Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

P/E

Tỷ lệ thu nhập giá; hiển thị bội số thu nhập mà tại đó một cổ phiếu được bán và được xác định bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại cho thu nhập hiện tại trên mỗi cổ phiếu.

PAID-IN CAPITAL

Thể hiện số tiền vượt quá số tiền nhận được cho cổ phiếu của một công ty vượt quá giá trị sổ sách của nó.

PAR

Bằng giá trị danh nghĩa hoặc mệnh giá của một chứng khoán; Trái phiếu bán ngang giá có giá trị tương đương với giá trị phát hành ban đầu hoặc giá trị của nó khi mua lại khi đáo hạn.

PARITY

Bình đẳng; giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác.

PAYMENT DATE

Ngày dự kiến trả cổ tức hoặc lãi trái phiếu.

PAYROLL EMPLOYMENT

Việc làm trong biên chế là thước đo số người được trả lương làm công nhân viên của các cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp và các đơn vị chính phủ.

PENSION FUND

Một quỹ được thành lập để trả trợ cấp hưu trí của người lao động sau khi nghỉ hưu.

PETRODOLLARS

Dự trữ ngoại hối của các quốc gia sản xuất dầu phát sinh từ việc bán dầu.

PHYSICAL COMMODITY

Hàng hóa là thực phẩm, kim loại hoặc một vật chất cố định khác mà nhà đầu tư mua hoặc bán.

PIP

Đơn vị giá nhỏ nhất tính bằng đơn vị tiền tệ (0,0001 đơn vị).

PIT

Một khu vực cụ thể trên sàn giao dịch được thiết kế để giao dịch hàng hóa, chỉ số, tiền tệ hoặc lãi suất tương lai.

PLAZA ACCORD

Thỏa thuận khách sạn Plaza năm 1985 của G5 để hạ giá đô la.

POINT

Dao động tối thiểu hoặc mức tăng nhỏ nhất của chuyển động giá; Một phần trăm trên một lãi suất.

PORTFOLIO

Tập hợp các khoản đầu tư, thực và/hoặc tài chính.

POSITION

Giá trị ròng của tổng các cam kết bằng một đơn vị tiền tệ nhất định.

POWER OF ATTORNEY

Văn bản ủy quyền cho phép một người thực hiện một số hành vi thay mặt cho người khác, chẳng hạn như di chuyển tài sản giữa các tài khoản hoặc giao dịch vì lợi ích của một người.

PREFERRED SHARES

Cổ phiếu ưu đãi mang lại cho nhà đầu tư một khoản cổ tức cố định từ thu nhập của công ty và cho phép họ được trả trước cổ đông phổ thông.

PREMIUM

Số tiền mà tỷ giá kỳ hạn vượt quá tỷ giá giao ngay; mức ký quỹ cao hơn mức giá bình thường.

PRESENT VALUE

Lượng tiền mặt hôm nay có giá trị tương đương với một khoản thanh toán hoặc một luồng thanh toán sẽ nhận được trong tương lai.

PRICE EARNINGS RATIO

Xem P/E ở trên.

PRICE GAP

Khoảng trống xảy ra khi các chuyển động giá mở cửa tạo ra một điểm trống trên biểu đồ. Điều này xảy ra khi mức cao của ngày thấp hơn mức thấp của ngày trước đó hoặc khi mức thấp của ngày cao hơn mức cao của ngày trước đó.

PRIMARY DEALER

Thường đề cập đến danh sách lựa chọn các công ty chứng khoán được phép kinh doanh các đợt phát hành mới của trái phiếu chính phủ.

PRODUCER PRICE INDEX

PPI; Một chỉ số lạm phát do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố để đánh giá mức giá bán buôn trong nền kinh tế.

PROFIT TAKING

Các nhà đầu tư thực hiện hành động bán khi giá đang tăng hoặc mua khi giá đang giảm để đảm bảo lợi nhuận.

PROGRAM TRADING

Giao dịch dựa trên tín hiệu từ các chương trình máy tính, thường được nhập trực tiếp từ máy tính của nhà giao dịch và thực hiện tự động.

PUT OPTION

Cung cấp quyền nhưng không có nghĩa vụ bán tiền tệ hoặc công cụ theo giá thực hiện quyền chọn trong một khoảng thời gian xác định trước.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp