Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

G10

G7 cộng với Bỉ, Hà Lan và Thụy Điển, một nhóm liên quan đến các cuộc thảo luận của IMF.

G7

Bảy nước công nghiệp hàng đầu là Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Canada, Ý.

GAMMA

Một phép đo về tốc độ thay đổi của delta, với một đơn vị thay đổi trong giá cơ bản của dụng cụ.

GAP

Biến động giá đáng kể của tiền tệ, chứng khoán hoặc hàng hóa giữa hai phiên giao dịch.

GDP DEFLATOR

Một tỷ lệ được sử dụng để tính tác động của lạm phát đến con số GDP.

GLOBALIZATION

Xu hướng hướng tới môi trường đầu tư trên toàn thế giới và hội nhập thị trường vốn quốc gia.

GLOBEX

Một hệ thống giao dịch điện tử toàn cầu sau giờ làm việc trong hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn do Reuters phát triển cho CME và CBOT để sử dụng cùng với các sàn giao dịch khác nhau trên thế giới.

GOLD BULLION

Mức đầu tư Vàng có thể được nấu chảy thành tiền vàng hoặc thỏi vàng.

GOLD STANDARD

Một hệ thống tiền tệ hỗ trợ tiền tệ của nó với một lượng vàng dự trữ và cho phép những người nắm giữ tiền tệ chuyển đổi tiền tệ của họ thành vàng. Hoa Kỳ đã đi ra khỏi tiêu chuẩn vàng vào năm 1971.

GOOD UNTIL CANCELED (GTC)

Một hướng dẫn cho sàn giao dịch rằng lệnh phải vẫn còn hiệu lực cho đến khi bị khách hàng hủy bỏ.

GROSS

Trước khi khấu trừ thuế.

GROSS DOMESTIC PRODUCT

GDP là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế tổng hợp hiện có. Tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất tại một quốc gia trong một năm nhất định, bằng tổng chi tiêu của người tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu của chính phủ, cộng với giá trị xuất khẩu, trừ đi giá trị nhập khẩu.

GTC

Xem GOOD UNTIL CANCELED.

GTF

(GTF) Một chỉ dẫn cho sàn giao dịch rằng lệnh phải còn hiệu lực cho đến khi kết thúc ngày giao dịch vào thứ Sáu.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp