Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

EASING

Một sự giảm nhẹ về lãi suất hoặc giá cả.

EBIT

Thu nhập trước Lãi suất và Thuế.

EBITD

Thu nhập trước Lãi suất, Thuế và Khấu hao.

EBITDA

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao vô hình (Amortization) và khấu hao hữu hình (Depreciation).

ECB

Ngân hàng trung ương châu Âu; Được tạo ra để giám sát chính sách tiền tệ của 11 quốc gia đã chuyển đổi sang đồng Euro từ nội tệ của họ.

ECONOMIC INDICATOR

Một thống kê do cơ quan chính phủ công bố cho thấy các xu hướng kinh tế hiện tại như tốc độ tăng trưởng, doanh số bán lẻ, việc làm, v.v.

EMPLOYMENT RATE

Tỷ lệ lao động có việc làm.

EPS

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu; Lợi nhuận của một công ty chia cho số cổ phiếu đang lưu hành.

EQUILIBRIUM EXCHANGE

Tỷ giá hối đoái mà tại đó cầu về một loại tiền tệ bằng lượng cung tiền tệ trong nền kinh tế.

EQUITY

Số tiền đô la còn lại của tài khoản giao dịch, giả sử thanh lý của tài khoản đó theo giá thị trường hiện tại.

EUROCURRENCY

Tiền tệ do các công ty và chính phủ liên bang gửi tiền vào các ngân hàng bên ngoài quốc gia của họ, thường là tiền tệ của một quốc gia không thuộc châu Âu gửi tiền tại châu Âu.

EURODOLLARS

Tiền gửi bằng Đô la Mỹ tại các ngân hàng bên ngoài Hoa Kỳ.

EUROPEAN OPTION

Một tùy chọn chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn của nó thay vì trước ngày đó.

EUROPEAN UNION

Nhóm các quốc gia chính thức được gọi là Cộng đồng Châu Âu.

EXCHANGE CONTROL

Hệ thống kiểm soát luồng ngoại hối vào và ra.

EXCHANGE RATE

Giá tiền của một quốc gia được chuyển đổi thành tiền của quốc gia khác.

EXECUTION

Quá trình hoàn thành một lệnh mua hoặc bán một công cụ.

EXERCISE NOTICE

Thông báo chính thức cho người nắm giữ quyền chọn mua (hoặc bán) muốn mua (hoặc bán) chứng khoán cơ bản ở mức giá thực hiện.

EXERCISE PRICE

Giá mà người nắm giữ quyền chọn có thể mua hoặc bán công cụ cơ bản.

EXERCISE VALUE

Số lợi nhuận giữa giá thực hiện và khoản đầu tư cơ bản khi quyền chọn được thực hiện.

EXOTIC

Một loại tiền tệ hoặc quyền chọn ít được giao dịch rộng rãi.

EXPIRATION DATE

Ngày hết hạn là ngày cuối cùng mà sau đó quyền chọn không còn được thực hiện nữa.

EXPIRATION MONTH

Tháng mà một quyền chọn hết hạn.

EXPIRY DATE

Ngày cuối cùng mà một quyền chọn có thể được mua hoặc bán.

EXPOSURE

Điều kiện về rủi ro phải chịu.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp