Chứng chỉ

ICM Capital UK

Cơ quan quản lý FCA
Đòn bẩy Lên đến 30:1(1)
Tiền thưởng tín dụng Không
Mức stop out 50%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5

(1) Đòn bẩy cho tài khoản của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự biến động giá của tài sản cơ sở.
30:1 Những Cặp tiền tệ chính;
20:1 Những cặp tiện tệ phụ; vàng và các chỉ số chính;
10:1 Hàng hóa khác vàng và các chỉ số cổ phần phụ;
5:1 Cổ phiếu riêng lẻ và các giá trị tham chiếu khác

ICM Capital VC

Cơ quan quản lý FSA
Đòn bẩy Lên đến 200:1(1)
Tiền thưởng tín dụng
Mức stop out 0%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp Không
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5

(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

ICM Capital APAC

Cơ quan quản lý FSA
Đòn bẩy Lên đến 100:1(1)
Tiền thưởng tín dụng
Mức stop out 0%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp Không
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích Thị trường hàng ngày
Hổ trợ 24/5 Không

(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

ICM Capital MU

Cơ quan quản lý FSC Mauritius
Đòn bẩy Lên đến 200:1(1)
Tiền thưởng tín dụng
Mức Stop out 0%
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp Không
Phân tách tiền quỹ khách hàng
Phân tích thị trường hằng ngày
Hỗ trợ 24/5

(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
Đọc thêm
Mail Gọi điện Chat Whatsapp