Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Các chỉ số kinh tế theo sau thay vì đi trước nhịp độ hoạt động kinh tế chung của đất nước.

Học thuyết rằng chính phủ không nên can thiệp vào kinh doanh và các vấn đề kinh tế.

Ngày kết thúc giao dịch đối với một hợp đồng hết hạn.

Một giao dịch được sử dụng để có một công ty đại chúng tư nhân được tài trợ thông qua nợ như các khoản vay ngân hàng và trái phiếu.

Ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng đầu tư chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức tín dụng ngân hàng hợp vốn hoặc phát hành trái phiếu. Người quản lý chính tuyển dụng các ngân hàng bảo lãnh phát hành, đàm phán các điều khoản của vấn đề với công ty phát hành và đánh giá các điều kiện thị trường.

Một chỉ số kinh tế thay đổi trước khi nền kinh tế thay đổi. Ví dụ về các chỉ số hàng đầu bao gồm tuần làm việc sản xuất, giấy phép xây dựng, yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp, cung tiền, thay đổi hàng tồn kho và giá cổ phiếu.

Mức độ mà một nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp đang sử dụng tiền vay.

Tỷ giá đấu thầu liên ngân hàng London; tỷ lệ tính phí của ngân hàng này với ngân hàng khác đối với tiền gửi.

Tỷ giá chào bán liên ngân hàng Luân Đôn, tỷ giá do ngân hàng này tính cho ngân hàng khác để cho vay tiền.

London International Financial Futures Exchange.

Số tiền mà một ngân hàng chuẩn bị để giao dịch với một ngân hàng khác; hoặc số tiền mà đại lý được phép giao dịch bằng một loại tiền nhất định.

Mức giảm giá tối đa được phép trong một phiên giao dịch.

Lệnh mua hoặc bán một lượng chứng khoán cụ thể ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.

Mức ứng trước giá tối đa được phép trong một phiên giao dịch.

Một thỏa thuận ngân hàng để cho nhà đầu tư vay bất kỳ số tiền nào lên đến toàn bộ số tiền của dòng

Bất kỳ giao dịch nào đóng một vị trí đã thiết lập trước đó.

Khả năng chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt của tài sản; hoặc một thị trường với số lượng lớn người mua và người bán.

Một trong những lãi suất thương mại quan trọng ở Châu Âu; lãi suất cho khoản vay chống lại sự bảo đảm của giấy cầm cố DÀI. Trạng thái thực sự sở hữu một loại tiền tệ, chứng khoán hoặc hàng hóa.

Việc mua các hợp đồng kỳ hạn nhằm mục đích bảo vệ giá cả như một vị thế phòng thủ trước sự gia tăng giá tiền mặt.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp