Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

CABLE

Một thuật ngữ được sử dụng trên thị trường ngoại hối để chỉ tỷ giá cặp USD/GBP.

CALENDAR SPREAD

Lệnh quyền chọn bao gồm việc mua và bán hai hợp đồng quyền chọn cùng loại và có cùng mức giá thực hiện nhưng có ngày hết hạn khác nhau.

CALL OPTION

Một quyền chọn cung cấp cho người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua công cụ cơ bản ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cố định.

CANCEL

Để hủy bỏ một lệnh đang giao dịch trên thị trường.

CAPITAL

Tiền đầu tư vào một công ty.

CAPITAL GAIN

Khi chứng khoán được bán để thu lợi nhuận, vốn thu được là chênh lệch giữa giá bán ròng của chứng khoán và chi phí ròng.

CAPITAL MARKETS

Một thuật ngữ chung bao gồm tất cả các thị trường cho các công cụ tài chính có hơn một năm để đáo hạn.

CAPM

Mô hình định giá tài sản vốn; Lý thuyết kinh tế mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng, và dùng như một mô hình để định giá chứng khoán rủi ro.

CAR

Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả số lượng của một hàng hóa cơ bản; một hợp đồng hàng hóa.

CASH COW

Một công ty tạo ra một lượng tiền mặt tự do ổn định và đáng kể.

CASH DELIVERY

Thanh toán trong ngày.

CASH FLOW

Đo lường lượng tiền thực tế do một doanh nghiệp tạo ra chứ không phải là lợi nhuận kế toán.

CASH MARKETS

Còn được gọi là thị trường giao ngay; đây là những thị trường liên quan đến việc phân phối ngay lập tức một công cụ.

CASH SETTLEMENT

Một phương thức thanh toán một số hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn, theo đó người bán thanh toán cho người mua giá trị tiền mặt của hàng hóa được giao dịch.

CBOE

Sàn giao dịch Quyền chọn Chicago (Chicago Board Options Exchange)

CBOT

Sàn Giao dịch Chicago (Chicago Board of Trade)

CEILING

Mức giá cao nhất như lãi suất hoặc các yếu tố số khác được phép trong một giao dịch tài chính.

CENTRAL BANK

Là ngân hàng chịu trách nhiệm kiểm soát chính sách tiền tệ của một quốc gia.

CERTIFICATE OF DEPOSIT

Chứng chỉ chuyển nhượng không kỳ hạn do một ngân hàng thương mại phát hành làm bằng chứng về một khoản tiền gửi với ngân hàng đó trong đó ghi giá trị đáo hạn, tỷ lệ đáo hạn và lãi suất phải trả.

CHAPTER 11 PROCEEDINGS

Các quy định của Đạo luật Cải cách Phá sản, theo đó con nợ được tổ chức lại bởi một tòa án vì giá trị ước tính của việc tổ chức lại vượt quá số tiền thu được dự kiến từ việc thanh lý.

CHAPTER 7 PROCEEDINGS

Các quy định của Đạo luật Cải cách Phá sản, theo đó tài sản của con nợ bị tòa án thanh lý vì việc tổ chức lại sẽ không thể thiết lập một doanh nghiệp có lãi.

CHARTIST

Một cá nhân nghiên cứu đồ thị của dữ liệu lịch sử để tìm xu hướng và dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các mô hình tiếp tục và đảo chiều khác.

CLASS

Các tùy chọn cùng loại với cùng một chứng khoán cơ bản.

CLEARING

Thủ tục là một nhà thanh toán bù trừ hoặc nguyên tắc dành cho người mua và/hoặc người bán, và chịu trách nhiệm bảo vệ người mua và người bán khỏi thiệt hại tài chính bằng cách đảm bảo thực hiện trên mỗi hợp đồng.

CLEARING HOUSE

Trung tâm thanh toán bù trừ hoạt động như một trung gian giữa người mua và người bán nhằm đảm bảo thực hiện giao dịch trơn tru từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

CLOSED POSITION

Một thao tác rời khỏi giao dịch có tiếp xúc ròng bằng 0 với thị trường đối với một loại tiền tệ cụ thể.

CME

Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (Chicago Mercantile Exchange)

COMEX

Sàn giao dịch hàng hóa New York (Commodity Exchange of New York)

COMMISSION

Phí mà nhà môi giới có thể tính cho khách hàng để giao dịch thay mặt họ.

COMMODITY

Hàng hóa là thực phẩm, kim loại hoặc một vật chất cố định khác mà nhà đầu tư mua hoặc bán, thường thông qua hợp đồng tương lai.

CONDOR

Một chiến lược quyền chọn bao gồm cả đặt và gọi ở các mức giá thực hiện khác nhau để tận dụng một phạm vi biến động hẹp.

CONFIRMATION

Quy trình ngay sau một giao dịch, theo đó các nhà giao dịch xác nhận các chi tiết của giao dịch.

CONSUMER PRICE INDEX

Đánh giá hàng tháng về giá của một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cụ thể, cung cấp một thước đo lạm phát. CPI tăng thường đi kèm với kỳ vọng lãi suất ngắn hạn cao hơn và do đó có thể hỗ trợ biến động của một loại tiền tệ trong ngắn hạn.

 

CONTRACT

Một thỏa thuận để mua hoặc bán một số lượng cụ thể của một loại tiền cụ thể trên cơ sở OTC, tương lai hoặc quyền chọn cho một tháng cụ thể trong tương lai.

CONTRACT EXPIRY DATE

Ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn.

CORPORATE FINANCE

Các quy trình mà các công ty huy động vốn để tài trợ cho tăng trưởng, mua lại, v.v.; bộ phận của một ngân hàng đầu tư tư vấn về mua lại, sáp nhập, bảo vệ thầu, cơ cấu lại và thanh lý.

COST OF LIVING INDEX

Một chỉ số đo lường lạm phát như CPI.

COUNTER PARTY

Bên đối tác (bên B) của một giao dịch trao đổi.

COUNTER VALUE

Nếu một loại tiền tệ được giao dịch với đồng đô la, giá trị bộ đếm sẽ là giá trị đô la của giao dịch.

COVER

Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện để hạn chế rủi ro.

COVERED CALL

Có một lệnh giao dịch mua bằng một loại tiền tệ hoặc một tài sản kết hợp với một lệnh quyền chọn mua bán ngắn trên cùng một loại tiền tệ hoặc tài sản cơ bản.

CREDIT RISK

Rủi ro mất mát do một đối tác vỡ nợ hoặc con nợ không trả nợ, hay nói chung là rủi ro mất mát do một "sự kiện tín dụng" nào đó.

CROSS DEAL

Một giao dịch ngoại hối liên quan đến hai loại tiền tệ mà không phải là Đô la Mỹ hay tiền tệ cơ bản.

CROSS RATES

Tỷ giá giữa hai loại tiền tệ không phải là Đô la Mỹ hay tiền tệ cơ sở.

CURRENCY SWAP

Hợp đồng trao đổi giữa 2 bên về nghĩa vụ thanh toán bằng một loại tiền tệ cho nghĩa vụ thanh toán bằng một loại tiền tệ khác.

CURRENT ACCOUNT

Cán cân thanh toán ròng của một quốc gia (BOP) và bao gồm các mặt hàng xuất nhập khẩu của hàng hóa và dịch vụ cũng như thanh toán chuyển nhượng và thu nhập đầu tư ròng.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp