unemployment (Nov) 2.538M   2.518M
08:55 EUR German Unemployment n.s.a. (Nov) 2.434M   2.442M
09:00 EUR Italian GDP (YoY) (Q3) 2.6% 2.6% 4.9%
09:00 EUR Italian GDP (QoQ) (Q3) 0.5% 0.5% 1.1%
09:00 CHF ZEW Expectations (Nov) -57.5   -53.1
09:00 EUR Spanish Current account (Sep) 0.36B   -0.11B
09:00 NOK Central Bank Currency Purchase (Dec) 1,900.0M   3,700.0M
10:00 EUR Italian CPI (YoY) (Nov)   11.8% 11.3% 11.8%
10:00 EUR Italian CPI (MoM) (Nov)   0.5% 0.2% 3.4%
10:00 EUR Italian HICP (YoY) (Nov)   12.5% 12.0% 12.6%
10:00 EUR Italian HICP (MoM) (Nov)   0.6% 0.2% 3.8%
10:00 INR Federal Fiscal Deficit (Oct) 7,581.37B   6,198.49B
10:00 EUR Core CPI (MoM)   0.0% 0.6% 0.6%
10:00 EUR Core CPI (YoY)   5.0% 5.0% 5.0%
10:00 EUR CPI (YoY) (Nov)   10.0% 10.4% 10.6%
10:00 EUR CPI (MoM)   -0.1% 0.2% 1.5%
10:00 EUR CPI, n.s.a (Nov) 120.92   121.03
10:00 EUR HICP ex Energy & Food (YoY) (Nov)   6.6% 6.3% 6.4%
10:00 EUR HICP ex Energy and Food (MoM)   0.2%   0.7%
10:30 EUR German 10-Year Bund Auction 1.950%   2.250%
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate 6.49%   6.67%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW) -0.8%   2.2%
12:00 USD MBA Purchase Index 181.0   174.4
12:00 USD Mortgage Market Index 208.1   209.8
12:00 USD Mortgage Refinance Index 325.5   373.6
12:00 INR GDP Quarterly (YoY) (Q2) 6.3% 6.2% 13.5%
12:00 INR Infrastructure Output (YoY) (Oct) 0.1%   7.8%
12:00 BRL Unemployment Rate 8.3% 8.5% 8.7%
12:00 ZAR Trade Balance (Oct) -4.31B 16.85B 19.70B
12:30 BRL Net Debt-to-GDP ratio (Oct) 58.3% 58.1% 58.3%
12:30 BRL Budget Balance (Oct) -14.474B -20.250B -60.618B
12:30 BRL Budget Surplus (Oct) 27.095B 26.100B 10.746B
12:30 BRL Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Oct) 76.8%   77.1%
13:15 USD ADP Nonfarm Employment Change (Nov) 127K 200K 239K
13:30 USD Core PCE Prices (Q3)   4.60% 4.50% 4.70%
13:30 USD Corporate Profits (QoQ) (Q3)   -0.2% 3.1% 6.2%
13:30 USD GDP (QoQ) (Q3)   2.9% 2.7% 2.6%
13:30 USD GDP Price Index (QoQ) (Q3)   4.3% 4.1% 9.0%
13:30 USD GDP Sales (Q3)   4.0% 3.3% 1.3%
13:30 USD Goods Trade Balance (Oct)   -99.00B -90.20B -92.22B
13:30 USD PCE Prices (Q3)   4.3% 4.2% 7.3%
13:30 USD Real Consumer Spending (Q3) 1.7% 1.4% 2.0%
13:30 USD Retail Inventories Ex Auto (Oct)   -0.4% -0.2% -0.9%
13:30 USD Wholesale Inventories (MoM)   0.8% 0.5% 0.6%
14:45 USD Chicago PMI (Nov) 37.2 47.0 45.2
15:00 USD JOLTs Job Openings (Oct) 10.334M 10.300M 10.687M
15:00 USD Pending Home Sales (MoM) (Oct) -4.6% -5.0% -8.7%
15:00 USD Pending Home Sales Index (Oct) 77.1   80.8
15:30 USD Crude Oil Inventories -12.580M -2.758M -3.691M
15:30 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW) 0.228M   0.258M
15:30 USD Crude Oil Imports -1.732M   1.124M
15:30 USD Cushing Crude Oil Inventories -0.415M -0.697M -0.887M
15:30 USD Distillate Fuel Production 0.200M   0.014M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks 3.547M 1.457M 1.718M
15:30 USD Gasoline Production 0.196M   -0.625M
15:30 USD Heating Oil Stockpiles -0.729M   0.961M
15:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) 1.3% 0.2% 1.0%
15:30 USD Gasoline Inventories 2.769M 1.625M 3.058M
17:35 USD Fed Governor Cook Speaks         
18:30 USD Fed Chair Powell Speaks         
19:00 USD Beige Book      
20:00 MXN Fiscal Balance (Oct) -59.99B   -111.25B
21:30 AUD AIG Manufacturing Index (Nov) 44.7   49.6
22:00 AUD Manufacturing PMI 51.3 51.5 52.7
23:00 KRW GDP (YoY) (Q3) 3.1% 3.1% 2.9%
23:00 KRW GDP (QoQ) (Q3) 0.3% 0.3% 0.7%
23:50 JPY Capital Spending (YoY) (Q3) 9.8% 6.4% 4.6%
23:50 JPY Foreign Bonds Buying -51.2B   -527.1B
23:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks 442.9B   4.4B
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 KRW Exports (YoY) (Nov) -14.0% -11.0% -5.7%
00:00 KRW Imports (YoY) (Nov) 2.7% 0.2% 9.9%
00:00 KRW Trade Balance (Nov) -7.01B -4.42B -6.70B
00:30 KRW Nikkei Manufacturing PMI (Nov) 49.0   48.2
00:30 AUD Building Capital Expenditure (MoM) (Q3) 0.5%   -2.5%
00:30 AUD Plant/Machinery Capital Expenditure (QoQ) (Q3) -1.6%   2.1%
00:30 AUD Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q3) -0.6% 1.5% 0.0%
00:30 JPY Manufacturing PMI (Nov) 49.0 49.4 49.4
00:30 IDR Nikkei Manufacturing PMI (Nov) 50.3   51.8
01:30 JPY BoJ Board Member Noguchi Speaks         
01:45 CNY Caixin Manufacturing PMI (Nov) 49.4 48.9 49.2
03:35 JPY 10-Year JGB Auction 0.250%   0.248%
04:00 IDR Core Inflation (YoY) (Nov) 3.30% 3.40% 3.31%
04:00 IDR Inflation (YoY) (Nov) 5.42% 5.50% 5.71%
04:00 IDR Inflation (MoM) (Nov) 0.09% 0.16% -0.11%
05:00 INR Nikkei S&P Global Manufacturing PMI (Nov) 55.7 55.0 55.3
05:00 JPY Household Confidence (Nov) 28.6 30.3 29.9
05:30 AUD Commodity Prices (YoY) 19.1%   31.6%
06:00 JPY BoJ Governor Kuroda Speaks         
07:00 GBP Nationwide HPI (YoY) (Nov) 4.4% 5.8% 7.2%
07:00 GBP Nationwide HPI (MoM) (Nov) -1.4% -0.3% -0.9%
07:00 EUR German Retail Sales (YoY) (Oct) -5.0% -2.8% -0.9%
07:00 EUR German Retail Sales (MoM) (Oct) -2.8% -0.6% 1.2%
07:30 CHF Retail Sales (YoY) (Oct) -2.5% 3.5% 2.6%
07:30 CHF CPI (YoY) (Nov) 3.0% 3.0% 3.0%
07:30 CHF CPI (MoM) (Nov) 0.0% 0.1% 0.1%
08:00 EUR ECB's Enria Speaks         
08:15 EUR Spanish Manufacturing PMI (Nov) 45.7 45.6 44.7
08:30 CHF procure.ch PMI (Nov) 53.9 54.0 54.9
08:30 HKD Retail Sales (YoY) (Oct) 3.9%   -1.4%
08:45 EUR Italian Manufacturing PMI (Nov) 48.4 47.0 46.5
08:50 EUR French Manufacturing PMI (Nov) 48.3 49.1 47.2
08:55 EUR German Manufacturing PMI (Nov) 46.2 46.7 45.1
09:00 EUR Italian Monthly Unemployment Rate (Oct) 7.8% 8.0% 7.9%
09:00 NOK Manufacturing PMI (Nov) 51.2   52.9
09:00 EUR Manufacturing PMI (Nov) 47.1 47.3 46.4
09:00 ZAR Manufacturing PMI 52.6   50.0
09:30 GBP Manufacturing PMI (Nov) 46.5 46.2 46.2
09:40 EUR Spanish 15-Year Obligacion Auction 3.130%   3.260%
10:00 EUR French 10-Year OAT Auction 2.19%   2.76%
10:00 EUR Unemployment Rate (Oct) 6.5% 6.6% 6.6%
10:10 GBP 30-Year Treasury Gilt Auction 3.411%   4.409%
11:30 INR M3 Money Supply 8.9%   7.8%
12:00 BRL GDP (QoQ) (Q3) 0.4% 0.7% 1.2%
12:00 BRL GDP (YoY) (Q3) 3.6% 3.7% 3.2%
12:00 ZAR Total Vehicle Sales (Nov) 49.41K   45.97K
12:00 ZAR Total Vehicle Sales (YoY) (Nov) 18.20%   11.40%
12:30 USD Challenger Job Cuts (Nov) 76.835K   33.843K
12:30 USD Challenger Job Cuts (YoY) 416.5%   48.3%
13:00 BRL S&P Global Manufacturing PMI (Nov) 44.3   50.8
13:30 USD Continuing Jobless Claims 1,608K 1,573K 1,551K
13:30 USD Core PCE Price Index (MoM) (Oct) 0.2% 0.3% 0.5%
13:30 USD Core PCE Price Index (YoY) (Oct) 5.0% 5.0% 5.2%
13:30 USD Initial Jobless Claims 225K 235K 241K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg. 228.75K   227.00K
13:30 USD PCE price index (MoM) (Oct) 0.3% 0.5% 0.3%
13:30 USD PCE Price index (YoY) (Oct) 6.0% 6.0% 6.3%
13:30 USD Personal Income (MoM) (Oct) 0.7% 0.4% 0.4%
13:30 USD Personal Spending (MoM) (Oct) 0.8% 0.8% 0.6%
13:30 USD Real Personal Consumption (MoM) (Oct) 0.5%   0.3%
13:30 CAD Labor Productivity (QoQ) (Q3) 0.6% 0.3% 0.1%
14:25 USD Fed Logan Speaks         
14:30 USD FOMC Member Bowman Speaks         
14:30 CAD Manufacturing PMI (Nov) 49.6   48.8
14:45 USD Manufacturing PMI (Nov) 47.7 47.6 47.6
15:00 USD Construction Spending (MoM) (Oct) -0.3% -0.3% 0.1%
15:00 USD ISM Manufacturing Employment (Nov) 48.4   50.0
15:00 USD ISM Manufacturing New Orders Index (Nov) 47.2   49.2
15:00 USD ISM Manufacturing PMI (Nov) 49.0 49.8 50.2
15:00 USD ISM Manufacturing Prices (Nov) 43.0 47.5 46.6
15:00 BRL Foreign Exchange Flows 2.232B   0.715B
15:30 USD Natural Gas Storage -81B -84B -80B
15:30 MXN Manufacturing PMI (Nov) 50.60   50.30
16:30 USD 4-Week Bill Auction 3.950%   3.970%
16:30 USD 8-Week Bill Auction 4.080%   4.120%
16:45 EUR ECB's Lane Speaks         
17:30 EUR ECB's Elderson Speaks         
18:00 BRL Trade Balance (Nov) 6.70B 5.02B 3.92B
19:48 USD Dallas Fed PCE (Oct) 3.40%   4.30%
20:00 USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks         
21:45 NZD Terms of Trade - Exports Prices (Q3) 3.1% 0.9% 3.7%
21:45 NZD Terms of Trade - Exports Volume (QoQ) (Q3) 5.5% 0.3% 3.0%
21:45 NZD Terms of Trade - Imports Prices (Q3) 6.3% 2.5% 6.5%
21:45 NZD Terms of Trade Index (QoQ) (Q3) -3.4% 1.6% -2.4%
23:00 KRW CPI (MoM) (Nov) -0.1%   0.3%
23:00 KRW CPI (YoY) (Nov) 5.0% 5.1% 5.7%
23:50 JPY Monetary Base (YoY) -6.4% -4.5% -6.9%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Home Loans (MoM) -2.9% -4.5% -4.8%
00:30 AUD Invest Housing Finance (MoM) -2.2%   -6.0%
00:30 AUD RBA Chart Pack Release      
00:30 AUD Retail Sales (MoM) -0.2% -0.2% 0.6%
02:40 AUD RBA Governor Lowe Speaks         
02:40 EUR ECB President Lagarde Speaks         
04:30 NZD RBNZ Gov Orr Speaks         
07:00 EUR German Exports (MoM) (Oct) -0.6% -0.3% -0.7%
07:00 EUR German Import Price Index (MoM) (Oct) -1.2% -1.7% -0.9%
07:00 EUR German Import Price Index (YoY) (Oct) 23.5% 23.3% 29.8%
07:00 EUR German Imports (MoM) (Oct) -3.7% -0.4% -2.2%
07:00 EUR German Trade Balance (Oct) 6.9B 5.2B 2.8B
07:45 EUR French Government Budget Balance (Oct) -143.2B   -146.6B
07:45 EUR French Industrial Production (MoM) (Oct) -2.6% 0.0% -0.9%
08:00 EUR Spanish Unemployment Change -33.5K -20.3K -27.0K
08:00 BRL IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Nov) 0.47%   0.45%
09:00 NOK Unemployment Change (Nov) 58.01K   58.54K
09:00 NOK Unemployment Rate n.s.a. (Nov) 1.60% 1.70% 1.60%
10:00 EUR PPI (MoM) (Oct) -2.9% -2.0% 1.6%
10:00 EUR PPI (YoY) (Oct) 30.8% 31.5% 41.9%
11:30 INR Bank Loan Growth 17.2%   17.0%
11:30 INR Deposit Growth 9.6%   8.2%
11:30 INR FX Reserves, USD 550.14B   547.25B
12:00 BRL Industrial Production (YoY) (Oct) 1.7% 1.6% 0.4%
12:00 BRL Industrial Production (MoM) (Oct) 0.3% -0.1% 0.3%
12:00 EUR ECB's De Guindos Speaks         
13:00 SGD Manufacturing PMI (Nov) 49.8   49.7
13:30 USD Average Hourly Earnings (MoM) (Nov) 0.6% 0.3% 0.5%
13:30 USD Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Nov) 5.1% 4.6% 4.9%
13:30 USD Average Weekly Hours (Nov) 34.4 34.5 34.5
13:30 USD Government Payrolls (Nov) 42.0K   36.0K
13:30 USD Manufacturing Payrolls (Nov) 14K 20K 36K
13:30 USD Nonfarm Payrolls (Nov) 263K 200K 284K
13:30 USD Participation Rate (Nov) 62.1%   62.2%
13:30 USD Private Nonfarm Payrolls (Nov) 221K 190K 248K
13:30 USD U6 Unemployment Rate (Nov) 6.7%   6.8%
13:30 USD Unemployment Rate (Nov) 3.7% 3.7% 3.7%
13:30 CAD Employment Change (Nov) 10.1K 5.0K 108.3K
13:30 CAD Full Employment Change (Nov) 50.7K   119.3K
13:30 CAD Part Time Employment Change (Nov) -40.6K   -11.0K
13:30 CAD Participation Rate (Nov) 64.8%   64.9%
13:30 CAD Unemployment Rate (Nov) 5.1% 5.3% 5.2%
13:30 EUR German Buba President Nagel Speaks         
15:00 USD All Car Sales (Nov) 3.12M   3.18M
15:00 USD All Truck Sales (Nov) 11.03M   11.94M
15:15 USD Chicago Fed President Evans Speaks         
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count 627   627
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count 784   784
19:30 GBP CFTC GBP speculative net positions -36.6K   -35.9K
19:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions 6.4K   6.7K
19:30 USD CFTC Copper speculative net positions 2.0K   3.1K
19:30 USD CFTC Corn speculative net positions 270.2K   248.8K
19:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions 239.7K   252.5K
19:30 USD CFTC Gold speculative net positions 110.0K   116.1K
19:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions 9.8K   3.0K
19:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions -163.4K   -170.9K
19:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions -204.2K   -191.5K
19:30 USD CFTC Silver speculative net positions 17.5K   16.8K
19:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions 87.2K   70.2K
19:30 USD CFTC Wheat speculative net positions -33.3K   -27.5K
19:30 CAD CFTC CAD speculative net positions -16.1K   -11.7K
19:30 MXN CFTC MXN speculative net positions 66.1K   63.3K
19:30 CHF CFTC CHF speculative net positions -14.2K   -14.5K
19:30 AUD CFTC AUD speculative net positions -44.6K   -42.8K
19:30 BRL CFTC BRL speculative net positions 7.6K   8.7K
19:30 JPY CFTC JPY speculative net positions -67.4K   -64.9K
19:30 NZD CFTC NZD speculative net positions -5.1K   -4.3K
19:30 EUR CFTC EUR speculative net positions 122.2K   123.1K
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
02:30 EUR ECB President Lagarde Speaks         

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp