Tin tức

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

B2B

Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp; Một chiến lược giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp, thay vì người tiêu dùng.

BACK OFFICE

Hoạt động văn phòng hỗ trợ giải quyết các giao dịch và các quy trình liên quan.

BACK TESTING

Tạo lịch sử hiệu suất bằng cách áp dụng các tiêu chí lựa chọn hiện tại cho các khoảng thời gian trước đó.

BALANCE OF PAYMENTS

Một tài khoản của tất cả các giao dịch giữa một quốc gia và tất cả các quốc gia khác - các giao dịch được đo lường dưới dạng nhận và thanh toán. Ba thành phần chính của BOP là tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản cân đối.

BALANCE OF TRADE

Giá trị của xuất khẩu ít hơn nhập khẩu của một nền kinh tế. Có những số liệu cân bằng hữu hình và vô hình. Cân bằng hữu hình đại diện cho hàng hóa vật chất và vô hình đại diện cho kinh tế dịch vụ.

BANK NOTES

Tiền giấy là giấy do ngân hàng trung ương phát hành và có giá trị hợp pháp.

BANK RATE

Tỷ lệ ngân hàng trung ương sẵn sàng cho hệ thống ngân hàng trong nước vay tiền.

BANK WIRE

Một hệ thống tin nhắn máy tính liên kết các ngân hàng lớn được sử dụng như một cơ chế để thông báo cho ngân hàng nhận về một số hành động đã xảy ra.

BANKRUPTCY

Không có khả năng trả nợ.

BARRIER OPTION

Quyền chọn rào chắn là loại quyền chọn mà giá trị khi đáo hạn của chúng phụ thuộc vào việc giá của tài sản cơ sở có chạm đến một mức nhất định

BASE CURRENCY

Trên thị trường ngoại hối, đồng tiền gốc là đồng tiền đầu tiên trong một cặp tiền tệ. Đồng tiền thứ hai được đặt tên là tiền tệ định giá hoặc thứ cấp.

BASIS

Sự khác biệt giữa giá tiền mặt và giá giao sau.

BASIS POINT

Một phần trăm của điểm phần trăm (0,01%).

BEAR (PUT) SPREAD

Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm bằng cách mua một quyền chọn bán với giá thực hiện cao và bán một quyền chọn bán với giá giao dịch thấp.

BEAR MARKET

Thị trường GẤU là giá giảm đáng kể trong một thời gian dài. Khi nhà đầu tư tin rằng giá sẽ giảm.

BENEFICIAL OWNER

Người được hưởng các lợi ích của quyền sở hữu mặc dù quyền sở hữu là ở người khác.

BETA

Thước đo rủi ro của tài sản so với thị trường. Chứng khoán có beta là 1,5, sẽ di chuyển khoảng 1,5 lần lợi nhuận thị trường.

BID

Mức giá cao nhất mà đại lý sẽ trả vào bất kỳ thời điểm nào để mua một cặp tiền tệ hoặc một công cụ tài chính.

BIG FIGURE

Thông thường đề cập đến ba chữ số đầu tiên của tỷ giá hối đoái.

BLACK-SCHOLES MODEL

Một công thức định giá quyền chọn ban đầu được đưa ra bởi Fisher Black và Myron Scholes cho các quyền chọn chứng khoán và sau đó được Black tinh chỉnh cho các quyền chọn tương lai.

BOLLINGER BANDS

 một công cụ phân tích kỹ thuật xác định bởi đường trung bình đơn giản (SMA) ở giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger bands sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động hơn. Nếu giá vượt ra khỏi biên độ, đây được coi là một động thái quan trọng.

BOND

Trái phiếu là công cụ nợ do chính phủ hoặc thành phố phát hành trong thời hạn hơn một năm. Một nhà đầu tư đang cho vay tiền khi mua trái phiếu. Người bán trái phiếu đồng ý hoàn trả số tiền gốc của khoản vay vào một thời điểm xác định cộng với lãi suất.

BOND RATING

Xếp hạng dựa trên khả năng vỡ nợ của công ty phát hành trái phiếu. Xếp hạng từ AAA đến D.

BREAK EVEN POINT

Giá của một công cụ tài chính trong đó tổng doanh thu nhận được bằng tổng chi phí (TR = TC).

BREAK OUT

Một thuật ngữ kỹ thuật được các nhà biểu đồ sử dụng để biểu thị sự phá vỡ của một mức hỗ trợ, mức kháng cự hoặc bất kỳ sự hình thành kỹ thuật nào.

BROKER

Một tổ chức doanh nghiệp thực hiện các lệnh mua và bán tiền tệ và các công cụ liên quan để hưởng hoa hồng hoặc chênh lệch.

BROKERAGE

Hoa hồng được tính bởi một nhà môi giới.

BUBA (BUNDESBANK)

Bundesbank, Ngân hàng Trung ương Đức.

BULL

Nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tăng.

BULL (CALL) SPREAD

Chênh lệch được thiết kế để khai thác tỷ giá hối đoái tăng bằng cách mua quyền chọn bán với giá thực hiện thấp hơn và bán một quyền chọn bán với giá thực hiện cao hơn.

BULL MARKET

Thị trường Bò là sự gia tăng đáng kể về giá cả trong một thời gian dài.

BULLION

Một thuật ngữ để chỉ vàng miếng.

BUTTERFLY SPREAD

Một chiến lược quyền chọn kết hợp chênh lệch giá tăng và giảm giá. Nó sử dụng ba mức giá giao dịch. Hai giá giao dịch thấp hơn được sử dụng trong chênh lệch giá tăng và giá giao dịch cao hơn từ chênh lệch giá xuống. Cả hai lệnh đặt và lệnh đều có thể được sử dụng.

BUYER/TAKER

Người mua một loại tiền tệ hoặc cặp tiền tệ.

BUYING RATE

Tỷ giá mà đại lý sẵn sàng mua tiền tệ; hoặc đấu giá.

BUYING THE SPREAD

Trong một quyền chọn, mua hợp đồng gần đó và đồng thời bán hợp đồng trả chậm; còn được gọi là một đợt tăng giá.

    CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
    Đọc thêm
    Mail Gọi điện Chat Whatsapp