Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

M0

Tiền mặt đang lưu thông; chỉ được sử dụng bởi Vương quốc Anh.

M1

Tiền mặt đang lưu thông cộng với tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.

M2

Bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ, không bao gồm các Giấy Chứng nhận tiền gửi lớn.

M3

M2 cộng với các khoản tiền gửi có kỳ hạn lớn, các kỳ hạn thanh toán lớn hơn một ngày và tài khoản thị trường tiền tệ tổ chức.

M4

M2 cộng với các Chứng nhận Tiền gửi có thể thương lượng.

MACROECONOMICS

Phân tích tổng thể nền kinh tế của một quốc gia.

MAINTENANCE MARGIN

Số tiền ký quỹ tối thiểu mà nhà đầu tư phải giữ khi ký quỹ trong tài khoản ký quỹ mọi lúc cho mỗi hợp đồng mở.

MARGIN

Chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán; hoặc khoản tiền gửi ban đầu thực hiện cho công ty môi giới khi thiết lập tài khoản.

MARGIN CALL

Yêu cầu thêm tiền vào tài khoản ký quỹ để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ do biến động giá bất lợi.

MARGINAL RISK

Rủi ro khách hàng bị phá sản sau khi giao kết hợp đồng kỳ hạn.

MARK UP

Chênh lệch giữa giá chào bán thấp nhất hiện tại và giá cao hơn mà đại lý tính cho khách hàng.

MARKED-TO-MARKET

Một thỏa thuận theo đó lãi hoặc lỗ của hợp đồng kỳ hạn được thanh toán mỗi ngày.

MARKET AMOUNT

Số tiền thông thường được xử lý giữa các ngân hàng.

MARKET IF TOUCHED (MIT)

Một lệnh trao đổi sẽ tự động trở thành lệnh thị trường nếu đạt được mức giá đã chỉ định.

MARKET MAKER

Một sàn giao dịch hoặc một ngân hàng duy trì giá chào mua và giá chào bán chắc chắn và sẵn sàng, sẵn sàng và có thể mua hoặc bán với giá niêm yết công khai.

MARKET ON CLOSE (MOC)

Một lệnh trao đổi được thực hiện càng gần ngày đóng cửa càng tốt.

MARKET ORDER

Lệnh mua hoặc bán một sản phẩmcg tài chính ngay lập tức với giá tốt nhất có thể.

MATIF

Marche a Terme International de France.

MATURITY DATE

Ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn.

MEDIUM TERM NOTE

Một sản phẩm nợ của doanh nghiệp có thời hạn đáo hạn: 9 tháng đến 1 năm, hơn 1 năm đến 18 tháng, hơn 18 tháng đến 2 năm, v.v., lên đến 30 năm.

MICRO ECONOMICS

Sự nghiên cứu hành vi của các đơn vị kinh tế nhỏ như người tiêu dùng cá nhân hoặc hộ gia đình.

MIDDLE OFFICE

Nhóm nhân viên chịu trách nhiệm tính toán lãi lỗ và quản lý rủi ro.

MID-PRICE

Trung bình của cả giá mua và giá bán.

MINE

Biểu thức được sử dụng để chỉ ra rằng sự sẵn sàng mua với tỷ giá mà bên giao dịch đưa ra.

MINIMUM PRICE FLUCTUATION

Mức tăng nhỏ nhất của biến động giá thị trường có thể có.

MINIMUM RESERVE

Các khoản dự trữ bắt buộc phải được gửi tại ngân hàng trung ương bởi các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác.

MIO

Tham chiếu của nhà giao dịch cho Million.

MM

Thị trường tiền tệ.

MODERN PORTFOLIO THEORY

Các nguyên tắc cơ bản của việc phân tích và đánh giá các lựa chọn danh mục đầu tư hợp lý dựa trên đánh đổi rủi ro và đa dạng hóa hiệu quả.

MOMENTUM INDICATORS

Các chỉ báo được sử dụng trong phân tích thị trường để định lượng động lượng của chuyển động giá lên và xuống.

MONEY MARKET

Thị trường chứng khoán nợ ngắn hạn có thời gian đáo hạn từ một năm trở xuống và thường là 30 ngày trở xuống.

MONEY SUPPLY

Tổng cung tiền đang lưu thông trong nền kinh tế của một quốc gia nhất định tại một thời điểm nhất định.

MOVING AVERAGE

Đường trung bình động được sử dụng trên các biểu đồ để cho biết liệu giá của một sản phẩm đang có xu hướng tăng hay giảm. Đây là một thuật ngữ phân tích kỹ thuật có nghĩa là giá trung bình của một sản phẩm trong một khoảng thời gian xác định, được sử dụng để xác định xu hướng định giá bằng cách làm phẳng các biến động lớn.

MUTUAL FUND

Một quỹ mở được điều hành bởi một công ty đầu tư, huy động tiền từ các cổ đông và đầu tư vào một nhóm tài sản phù hợp với các mục tiêu đã nêu.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp