ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

ILLIQUID

หลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องและเมื่อไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในหลักทรัพย์นั้น ก็จะทำให้ขายได้ยากขึ้นและรับความเสี่ยงมากขึ้น

IMF

องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1944 เพื่อดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศสมาชิก และให้ยืมเงินสำรองเงินตราต่างประเทศแก่สมาชิกที่มีปัญหาดุลการชำระเงินในระยะสั้น

IMM

ตลาดการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Market) เป็นส่วนหนึ่งของ CME ที่แสดงรายการสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงิน

IMPLIED VOLATILITY

ค่าทางทฤษฎีที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงความผันผวนแฝงของผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่กำหนดโดยราคาของออปชั่น ปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวน ได้แก่ ราคาใช้สิทธิ อัตราผลตอบแทนวันที่ครบกำหนด และราคาของออปชั่น

IMPLIED VOLATILITY SKEWS

ความผันผวนแฝงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับราคาใช้สิทธิ

IN THE MONEY

Call Option (ราคาเสนอซื้อออปชั่น) เป็นจำนวนเงิน ที่เมื่อราคาใช้สิทธิน้อยกว่าราคาปัจจุบันของผลิตภัณฑ์นั้น ส่วน Put (ราคาเสนอขาย) คือราคาใช้สิทธิมากกว่าราคาปัจจุบัน

INCONVERTIBLE CURRENCY

สกุลเงินที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ เนื่องจากเป็นเงินตราต้องห้ามตามกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

INDEX

ส่วนประกอบทางสถิติที่วัดการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจหรือในตลาดการเงิน

INDICATIVE QUOTE

การเสนอราคาซื้อขายที่อาจเปลี่ยนแปลงได้

INDUSTRIAL PRODUCTION

อินดิเคเตอร์ที่วัดผลลัพธ์ทางกายภาพของการผลิต การขุด และสาธารณูปโภค

INFLATION

การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจโดยรวมสูงขึ้น โดยปกติจะวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิต

INITIAL MARGIN

จำนวนหลักประกันเงินสดที่บริษัทโบรคเกอร์กำหนดให้ต้องฝากก่อนซื้อหรือขาย โดยมีหลักประกันการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งแรก ซึ่งเป็นการขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทต่อสาธารณะ

INTER-BANK RATES

อัตราการเสนอซื้อและขายที่ธนาคารระหว่างประเทศฝากเงินซึ่งกันและกัน

INTEREST RATE FLOOR

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่สามารถเรียกเก็บได้

INTEREST RATE OPTIONS

สัญญาออปชั่นที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นภาระหนี้

INTEREST RATE SWAPS

ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยจากลอยตัวเป็นคงที่หรือในทางกลับกัน โดยปกติจะไม่มีค่า Swap ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินหรือในใบเสร็จรับเงินที่แลกเปลี่ยน

INTERVENTION

การดำเนินการของธนาคารกลางเพื่อส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน

IN-THE-MONEY

Call Option (ราคาเสนอซื้อออปชั่น) เป็นจำนวนเงิน ที่เมื่อราคาปัจจุบันมากกว่าราคาใช้สิทธิส่วน Put (ราคาเสนอขาย) คือราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ ซึ่งออปชั่นบางอย่างมีมูลค่าที่แท้จริง

INTRA DAY POSITION

ตำแหน่งที่เปิดอยู่ซึ่งมักจะถูกยกกำลังสองในช่วงปิดวัน

INTRINSIC VALUE

จำนวนเงินของออปชั่นมีโอกาสในการใช้สิทธิ โดยมูลค่าที่แท้จริงคือ ความแตกต่างระหว่างราคาใช้สิทธิและราคาของตราสารอ้างอิง

IPO

Initial Public Offering; การเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp