Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Một lệnh tự động bị hủy nếu không được thực hiện trong ngày.

Một nhà giao dịch thực hiện các lệnh được đóng trong cùng một ngày giao dịch.

Ngày thực hiện giao dịch

Phương pháp chính để ghi lại thông tin cơ bản của một giao dịch.

Một cá nhân hoặc công ty đóng vai trò chủ yếu trong việc mua hoặc bán tiền tệ hoặc chứng khoán. Các đại lý giao dịch vì tài khoản của họ và rủi ro.

Số tiền mà khách hàng ký quỹ nợ cho người môi giới đối với các khoản vay mà khách hàng sử dụng để mua tiền tệ hoặc chứng khoán.

Thị trường mua bán công cụ nợ.

Ngày hoặc giờ gần nhất mà người mua quyền chọn phải cho người bán biết ý định thực hiện quyền chọn của mình.

Không thanh toán đúng hạn tiền lãi hoặc tiền gốc của một chứng khoán nợ.

Một khoản thâm hụt trên cán cân thương mại.

Chỉ số giá đo lường sự thay đổi về giá của tất cả hàng hóa và dịch vụ mới, được sản xuất trong nước, cuối cùng trong nền kinh tế.

Việc thanh toán hợp đồng tương lai bằng cách nhận hoặc đấu thầu một công cụ tài chính, tiền tệ hoặc hàng hóa.

Ngày mà việc trao đổi tiền tệ được thực hiện trên một hợp đồng tiền tệ, hoặc ngày giá trị. Cũng có thể đề cập đến việc trao đổi hàng hóa trên một hợp đồng hàng hóa.

Tháng mà hợp đồng tương lai đáo hạn và được giao.

Những địa điểm được chỉ định bởi các sàn giao dịch tương lai mà tại đó hợp đồng tương lai có thể được giao để hoàn thành hợp đồng.

Delta đo lường mức độ nhạy cảm của giá trị của một quyền chọn đối với những thay đổi về giá của công cụ cơ bản của nó.

Một phương pháp được người viết quyền chọn sử dụng để phòng ngừa rủi ro đối với quyền chọn bằng văn bản bằng cách mua hoặc bán công cụ cơ bản theo tỷ lệ delta.

Tỷ lệ chênh lệch của các quyền chọn sử dụng các vùng của các quyền chọn có liên quan để xác định tỷ lệ tự bảo hiểm.

Tiền gửi

Sự sụt giảm giá trị của một loại tiền tệ do tác động của thị trường.

Việc chính phủ giảm bớt vai trò kiểm soát thị trường, dẫn đến một thị trường tự do và có thể hiệu quả hơn.

Một thuật ngữ rộng liên quan đến các công cụ như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn. Giá trị của một công cụ phái sinh di chuyển liên quan đến giá cơ sở.

Việc điều chỉnh giảm giá của một loại tiền tệ so với các tỷ giá hoặc biên độ cố định của nó, thường được thông báo chính thức từ chính phủ.

Việc mua quyền chọn có kỳ hạn dài hơn và bán quyền chọn có kỳ hạn ngắn hơn, giá thực hiện thấp hơn. Việc lựa chọn lệnh gọi hoặc lệnh đặt sẽ xác định đặc tính gấu hoặc bò.

Đối với ngoại hối, số đô la Mỹ cần thiết để mua một đơn vị ngoại tệ.

Một hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi trong đó chính phủ có thể can thiệp để thay đổi hướng giá trị của đồng tiền quốc gia.

Việc phát hành tất cả thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, kể cả thông tin đó có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư.

Một thuật ngữ được sử dụng cho các sản phẩm mà tỷ giá kỳ hạn thấp hơn tỷ giá giao ngay hoặc khi một quyền chọn được giao dịch với giá thấp hơn giá trị nội tại.

Tỷ lệ mà ngân hàng trung ương sẵn sàng chiết khấu các tín phiếu nhất định cho các tổ chức tài chính để giảm bớt tính thanh khoản.

Các tài khoản mà một cá nhân hoặc tổ chức, không phải người đứng tên tài khoản, thực hiện quyền hoặc quyền kiểm soát giao dịch.

Giảm tỷ lệ lạm phát.

Giảm đầu tư vốn của một công ty và không thay thế tư liệu sản xuất đã cạn kiệt để gây áp lực cho chính phủ, ngành công nghiệp hoặc công ty đối với sự thay đổi trong chính sách

Thu nhập sau thuế.

Khi hai hoặc nhiều đường trung bình hoặc chỉ số có xu hướng đảo chiều.

Một phần lợi nhuận của công ty trả cho cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi.

Tỷ lệ cố định hoặc thả nổi được trả cho cổ phiếu ưu đãi dựa trên mệnh giá.

Thị trường nội địa của một quốc gia đại diện cho các cơ chế phát hành và giao dịch chứng khoán của các thực thể cư trú trong quốc gia đó.

Một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để chỉ sự sụt giảm của giá cổ phiếu, sự phục hồi và sau đó giảm trở lại cùng mức với mức giảm ban đầu.

Một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để chỉ sự tăng giá của cổ phiếu, sự sụt giảm và sau đó tăng trở lại cùng mức với mức tăng ban đầu.

Một thay đổi tiêu cực trong xếp hạng cho một cổ phiếu hoặc chứng khoáng được xếp hạng khác.

Điều tra lý lịch và nghiên cứu do công ty thực hiện để đánh giá tính hợp lệ của khách hàng tiềm năng và khách hàng của khách hàng đó.

Một thước đo các đơn đặt hàng mới được đặt với các nhà sản xuất trong nước để giao ngay và trong tương lai. Một chỉ số chính về sức khỏe của khu vực sản xuất trong nền kinh tế.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp