ข่าว

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากไม่ดำเนินการภายในวันนั้น

เทรดเดอร์ที่ปิดสถานะภายในวันเดียวกับที่เปิดสถานะ

วันที่ทำธุรกรรม

วิธีการหลักในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของธุรกรรม

บุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าเป็นตัวแทนในการซื้อขายสกุลเงินหรือหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่โบรกเกอร์ที่ลูกค้ามีหลักประกันสำหรับเงินที่ใช้ซื้อสกุลเงินหรือหลักทรัพย์

ตลาดซื้อขายตราสารหนี้

วันหรือเวลาล่าสุดที่ผู้ซื้อต้องระบุให้แก่ผู้ขาย

การผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นในหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ข้อบกพร่องที่อ้างอิงถึงดุลการค้า

ดัชนีราคาที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศและบริการขั้นสุดท้ายในระบบเศรษฐกิจ

การชำระเงินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการรับหรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินค้า

วันที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินในสัญญาสกุลเงินหรือมูลค่าของวันที่ นอกจากนี้ยังสามารถอ้างอิงถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าในสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์

เดือนตามปฏิทินที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบกำหนดและส่งมอบ

กำหนดโดยตลาดซื้อขายล่วงหน้าโดยปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า

Delta ตัววัดมูลค่าของออปชั่นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารอ้างอิง

วิธีการที่ผู้เขียนใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการซื้อหรือขายเครื่องมืออ้างอิงตามสัดส่วนของเดลต้า

อัตราของสเปรดที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางเพื่อกำหนดอัตราป้องกันคามเสี่ยง

เงินฝาก

การลดลงของมูลค่าสกุลเงินเนื่องจากกลไกของตลาด

การลดบทบาทของรัฐบาลในการควบคุมตลาดซึ่งนำไปสู่ตลาดที่เสรีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำศัพท์เกี่ยวกับตราสารฟิวเจอร์สหรือออปชั่น มูลค่าของตราสารอนุพันธ์เคลื่อนที่โดยสัมพันธ์กับพื้นฐาน

การลดค่าของสกุลเงินซึ่งจะควบคุมโดยรัฐบาลเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ

การซื้อออปชั่นอายุสัญญาระยะยาว และขายออปชั่นอายุสัญญาระยะสั้น ในออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิต่ำกว่า ทางเลือกของการเสนอซื้อหรือเสนอขายจะถูกตัดสินใจจากสภาวะหมีหรือสภาวะกระทิง

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่นการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับสกุลเงินอื่นๆ

ระบบการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวซึ่งรัฐบาลอาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนทิศทางของค่าเงินภายในประเทศ

การเปิดเผยข้อมลูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีผลต่อการลงทุนอย่างไร

คำที่ใช้ในตราสารที่มีอัตราซื้อขายล่วงหน้าต่ำกว่าอัตราซื้อขายปัจจุบันหรือเมื่อออปชั่นมีการซื้อขายน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริง

อัตราที่ธนาคารกลางเตรียมที่จะลดในผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทให้สถาบันทางการเงินเพื่อผ่อนคลายสภาพคล่อง

บัญชีส่วนบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อในบัญชีและมีอำนาจในการซื้อขาย ควบคุม

อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง

การลดสัดส่วนเงินทุนของบริษัทและตัดสินใจที่จะไม่นำสินทรัพย์อื่นมาเป็นทุน A reduction in capital investment of a company and its decision not to replace depleted capital goods.

รายรับหลังจากหักภาษี

ค่าเฉลี่ยของสองดัชนีหรือมากกว่านั้นไม่สามารถระบุแนวโน้มที่ชัดเจนได้

ปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่จ่ายต่อหุ้นตามมูงค่าที่กำหนดไว้

ตลาดภายในประเทศที่แสดงกลไกในการซื้อขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศนั้นๆ

คำที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่ออ้างถึงการลดลงของราคาหุ้น โดยกลับไปที่จุดเดิม

คำที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่ออ้างถึงการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ลดลง และเพิ่มขึ้นกลับสู่ระดับเดิม

การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบในคะแนนของหุ้นหรือคะแนนในความปลอดภัย

การตรวจสอบประวัติและวิจัยโดยบริษัทเพื่อประเมินความต้องการของลูกค้า

จำนวนคำสั่งซื้อของโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศเพื่อส่งมอบทันทีหรือในอนาคต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของภาคการผลิตภายในประเทศ

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
    จดหมาย โทร แชท Whatsapp