หน่วยงานกำกับดูแล

ICM Capital UK

หน่วยงานกำกับดูแล FCA
เลเวอเรจ สูงสุด 200:1(1)
เครดิตโบนัส ไม่มี
ระดับการ Stop out 0%
รองรับลูกค้ามืออาชีพ ใช่*
แยกเงินทุนลูกค้า

ออกจากเงินทุนบริษัท
ใช่
บทวิเคราะห์ประจำวัน มี
บริการ 24 ชั่วโมง 5 วัน ใช่

(1) เลเวอเรจสำหรับบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาในแต่ละสินทรัพย์
*คุณสามารถเปิดบัญชีจริงได้ที่ ICM Capital UK เท่านั้น หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในการเป็นลูกค้ามืออาชีพ

ICM Capital VC

หน่วยงานกำกับดูแล FSA
เลเวอเรจ สูงสุด 200:1(1)
เครดิตโบนัส มี
ระดับการ Stop out 0%
รองรับลูกค้ามืออาชีพ ไม่
แยกเงินทุนลูกค้า

ออกจากเงินทุนบริษัท
ใช่
บทวิเคราะห์ประจำวัน มี
บริการ 24 ชั่วโมง 5 วัน ใช่

(1) เลเวอเรจสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นสภาพตลาด

ICM Capital APAC

หน่วยงานกำกับดูแล FSA
เลเวอเรจ สูงสุด 100:1(1)
เครดิตโบนัส มี
ระดับการ Stop out 0%
รองรับลูกค้ามืออาชีพ ไม่
แยกเงินทุนลูกค้า

ออกจากเงินทุนบริษัท
ใช่
บทวิเคราะห์ประจำวัน มี
บริการ 24 ชั่วโมง 5 วัน ใช่

(1) เลเวอเรจสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นสภาพตลาด

ICM Capital MU

หน่วยงานกำกับดูแล FSC Mauritius
เลเวอเรจ สูงสุด 200:1(1)
เครดิตโบนัส มี
ระดับการ Stop out 0%
รองรับลูกค้ามืออาชีพ ไม่
แยกเงินทุนลูกค้า

ออกจากเงินทุนบริษัท
ใช่
บทวิเคราะห์ประจำวัน มี
บริการ 24 ชั่วโมง 5 วัน ใช่

(1) เลเวอเรจสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นสภาพตลาด

CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท Whatsapp