ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

SAME DAY TRANSACTION

ธุรกรรมที่ครบกำหนดในวันที่เกิดธุรกรรม

SCALPING

กลยุทธ์การซื้อในราคาเสนอซื้อและขายในราคาเสนอขายอย่างรวดเร็ว

SDR

สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR); หน่วยสกุลเงินเทียมตามสกุลเงินของประเทศต่างๆ SDR ทำหน้าที่เป็นหน่วยการเงินอย่างเป็นทางการของ IMF และทำหน้าที่เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมสำหรับระบบธนาคารแห่งชาติ

SECONDARY MARKET

ตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ หลังจากเสนอขายครั้งแรกในตลาดหลัก

SELLING RATE

อัตราที่ธนาคารยินดีขายเงินตราต่างประเทศ

SERIES

ออปชั่นทั้งหมดของทุกคลาส ซึ่งมีราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุ

SETTLEMENT DATE

วันครบกำหนดชำระเงินที่ถูกดำเนินการ โดยปกติสกุลเงินจะใช้เวลา 2 วัน ในขณะที่หุ้นจะใช้เวลา 3 วัน

SETTLEMENT PRICE

ราคาปิดอย่างเป็นทางการสำหรับสัญญาฟิวเจอร์โดยสำนักหักบัญชีในช่วงท้ายของวันทำการซื้อขาย

SETTLEMENT RISK

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ชำระเงินของธุรกรรมโดยคู่สัญญา

SHARES

ใบรับรองหรือหนังสือที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัทหรือนิติบุคคลที่คล้ายคลึงกัน

SHORT COVERING

การซื้อเพื่อแก้สถานะฝั่งขาย

SHORT POSITION

นักลงทุนที่ถือสถานะขายสกุลเงินหรือตราสาร

SHORT-TERM INTEREST RATES

โดยปกติมีระยะเวลา 90 วัน

SLIPPAGE

ความแตกต่างระหว่างต้นทุนธุรกรรมโดยประมาณกับต้นทุนธุรกรรมจริง ความแตกต่างมักแสดงเป็นส่วนต่างราคาหรือสเปรด และค่าคอมมิชชัน

SOFFEX

Swiss Options และ Financial Futures Exchange เป็นระบบการซื้อขายและการหักบัญชีแบบอัตโนมัติแบบครบวงจร

SPOT

Refers to a transaction for immediate delivery; spot currency transactions have a value date of 2 business days. ธุรกรรมที่สามารถส่งมอบได้ทันที ธุรกรรมสกุลเงินสปอตมีวันที่มูลค่า 2 วันทำการ

SPOT MONTH

เดือนของสัญญาที่ใกล้ที่สุดในการส่งมอบ

SPOT NEXT

อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนจากวันปัจจุบันไปยังวันทำการถัดไป

SPOT PRICE

ราคาที่กำลังซื้อขายในตลาดตามราคาปัจจุบัน

SPREAD

ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของสกุลเงิน; ส่วนต่างระหว่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกัน 2 สัญญา

SQUARE

สถานะซื้อและขายมีความสมดุลกัน; ไม่มีการเปิดสถานะการซื้อขาย

SQUAWK BOX

ลำโพงที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ซึ่งมักใช้บ่อยในห้องค้า

SQUEEZE

ช่วงเวลาที่นโยบายทางการเงินมีความเข้มงวด เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงและการกู้ยืมทำได้ยาก

STAGFLATION

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือการเจริญเติบโตต่ำ แต่มาพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อสูง

STANDARD

ระยะเวลาที่อ้างอิงถึงจำนวนปกติและระยะเวลาที่ครบกำหนดสำหรับการซื้อขาย

STANDARD AND POORS

บริษัทของสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมในการประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินของผู้กู้ โดยบริษัทยังได้สร้างดัชนีตลาดหุ้นขึ้นมาด้วยเช่น S&P500

STERILIZATION

กิจกรรมของธนาคารกลางในตลาดการเงินภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อปริมาณเงินที่เป็นผลมาจากกิจกรรมการแทรกแซงในตลาดเเลกเปลี่ยนเงินตรา

STERLING

สกุลเงินปอนด์สหราชอาณาจักร, หรือที่รู้จักในชื่อ Cable

STOP LOSS ORDER

คำสั่งซื้อขายในตลาดเพื่อซื้อหรือขายสกุลเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่ง เมื่อถึงราคาที่ระบุไว้ (การหยุดราคา)

STRADDLE

การซื้อ/ขายพร้อมกันทั้งออปชั่นราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายสำหรับสกุลเงิน ราคาการใช้สิทธิ และวันหมดอายุเดียวกัน

STRAP

การรวมกันระหว่าง 2 ราคาเสนอซื้อ และ 1 ราคาเสนอขาย

STRIKE PRICE

ราคาที่ผู้ถือออปชั่นสามารถซื้อหรือขายตราสารอ้างอิง; ราคาใช้สิทธิ

STRIP

การรวมกันระหว่าง 2 ราคาเสนอขาย และ 1 ราคาเสนอซื้อ

SUPPORT LEVELS

เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนอ่อนตัวลงหรือแข็งค่าในระดับที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคแนะนำว่า สกุลเงินจะดีดตัวขึ้นหรือปรับตัวลง จะอยู่ในช่วงแนวราคานี้

SWAP

การชำระเงินเมื่อเกินช่วงเวลาที่กำหนดโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

SWAP PRICE

ราคาส่วนต่างระหว่าง 2 วันของการแลกเปลี่ยน

SWAPTION

ทางเลือกในการทำสัญญาค่า Swap

SWIFT

สมาคมเพื่อการสื่อสารระหว่างธนาคารทั่วโลก เป็นบริษัทจากประเทศเบลเยี่ยม ที่ให้บริการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกสำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

SWISSY

ศัพท์สแลงที่ใช้เรียกสกุลเงินฟรังก์สวิส

SYNTHETICS

การสร้างสินทรัพย์เสมือนโดยใช้การรวมกันของสินทรัพย์อื่นๆ ; ในออปชั่น เช่น การซื้อสิทธิป้องกันราคาขึ้นและการขายสิทธิป้องกันราคาลง ที่รวมกันแต่เสมือนเป็นราคาเสนอซื้อ หรือการซื้อสิทธิป้องกันราคาลงและการขายสิทธิป้องกันราคาขึ้น ที่รวมกันแต่เสมือนเป็นราคาเสนอขาย

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp