Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

VALUATION

Xác định giá trị cổ phiếu của công ty dựa trên thu nhập và giá trị thị trường của tài sản.

VALUE DATE

Đối với hợp đồng hối đoái, ngày giá trị là mà hai bên ký kết trao đổi tiền tệ được mua hoặc bán. Đối với giao dịch giao ngay, ngân hàng sẽ mất hai ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng cung cấp báo giá xác định ngày giá trị giao ngay. Ngoại lệ duy nhất trong quy tắc chung này là ngày giao ngay tại trung tâm báo giá trùng với ngày lễ ngân hàng ở (các) quốc gia có ngoại tệ. Ngày giá trị sau đó di chuyển qua ngày ngày hôm sau.

VALUE SPOT

Điểm giá trị thường sẽ được áp dụng sau hai ngày làm việc.

VALUE TODAY

Giá trị trong ngày là giao dịch được thực hiện để thanh toán trong ngày; đôi khi còn được gọi là "giao dịch tiền mặt".

VANILLA

Một lựa chọn đơn giản không có các điều khoản và điều kiện nào ngoài cách giao dịch, hết hạn và cảnh cáo.

VARIATION MARGIN

Giá trị ký quỹ là lãi hoặc lỗ trên các lệnh mở trong hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn được thanh toán hoặc thu tiền hàng ngày

VEGA

Thể hiện sự thay đổi giá của một quyền chọn đối với sự thay đổi một phần trăm trong độ biến động.

VERTICAL (BEAR OR BULL) SPREAD

Chênh lệch khi bán một quyền chọn có giá giao dịch cao và mua (trong trường hợp tăng giá) hoặc bán (trong trường hợp giảm) một quyền chọn có giá giao dịch thấp hơn. Cả hai tùy chọn sẽ có cùng ngày hết hạn.

VOLATILITY

Thể hiện sự biến động của công cụ cơ bản trong một khoảng thời gian nhất định. Độ biến động được biểu thị dưới dạng phần trăm và được tính bằng độ lệch chuẩn hàng năm của phần trăm thay đổi trong giá hàng ngày. Giá trị cao thường có nghĩa là rủi ro cao.

VOLATILITY RISK

Rủi ro về giá trị của danh mục quyền chọn do có sự biến động không thể đoán trước của tài sản cơ sở.

VPS

Máy chủ riêng ảo cho phép truy cập đến một máy chủ riêng chứa một máy tính ảo mà nhà giao dịch có thể sử dụng để thực hiện giao dịch và chạy các chương trình tự giao dịch theo thuật toán.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp