ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

M0

เงินสดหมุนเวียน ใช้เฉพาะในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

M1

เงินสดหมุนเวียน รวมถึงเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์

M2

รวมถึงเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจำ และกองทุนรวมตลาดเงิน ไม่รวมถึง อนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ในวงเงินสูง

M3

M2 บวกฝากประจำวงเงินสูง ยอดคืนครบกำหนดมากกว่าหนึ่งวันและบัญชีตลาดเงินของสถาบัน

M4

M2 บวกบัตรเงินฝากแลกเปลี่ยนมือได้

MACROECONOMICS

การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

MAINTENANCE MARGIN

หลักประกันขั้นต่ำที่นักลงทุนจะต้องเก็บเงินฝากไว้ในบัญชีหลักประกันตลอดเวลาสำหรับสัญญาที่เปิดอยู่แต่ละสัญญา

MARGIN

ความแตกต่างระหว่างอัตราการซื้อและการขาย หรือการฝากเงินครั้งแรกโดยบริษัทโบรกเกอร์เมื่อสร้างบัญชี Difference between the buying and selling rates; or the initial deposit made brokerage firm upon establishing an account.

MARGIN CALL

ความต้องการที่จะฝากเงินเพิ่มในบัญชีหลักประกันให้ถึงระดับของข้อกำหนดด้านหลักประกันเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

MARGINAL RISK

ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะล้มละลายหลังจากทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า The risk that a customer goes bankrupt after entering into a forward contract.

MARK UP

ความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดที่เสนอปัจจุบันและราคาที่สูงกว่าเมื่อตัวแทนเรียกเก็บจากลูกค้า

MARKED-TO-MARKET

การประเมินกำไรหรือขาดทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละวัน

MARKET AMOUNT

ปริมาณการซื้อขายที่ทำระหว่างธนาคาร

MARKET IF TOUCHED (MIT)

คำสั่งซื้อขายที่จะกลายเป็น market order โดยอัตโนมัติหากถึงราคาที่กำหนดไว้

MARKET MAKER

บริษัทนายหน้าหรือธนาคารที่มีการเสนอราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่แน่นอน พร้อม เต็มใจ และสามารถที่จะซื้อหรือขายที่ราคาที่เสนอต่อสาธารณะ

MARKET ON CLOSE (MOC)

คำสั่งซื้อขายที่ดำเนินการใกล้เคียงกับจุดสิ้นสุดที่สุดของวัน

MARKET ORDER

คำสั่งซื้อขายเครื่องมือทางการเงินทันทีในราคาที่ดีที่สุด

MATIF

Marche a Terme International de France.

MATURITY DATE

วันสุดท้ายของการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

MEDIUM TERM NOTE

ตราสารหนี้ที่มีอายุครบกำหนด: 9 เดือน ถึง 1 ปี, มากกว่า 1 ปีถึง 18 เดือน, มากกว่า 18 เดือน ถึง 2 ปี ฯลฯ ไปจนถึง 30 ปี

MICRO ECONOMICS

การศึกษาพฤติกรรมของหน่อยเศรษฐกิจขนาดเล็ก เช่น ผู้บริโภคแต่ละราย หรือแต่ละครัวเรือน

MIDDLE OFFICE

กลุ่มของพนักงานที่รับผิดชอบในการคำนวนกำไรขาดทุนและการจัดการความเสี่ยง

MID-PRICE

ค่าเฉลี่ยของราคาซื้อและราคาขาย

MINE

นิพจน์ที่ใช้เพื่อระบุความเต็มใจที่จะซื้อในอัตราที่เสนอโดยคู่สัญญา

MINIMUM PRICE FLUCTUATION

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด

MINIMUM RESERVE

ธนาคารพานิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆจะต้องมีการฝากเงินสำรองไว้ที่ธนาคารกลาง

MIO

สำหรับเทรดเดอร์ใช้แทนคำว่าหนึ่งล้าน

MM

Money Markets(ตลาดเงิน)

MODERN PORTFOLIO THEORY

หลักการที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์และประเมินของตัวเลือกพอร์ทอย่างมีเหตุผลโดยขึ้นอยู่กับผลตอบแทนความเสี่ยง การแลกเปลี่ยน และการกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

MOMENTUM INDICATORS

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อหาจำนวนโมเมนตัมของการขึ้นและลงของราคา

MONEY MARKET

ตลาดสำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุครบกำหนดใน 1 ปี หรือน้อยกว่านั้น และครบกำหนดใน 30 วัน หรือน้อยกว่านั้น

MONEY SUPPLY

ปริมาณเงินทั้งหมดที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง

MOVING AVERAGE

Moving averages (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)ที่ใช้ในชาร์ตเพื่อแสดงว่าราคาของตราสารจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลง เป็นศัพท์การวิเคราห์เชิงเทคนิคที่หมายถึงราคาเฉลี่ยของตราสารในช่วงเวลาที่กำหนดถูกใช้เพื่อระบุแนวโน้มราคาตลาดในปัจจุบันโดยการทำให้ขนาดความผันผวนแคบลง

MUTUAL FUND

กองทุนเปิดที่ดำเนินการโดยบริษัทลงทุนที่ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นและลงทุนในกลุ่มของสินทรัพย์ตามชุดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp