Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Số tiền mà tại đó một tài sản sẽ được chuyển nhượng giữa hai bên, cả hai đều có kiến thức về các sự kiện liên quan.

Một thị trường tài chính có sự biến động cao và giao dịch nhiều.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên có nhiệm vụ giám sát các Ngân hàng Dự trữ Liên bang, thiết lập chính sách tiền tệ và giám sát tình hình kinh tế của đất nước.

Lãi suất các ngân hàng cho nhau vay qua đêm. Đây là mức lãi suất ngắn hạn được theo dõi chặt chẽ mà Fed kiểm soát thông qua hoạt động thị trường mở.

ỦY BAN THỊ TRƯỜNG MỞ LIÊN BANG là một ủy ban gồm 12 thành viên đặt ra các chính sách tín dụng và lãi suất cho Hệ thống Dự trữ Liên bang. Ủy ban này bao gồm 7 thành viên của Hội đồng Thống đốc, và 5 trong số 12 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Nhóm này, do Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang đứng đầu, đặt ra lãi suất hoặc trực tiếp (bằng cách thay đổi tỷ lệ chiết khấu) hoặc thông qua việc sử dụng các nghiệp vụ thị trường mở (bằng cách mua và bán chứng khoán của chính phủ ảnh hưởng đến lãi suất quỹ liên bang).

Hội đồng thống đốc gồm 7 thành viên giám sát các Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Các thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng thống và được xác nhận của Thượng viện để phục vụ các nhiệm kỳ 14 năm. Còn được gọi là Fed.

Hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ bao gồm 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang kiểm soát 12 quận thuộc Cục Dự trữ Liên bang.

Người được uỷ thác là người phải làm việc vì lợi ích của bên khác.

Giá thực hiện một lệnh.

Một lệnh giao dịch trao đổi bị hủy trừ khi được thực hiện trong một khoảng thời gian được chỉ định.

Một công ty có chức năng kinh doanh chính là cho các cá nhân vay, nhưng không nhận tiền gửi như ngân hàng.

Các chuyên gia phân tích báo cáo tài chính, phỏng vấn giám đốc điều hành công ty và tham dự các triển lãm thương mại để viết báo cáo đề xuất mua, bán hoặc nắm giữ các cổ phiếu khác nhau.

Một hợp đồng tương lai dựa trên một công cụ tài chính.

Một doanh nghiệp như ngân hàng có chức năng và hoạt động kinh doanh chính là thu tiền từ công chúng và đầu tư vào các tài sản tài chính.

Một cấu trúc thể chế có tổ chức để tạo và trao đổi tài sản tài chính.

Chính phủ chi tiêu và đánh thuế nhằm mục đích ổn định nền kinh tế.

Tỷ giá cố định là tỷ giá chính thức do cơ quan tiền tệ thiết lập. Thường thì tỷ giá hối đoái cố định cho phép dao động trong một biên độ.

Một phương pháp để xác định tỷ giá cố định. Quá trình như vậy xảy ra một lần hoặc hai lần mỗi ngày vào những thời điểm xác định. Hệ thống này cũng được sử dụng trong thị trường London Bullion.

Tỷ Giá Hối Đoái Linh Hoạt là tỷ giá ngang giá cố định so với một hoặc nhiều loại tiền tệ thường xuyên được đánh giá lại. Một dạng thả nổi được quản lý.

Tỷ giá hối đoái trong đó giá trị được xác định bởi các cung cầu từ thị trường.

Lãi/lỗ chỉ có thể được thực hiện khi các hợp đồng mở được thanh lý (tất toán).

Một khu vực giao dịch trao đổi. Cũng có thể được sử dụng làm giới hạn dưới của một quyền chọn hoặc lãi suất.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (Federal Open Market Committee).

Việc kết thúc hợp đồng sớm khi nhà đầu tư không thể đáp ứng cuộc gọi ký quỹ.

Việc mua hoặc bán một loại tiền tệ khác.

Một thị trường giao ngay nơi người mua và người bán thực hiện các giao dịch ngoại hối.

Giao dịch thị trường tiền mặt giữa ngân hàng và khách hàng, trong đó người bán đồng ý giao một hàng hóa tiền mặt cụ thể cho người mua vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Không giống như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn được thương lượng riêng và không được tiêu chuẩn hóa.

Hợp đồng kỳ hạn là một thoả thuận giữa hai bên về việc mua hay bán một tài sản nào đó vào một thời điểm định trước trong tương lai.

Cam kết mua hoặc bán một loại tiền tệ để giao vào một ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể trong tương lai. Giá được báo là Tỷ giá giao ngay, trừ đi hoặc cộng điểm kỳ hạn cho khoảng thời gian đã chọn.

Tỷ giá kỳ hạn được báo giá theo điểm kỳ hạn hoặc pips, thể hiện sự khác biệt giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay. Quyết định trừ hoặc cộng điểm được xác định bởi sự khác biệt giữa lãi suất tiền gửi của cả hai loại tiền tệ liên quan trong giao dịch.

FRA - Hợp đồng kỳ hạn quy định lãi suất phải trả bắt đầu vào một ngày nào đó trong tương lai.

Tổng dự trữ do ngân hàng nắm giữ trừ đi dự trữ bắt buộc từ cơ quan có thẩm quyền.

Các hoạt động được thực hiện bởi các đại lý.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô được chấp nhận là nền tảng cho giá trị tương đối của một loại tiền tệ, bao gồm lạm phát, tăng trưởng, cán cân thương mại, thâm hụt của chính phủ, lãi suất, v.v.

Một hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, có thể chuyển nhượng, trao đổi, yêu cầu giao hàng hóa, trái phiếu, tiền tệ hoặc chỉ số chứng khoán, với một mức giá cụ thể, vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Một thị trường giao ngay nơi người mua và người bán thực hiện các giao dịch ngoại hối.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp