Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Một lệnh không được bao phủ bởi một lệnh bù trừ

Một lệnh chọn bán ngắn hạn trong đó người viết không sở hữu sản phẩm cơ bản được đại diện bởi các hợp đồng quyền chọn.

Một công ty, thường là một ngân hàng đầu tư, mua một đợt phát hành chứng khoán từ một công ty và bán lại cho các nhà đầu tư.

Làm người thẩm định chứng khoán mới cho một công ty.

Tỷ giá hối đoái thường được coi là định giá thấp khi nó thấp hơn sức mua tương đương của nó.

Tỷ lệ người được xếp vào nhóm thất nghiệp so với tổng lực lượng lao động.

Các khoản mục trong tài khoản trực tiếp của cán cân thanh toán của một quốc gia tương ứng với quà tặng từ người nước ngoài hoặc các khoản chi trả lương hưu cho người nước ngoài đã từng làm việc tại quốc gia cụ thể.

Một giao dịch được thực hiện ở mức giá lớn hơn giao dịch trước đó.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp