ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

จำนวนเงินที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายรับรู้และยอมรับในข้อตกลง

ตลาดการเงินที่มีความผสมผสานระหว่างความผันผวนสูงและการซื้อขายกันหนัก

ธนาคารกลางสหรัฐฯ คณะกรรมการผู้ว่าการ 7 คนที่ดูแลธนาคารกลางของสหรัฐฯ กำหนดนโยบายการเงินและติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางปล่อยกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ถูกจับตามอง อย่างใกล้ชิด ซึ่งธนาคารกลางควบคุมและดูแลในเวลาที่ตลาดเปิด

คณะกรรมการทั้ง 12 คน กำหนดนโยบายเครดิตและอัตราดอกเบี้ยสำหรับระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ คณะกรรมการนี้ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 คนของคณะกรรมการและประธานธนาคารกลาง 5 คนจาก 12 คน นำโดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยตรง (โดยเปลี่ยนอัตราลดราคา) หรือดำเนินงานในตลาดเปิด (โดยการซื้อและขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งมีผลต่อเงินของรัฐบาลกลาง)

คณะกรรมการผู้ว่าการ 7 คน ที่ดูแลธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิปดี ภายใต้การยืนยันของวุฒิสภาและดำรงตำแหน่ง 14 ปี เรียกว่า ธนาคารกลาง

ระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบด้วย ธนาคารกลาง 12 แห่ง ที่ควบคุม 12 เขต ภายใต้การควบคุมของกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ

การกระทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอีกฝ่าย

ราคาซื้อ

คำสั่งซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถูกยกเลิก เนื่องจากดำเนินการนอกเวลาที่กำหนด

บริษัทที่มีธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลทั่วไป แต่ไม่มีธุรกรรมการฝากเงินเหมือนธนาคาร

ผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์งบการเงิน ที่ทำการวิเคราะห์รายงานในการซื้อขายหุ้นต่างๆ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

องค์กรเช่นธนาคาร ที่มีธุรกิจหลักและมีหน้าที่ในการรวบรวมเงินจากสาธารณะและลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

สถาบันแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

การใช้จ่ายของรัฐบาลและการเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อัตราที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ทำให้เกิดความผันผวนในบางครั้ง

วิธีการกำหนดอัตราคงที่ โดยจะเกิดขึ้นประมาณ 1-2 ครั้งต่อวัน โดยระบบนี้ใช้ในตลาดทองคำของลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความเท่าเทียมกันคงที่ เมื่อเทียบกับสกุลเงินตั้งแต่ 1 สกุลเงินขึ้นไป โดยมีการประเมินค่าใหม่บ่อยครั้ง

อัตราแลกเปลี่ยนที่มูลค่าจะถูกกำหนดโดยราคาตลาด

กำไรและขาดทุนที่จะสามารถคำนวณได้ เมื่อมีการชำระบัญชีสัญญาที่เปิดอยู่

พื้นที่การซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่อาจเป็นอัตราขั้นต่ำสุดของออปชั่นและอัตราดอกเบี้ย

Federal Open Market Committee.

การปิดสัญญาก่อนกำหนดเมื่อนักลงทุนมีมาร์จิ้นไม่เพียงพอ

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ธุรกรรมในตลาดเงินสดระหว่างธนาคารและลูกค้า ซึ่งผู้ขายยินดีที่จะจ่ายให้กับผู้ซื้อ ตามวันที่กำหนดในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเจรจาแบบส่วนตัวและไม่มีมาตรฐาน

ดีลที่มีมูลค่ามากกว่าวันที่ซื้อ

คำสัญญาในการซื้อหรือขายสกุลเงินในวันที่หรือเวลาที่ระบุไว้ในอนาคต

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่จะอ้างอิงในรูปแบบของ points หรือ pips ที่ซึ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างอัตราล่วงหน้าและอัตราปัจจุบัน การตัดสินใจลดหรือเพิ่มจะพิจารณาจากความแตกต่างของอัตราล่วงหน้าและอัตราปัจจุบัน

FRA - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระบุอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในอนาคต

เงินสำรองทั้งหมดที่ธนาคารถือไว้

กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นรากฐานสำหรับของความสัมพันธ์ต่อสกุลเงิน ซึ่งรวมทั้ง เงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกจิ ดุลการค้า งบประมาณภาครัฐ อัตราดอกเบี้ย และอื่นๆ

สัญญาแลกเปลี่ยนซื้อขายมาตรฐานที่สามารถโอนได้และซื้อขายได้ เช่นพันธบัตร สกุลเงิน ดัชนีหุ้น ตามราคาที่กำหนดไว้ในอนาคต

ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp