Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

OECD

Một tổ chức quốc tế giúp các chính phủ giải quyết các thách thức kinh tế, xã hội và quản trị của nền kinh tế toàn cầu.

OFFER

Giá mà người bán sẵn sàng bán.

OFFERED MARKET

Tình huống tạm thời trong đó cung cấp vượt quá giá thầu.

OFFERING MEMORANDUM

Một tài liệu trình bày các điều khoản của chứng khoán được chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ.

OFFSET

Việc đóng hoặc thanh lý một lệnh.

OFF-SHORE

Các hoạt động của một tổ chức tài chính mặc dù đặt tại một quốc gia, nhưng có rất ít mối liên hệ với hệ thống tài chính của quốc gia đó.

OMNIBUS ACCOUNT

Một tài khoản được duy trì bởi một nhà môi giới với một nhà môi giới khác, trong đó tất cả các tài khoản của nhà môi giới trước đây được kết hợp và chỉ mang tên của nó, thay vì được chỉ định riêng biệt.

OPEN INTEREST

Tổng số hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng kỳ hạn chưa thanh toán chưa được thanh toán bù trừ hoặc hoàn thành khi giao hàng.

OPEN MARKET COMMITTEE

Tương tự như Ủy ban Thị trường Mở Liên bang.

OPEN MARKET OPERATIONS

Ngân hàng Trung ương hoạt động trên thị trường để ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái và lãi suất.

OPEN POSITION

Một lệnh chưa đóng.

OPTION

Quyền chọn, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng cụ thể của một cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, chỉ số hoặc nợ nhất định, với một mức giá cụ thể (giá thực hiện) trong một khoảng thời gian nhất định khi giao dịch OTC; Một chứng khoán không được giao dịch trên sàn giao dịch.

OPTION CLASS

Tùy chọn cùng loại như đã nói là của cùng một loại.

OPTION SERIES

Tất cả các quyền chọn của cùng một hạng có cùng mức giá và thời hạn thực hiện.

OTC

Giao dịch tại quầy; Một chứng khoán không được giao dịch trên sàn giao dịch.

OUT-OF THE MONEY

Quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn giá thị trường của cơ sở hoặc quyền chọn bán có giá thực hiện thấp hơn giá thị trường của cơ sở.

OVER BOUGHT

Về mặt kỹ thuật, giá quá cao và do đó dự kiến sẽ có một đợt điều chỉnh kỹ thuật.

OVER SOLD

Về mặt kỹ thuật, giá quá thấp và do đó dự kiến sẽ có một sự điều chỉnh kỹ thuật để tăng giá.

 

OVER THE COUNTER

Xem OTC.

OVERNIGHT

Giao dịch từ hôm nay cho đến ngày làm việc tiếp theo.

OVERNIGHT LIMIT

Lệnh mua hoặc bán ròng bằng một hoặc nhiều loại tiền tệ mà người chia bài có thể chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp