Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

NASD

Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia; Tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới sự tài trợ chung của hội nghị ngân hàng đầu tư và SEC để đưa ra quy định về thị trường OTC.

NEARBY MONTH

Tháng giao hàng được giao dịch tích cực gần nhất hoặc tháng giao hàng hiện tại.

NET ASSET VALUE

Giá trị của các khoản đầu tư của quỹ.

NET POSITION

Sự khác biệt giữa tổng số lệnh mở mua và bán mở trong một công cụ nhất định do một cá nhân nắm giữ.

NET PRESENT VALUE

Giá trị hiện tại của dòng tiền kỳ vọng trong tương lai trừ đi chi phí TRUNG GIAN Mô tả ý kiến không phải là giảm giá cũng không phải là tăng.

NEUTRAL

Mô tả một ý kiến không phải là giảm giá cũng không phải là tăng.

NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE

NYMEX; Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn vật lý lớn nhất thế giới.

NEW YORK STOCK EXCHANGE

NYSE; Còn được gọi là Big Board hoặc Exchange.

NOSTRO ACCOUNT

Tài khoản vãng lai ngoại tệ được duy trì tại một ngân hàng khác được sử dụng để nhận và thanh toán các tài sản và nợ phải trả bằng tiền tệ của quốc gia mà ngân hàng đó cư trú.

NOT HELD ORDER

Lệnh kỳ hạn, thường là Lệnh thị trường, trong đó khách hàng cho nhà môi giới sàn toàn quyền quyết định giao dịch trên cơ sở nỗ lực cao nhất.

NOTE

Một khoản bảo đảm nợ ngắn hạn thường có thời gian đáo hạn từ năm năm trở xuống..

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp